• Nombre de visites :
  • 2905
  • 24/10/2007
  • Date :

İslam İnkılabı öncesi ve sonrası 1

inkılap

  İslam İnkılabı öncesi ve sonrası İran’da mahrum bölgeleri karşılaştıracak olursak büyük farklılıklar görürüz. Öyle ki bu farklılıklar kesinlikle kıyaslanamayacak derecededir. Geçmişe oranla İslam İnkılabı sonrası mahrum bölgelerde çok büyük bayındırlıklar gerçekleşmiş, bizzat halkın kendisi, yapım ve onarım seferberliği ve hükümetin katkıları bunda önemli rol oynamıştır. Bu kalkınma çalışmaları şu anda da mevcut programlar dahilinde sürdürülmekte. Kültürel alanda da, halkın okuma yazma öğrenim seferberliği yolunda da ülkede İslam İnkılabı sonrasında çok büyük yol kat edilmiştir. Öyle ki UNESCO’nun ödülü bir tarihte bu alanda İran okuma seferberliği hareketine tahsis edilmiştir. Tüm bunlar İslam İnkılabı sonrasında İran’da çok büyük başarıların sağlandığını gösteriyor. Elbette bu bölgelerde mahrumiyet sınırları o kadar fazlaydı ki tüm bunca çalışmalara ve başarılara rağmen bu bölgelerde tüm sorunlar halen aşılmış değildir ki inşallah yakın gelecekte tüm bu sorunların çözümlenmesi temenni edilir….

  İslam İnkılabı öncesi ve sonrası İran’da sosyal meselelerin mukayesesiyle ilgili şunu belirtmek gerekir ki İslam İnkılabı sonrasında  İran’da çok büyük değişimler yaşandı, gelişmeler vuku buldu. Örneğin kendi şehrim Tabetse İslam İnkılabı zaferinden önce ekonomi açıdan çok geri kalmıştı. Doğru dürüst bir sanayi merkezi yoktu ama bugün bu bölgenin en ücra bölgesinde hatta çok az nüfusu olan köylerde bile ekonomi açıdan gözle görülür bir iyileşme, gelişme söz konusudur. Su, yol, elektrik gibi temel hizmetler tüm bu bölgelere ulaştırılmış. Ben şahsen araştırdığım kadarıyla kendi şehrimin dışında hatta tüm İran’da en ücra yerlerde dahi bu gibi hizmetler ulaştırılmış ve bu alandaki çalışmalar halen devam etmektedir. Halbuki İslam İnkılabı öncesinde bu bölgeler tam bir sefalet ve yoksulluk içinde yaşamakta, içecek su gibi en ilkel imkanlara dahi sahip bulunmamaktaydılar.


İran İslam Cumhuriyeti Lideri ve Kurucusu

İmam Humeyni, Bağımsızlık, Hürriyet ve İslam Cumhuriyeti

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)