• Nombre de visites :
  • 2120
  • 1/9/2009
  • Date :

İttihat ve İslami Dayanışma (5)

vahdet

"İlacımız, İttihat ve İslami Dayanışmadır" 

  Müstekbir ve sömürgeci güçler açısından asıl düşman “İslam”dır. Onlar islamı yok etmek ve şii ve Sünni ayırımı yapmadan Müslümanları vurmak istiyorlar. Müstekbir güçler islama mensup herhangi bir millet, kavim, cemiyet, cemaat, şahsiyet, özel ve tüzel kişilerin tehdit kaynağı olduklarını ileri sürüp, bastırmaya çalışıyorlar. Bu davalarında haklı da sayılırlar. Çünkü gerçekten İslam, müstekbir ve sultacı-militarist güçlerin hedef ve emellerini tehdit ettiği halde gayri Müslim milletler ve halk kitleleri için hiçbir tehdit ve tehlike yöneltmemekte ve yöneltemez de. Müstekbir ve zorba güçler, fotoğraflar, sanatsal eserleri propaganda araç-gereçleri, siyaset, medya gruplarını hizmete alıp, islamın diğer milletleri ve dinleri tehdit ettiğini iddia ediyorlar.

  Halbuki, İslam diğer din ve milletlerle medeniyetlerin düşmanı değildir. Nitekim İslam, gayri Müslimlerin topraklarına yayılıp, egemen olduğunda, diğer dinlere mensup kimseler islamın merhamet, rahmet üzerine uygulamalarından dolayı şükranlarını bildirdiler. İslamın önceki yönetimlerden daha sevilir ve şefkatli olduğunu belirttiler. Nitekim Müslümanlar Şam beldesini feth ettiklerinde bölge Yahudileri ve hırıstiyanları, Müslüman yöneticilerin önceki yöneticilerden daha saygın ve merhametli olduklarını, sevgi ve saygı üzerine davrandıklarını ilan ettiler.

İslam Rafet, rahmet dinidir. Peygamber efendimiz alemlere rahmet olarak gönderilmiştir.

   İslam hırıstiyanlığa hitaben şu çağrıda bulunup “De ki, Ey kitab ehli, gelin aramızda eşit olan tek söze, ancak Allah’a kulluk edelim; ona hiç bir şeyi eş ve ortak etmeyelim, Allah’ı bırakıp da bazılarımız, bazılarımızı tanrı tanımayalım…” (Al-i İmran 64) ortak noktalara vurgu yapıyor.

vahdet

  İslam başka milletler ve dinlerin düşmanı değil, zorbalık, zulüm, istikbar, sömürgecilik, sömürü düzeni, sultacılık düşmanıdır. Fakat dünyadaki zalim, sultacı, militarist ve müstekbir güçler, bu hakikati ters yüz etmeye çalışıyor ve bu sinsi emellerini gerçekleştirmek için bütün imkanlarını, Hoolliwud film endüstirisini, propaganda kampanyalarını, silah ve askeri güçlerini seferber edip, islamı karalamaya ve bastırmaya çalışıyorlar.

  Evet, İslam ve islami uyanış tehlikelidir. Fakat istikbar ve emperyalist güçler için. İslam sömürgeci güçler ve düzenleri hedef alır. Bu yüzden müstekbir güçler İslam tehdidini bertaraf etmek için bütün Müslümanları ister Sünni, ister şii olsun hedef alıp, linç etmeye çalışıyor. Müstekbir güçler Filistin islami direniş hareketi Hamas ile Lübnan islami direniş hareketi Hizbullah’a aynı gözle bakıp, sindirme politikalarını izliyor. Halbuki biri Sünni ve diğeri ise şii’dir. Müstekbir güçler, mütaabbid ve dinine bağlı Müslümanları dünyanın bütün noktalarında ister şii, ister Sünni olsun, tehdit kaynağı olarak nitelendiriyor.


İttihat ve İslami Dayanışma (4)

İttihat ve İslami Dayanışma (3)

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)