• Hayatın Anahtarı Ayete'l Kürsi
  • “Allah. O'ndan başka ilah yoktur. Diridir, kaimdir. O'nu uyuklama ve uyku tutmaz.Göklerde de, yerde de ne varsa hepsi O'nundur. İzni olmaksızın O'nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, önlerindekini ve, arkalarındakini bilir. Onlar ise Dilediği kadarın
  • Kuran-ı Kerimi Okumanın Adabı (2)
  • Mü’min, Cenab-ı Hakk’ın kullarına en büyük bir ihsanı olan Kur’ân’ı, en saygılı bir eda ile, saygı dolu bir hisle, en saygılı nağmelerle ve en saygılı olduğu bir ruh hâleti içinde okumaya çalışmalıdır. Çünkü her kelamın kıymeti onu söyleyenin kıymeti nisp
  • Kuran-ı Kerimi Okumanın Adabı
  • Kur’an, insanları doğru yola ulaştıran, hak ile batılı birbirinden ayıran (Bakara, 2/205); müminler için rahmet ve şifa olan (İsra Suresi, 17/82) ; müminlerin öğüt ve nasihat almaları için indirilmiş bulunan (Kamer Suresi, 54/17); takva sahipleri için bir
  • Semavi Ayetlerde Kadir Gecesi
  • Bütün semavî kitaplar ramazan ayında inmiştir. Mübarek ramazan ayında hakikati ve boyutları normal insanlara ebedi olarak gizli kalan bir olay vuku bulmuştur. O da Kurân-ı Kerimin nazil oluşudur.
  • Kuranda Namaz
  • Kuran da Namaz... Allah-u Taâla buyuruyor ki: Bakara (2) Ayet: 110110- Namaz kılın, zekât verin. Kendiniz için; Önceden ne hayırda bulunursanız onu, Allah katında bulursunuz. Şüphe yok ki Allah, yaptıklarınızı görür.
  • Kuran kıraatinin batini adabı
  • Kur’an’ın tilavet adabını; adabı zahiri ve adabı manevi ya da batini olarak iki kısma taksim edebiliriz, Kur’an tilavetinin zahiri adabında ...
  • Kuran Karisinin özellikleri -2
  • Kim Kuran okur ve Kuran okuması huzu ve huşu ile birlikte olmaz, kalbini etkilemez ve Allahın korkusu gönlüne yerleşmezse ...
  • Kuran Karisinin özellikleri -1
  • Kuran alemlerin Rabbi tarafında insanların hidayeti için gönderildiğine nazaran onu okurken ondan daha fazla yararlanmayı sağlamak ...
  • Nurüs Sekaleyn Tefsiri
  • Değerli ve faydalı eserlerden olan ve hadis nakli şeklinde yazılan tefsirlerden biri Tefsiri Nurüs Sekaleyndir....
  • Eşsiz Bir Kitap
  • Kur'an, edebî bir sıraya göre tertip edilmiş belirli konular hakkıda bilgi, fikir ve tartışmaları ele almaz. Bu nedenle Kur'an'a yabancı olan kişi....