• Nombre de visites :
  • 3599
  • 24/10/2007
  • Date :

Tahran düzenlenen Şii ve Sünni ulemanın ilk ortak oturumunun sonuç bildirgesi

oturum

    Tahran düzenlenen Şii ve Sünni ulemanın ilk ortak oturumunun sonuç bildirgesinde Müslümanların İslam düşmanlarının komplolarına karşı uyanık olmalarına vurgu yapıldı.

    Bildirgenin metni şöyle:

    İslam düşmanlarının İslam dünyasının ard arda başarıları ve Amerika ve İsrail"in ard arda yenilgilerinin ardından İslam dünyası ve Müslümanları pasifize etmek için birbiriyle antlaştığı ve İslam topraklarını işgal edip Müslümanların İslami kimliğini tahrip etmek istediği, İslam"ın uluslar arası bir söylem olarak liberalizmi eleştirdiği bir sırada, Allah"a tevekkül etmek ve iman kardeşliğini yinelemek ve bölge ve dünyanın özel şartları, kardeşlik ve düşman şerrini bertaraf etmek yolunda daha ciddi ve kararlı adımlar atılmasını gerektiriyor.

Müslümanların vahdeti en asil İslami ilke ve İslami bir toplumun oluşması için en temel şart ve din düşmanlarının düşmanlığına karşı mücadelenin inkar edilemez zaruretidir.

  Dünya ve bölgenin gerilimli şartları, İslami toplumların ve Müslümanların gönül birliğini yıkmayı hedefleyen düşmanlıklara karşı bu vahdete vurgu yapmayı daha da zaruri hale getiriyor. Düşman sinsi bir çaba içine girerek tüm Müslümanların düşmanı Saddam"ı Müslüman ve şehid biri göstermeye çalışıyor ve Şii ve Sünni Müslüman kardeşler arasındaki savaş ve kini her yere yaymak istiyor.

    Başta Amerika ve İngiltere olmak üzere istikbar güçleri siyasi ve askeri yenilgileri ve bölgede ortaya çıkan krizden kurtulmak uğruna ve özellikle Lübnan ve Irak"ta aldıkları ard arda yenilgilerden sonra İslam mezhepleri arasında tefrika çıkarmaya çalışıyor ve Iraklı Sünni ve Şii kardeşlerin petrol kaynaklarının yağmalanmasını kolaylaştırmak ve bölge ülkelerini İran İslam cumhuriyetinden korkutmak ve Amerika"dan başka hiç kimse İran"ın bölgeye musallat olması ile baş edemeyeceğini telkin etmek ve yine bölgede İslami kardeşliğin yegane bayraktarı ile mücadele için bölge halkı ve zayıf devletlerinin zihniyetini hazırlamak, Amerika"nın çabalarının genel çerçevesini yansıtıyor.

    İnanıyoruz ki başta Irak ve Lübnan olmak üzere bölgenin tüm ülkelerinde Müslümanlar kendi kaderlerini ecnebilerin müdahalesi olmaksızın belirlemelidir. Bu yüzden Filistin milletini ve seçtiği hükümeti desteklemek ağır bir görev olarak tüm İslam ülkelerinin sorumluluğudur. Irak"ta Sünnilerin Şiilerce katledildiği propagandası, Şii ve Sünni Müslümanların katledilmesi ve camilerinin yıkılması, gerçekte Amerika"nın açık gizli tahrikleri sonucu olan katliamlar olup mezhebi ve etnik bir görünüm kazandırılmaya çalışılmaktadır.

Müslümanları istikbar ile mücadeleden ümitlerini kestirmek ve bölgede Amerika karşıtı düşüncenin yaygınlaşmasını engellemeye çalışmak, Lübnan"da Hizbullah hareketinden yediği darbeden sonra belini doğrultmak için İsrail"e fırsat vermek anlamında olup Amerika"nın şom çabaları için çizdiği ufuktur.

    Şii ve Sünni alimlerin insanlığa karşı işlenen bu tür eylemlere karşı mücadele sorumluluğu her zamankinden daha ağırdır ve bu mücadele için daha etkin yollar bulmak her zamankinden daha da zaruridir. Saddam ve Amerika"nın ve diğer hamilerinin özellikle İran, Irak ve Kuveyt"e yönelik ortak cinayetlerini ve Amerika"nın bir maşa gibi Saddam"ı kullandığını ve Şii Sünni ihtilafından nasıl yararlandığını anlatmak, ulemanın siyasi tebliğlerinin başında yer almalıdır.

    Müslümanların vahdetinin ciddi şekilde vurgulanması ve her türlü tefrikacı unsurların deşifre edilmesi, Şii ve Sünni ulemanın tebliğlerinin ana ekseni olmalı ve tefrikacı unsurlara her ne konumda olursa olsun karşı koyulmalıdır. Şii ve Sünni ulemanın bir başka sorumluluğu, Müslümanların can, mal ve namusuna yönelik her türlü saygısızlık veya her hangi bir İslami tarikatın tekfirine karşı çıkması ve bu tür saygısızlıkları tüm Müslümanlara yönelik saygısızlık saymasıdır.

    Biz oturuma katılanlar yüce Allah ve büyük peygamberi (sav) ile iman kardeşliğini yansıtan ilahi ayetlere bağlı kalmak v İslam inkılabını korumak ve İslam inkılabı rehberi Ayetullah Hamanei"nin tavsiyelerinin gerçekleşmesi için çalışmak yolunda dini ve inkılapçı görevimizin yerine getirilmesi için antlaşıyoruz.


Şİİ-SÜNNİ İHTİLAFI YAPAY BİR KAVGADIR

İttihat ve İslami Dayanışma (5)

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)