• Nombre de visites :
  • 2809
  • 24/10/2007
  • Date :

İslam İnkılabı öncesi ve sonrası 3

humeyni

  İran İslam İnkılabı kendine has bir devrimdi ve o güne kadar alışılan devrimlerin hiç biriyle bağdaşmamaktaydı. Zira o güne kadar devrimlerin genelde komünizm içerikli olması veya yüz yıllık bir geçmişi bulunması ve belli bir süreci geride bırakması tasavvuru egemendi. Fakat İran İslam İnkılabı  20 yıllık bir süreç veya daha az mesela 3 – 4 yıllık bir süreç içinde toplum içinde böyle bir hareketi oluşturdu ve çok büyük değişimler meydana getirdi. İslam İnkılabı tamamen Amerika, İngiltere ve diğer batılı devletlere bağımlı olan bir rejimi devirerek ülkenin kalkınmasını sağladı ve biz bunu İslam’a, İslam hükümetine borçluyuz. İslam İnkılabı"nın bugün en büyük nimetlerinden biri İslami bir hükümet modelini dünyaya sunmasıdır ve dünyanın bir çok ülkesi hatta sömürü ve zulmün baskısı altında olsalar bile İslam hükümetini ve İslam İnkılabı"nı kendilerine örnek edinmekteler. Örneğin Lübnan Hizbullah hareketi tamamen İran İslam Cumhuriyeti ve İslam İnkılabı"nı kendisi için örnek edinmiş, İmam Humeyni’yi ve bugün de Ayetullah Hamanei"yi kendisi için lider olarak benimsemiş ve İran İslam Cumhuriyeti izinde hareket etmektedir. Bu uğurda bölgede çok önemli bir zaferde elde ettiler. Bunun bir diğer örneği de Filistin’dir. İşgal altındaki topraklarda Müslüman halk İslam İnkılabı"nı örnek edinerek kıyam etmiş ve kendi vatanlarının işgalden kurtarılması yönünde İslam inkılabı rehberliğinin emirleri altında hareket etmekteler. Burada da halk arasındaki ilişkiler, talepler, taş devrimi ve intifada hem İran’daki İslam İnkılabı"nı çağrıştırmaktadır. Halkı Müslüman olmayan ülkelerde de İslam inkılabı"nın derin etki bıraktığına yer yer tanık oluyoruz, Gürcistan’da, Rusya’da ve öteki yeni bağımsızlığını kazanmış  cumhuriyetlerde Fars dili ve edebiyatının yaygınlaşmasıyla bunun etkisini görüyoruz Tüm bunlar İslam İnkılabımız sayesinde olmuştur. Bunlar da bizlerin gittiğimiz yoldan giderek kendi konumlarını iyileştirmek istiyorlardı.

  Malumunuz olduğu üzere İslam İnkılabı ve İran İslam Cumhuriyeti  dünyada önemli bir çığır başlatmış ve büyük etki uyandırmıştır. İran İslam inkılabı zaferinden dünya uluslararası Siyonizm İran da dahil dünya ülkelerinden bir çoğunun kontrolünü ele almıştı ve dünya ülkeleri kendilerini doğu ve batı bloklarından birine bağımlı konuma getirme mecburiyetinde hissediyor ve üçüncü bir yol bilmiyorlardı. Fakat İslam İnkılabı zaferinden sonra üçüncü bir yol daha gündeme gelmiş ve tüm dünya hayretler içinde kalmıştı. Bu hareket batıya bağımlı olmadığı gibi doğu blok’una da bağımlı değildi ve onların hiç birinin tehditlerinden de korkmuyordu. Bununla İslam toplumu tarafından dünyada yeni bir hareket başlatıldı ve İslam inkılabı dünyaya yeni bir enerji enjekte etti. İran İslam inkılabı sonrasında dünyada benzer bir takım hareketlerin baş gösterdiğini ve halkların İslam İnkılabı"nı örnek alarak kıyam ettiklerini görüyoruz. Bu cümleden Lübnan’ın kurtarılması veya Filistin halkı intifadasını görüyoruz. Bunlar İran halkını ve İran gençliğini örnek alarak hareket etmekteler. Bilindiği üzere İran halkı özellikle İran gençliği de İmam Hüseyin (as)"ın Aşura kıyamını kendileri için örnek edinmişlerdi. Zira İmam Hüseyin’in kıyamı İran İslam Cumhuriyeti yaşanan olayların asıl dinamiği konumundaydı.


İslam İnkılabı öncesi ve sonrası 2

İslam İnkılabı öncesi ve sonrası 1

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)