• Nombre de visites :
  • 3545
  • 14/5/2011
  • Date :

Kuran-ı Kerim in Güzellikleri-1

kuran-ı kerim in güzellikleri

Kur'an-ı Kerim güzeldir. Kur'an-ı Kerim'in cazibesinin bir nedeni de sanatsal ve güzel boyutlu olmasıdır. Bu güzellik Kur'an-ı Kerim'in fesahat ve balagatı, tasvir ve temsilleri ve kıssalarında göze çarpıyor. Kur'an'ın güzelliği ayetlerinde, cümlelerin nazım ve ahenginde, cana yakın mesajında ve kelamî şivesinde saklıdır. Kur'an'ı Kerim indirildiği andan itibaren öylesine cazip ve göz alıcıydı ki, müşriklerle kafirleri etkiledi. Nitekim kafirler okunan bu ayetlerden etkilenmemek için kulaklarını tıkıyorlardı. Buna rağmen, Kur'an-ı Kerim'in mesajı kısa sürede yayıldı. Günümüzde de bu ilahî kitap, tazeliğini, canlılığını koruyup, mıknatıs gibi kalpleri kendine çekip cezp ediyor.

Kur'an'ı Kerim ilahî rahmetin kalıcı sahifesidir. Allah'ın iradesiyle bu levhi mahfuz Resulü Emin hz. Muhammed Mustafa -sav-nın mübarek kalbine indirildi ve kelimelerle ayetler biçiminde ve insicamlı -yazılı bir şekilde zuhur etti.

Bu semavi kitabın öğretileri ve işaretleri, derin ve geniş bir kapasiteye ve potansiyele sahiptir. Kur'an-ı Kerim, doğruluk ve doğru hayat yaşama, siyasi ve ictimai adilane ilişkileri geliştirme, beşeri toplumun stratejik ilkelerini belirleme kitabıdır. Kur'an-ı Kerim kainatın birçok kanunları ve şifrelerine değinmiştir. Bu semavi kitap kalıcı bir mücize ve beşerin saadetini sağlayacak yüce ve düzenli hayat programıdır.

İran 10 ila 15 Ağustos tarihleri arasında, Mısır, Malezya, Sudan, Almanya, Bosna-Hersek, İngiltere, Arnavutluk, Irak ve toplam 53 ülkeden gelen Kur'an-ı Kerim hafızlarına ev sahipliği yaptı. 24. uluslar arası Kur'an-ı Kerim yarışmaları İran'da ve Peygamber efendimizin kutlu biset günlerinde manevi coşku ve atmosfer içinde yapıldı. Ayetlerin okunuşu, kalpleri okşuyordu. Mısırlı güzel sesli kari Abdultavvab Besatini'nin kıraati, farklı grupların güzel ilahiler icra etmesi, bu kuranî toplantıya özel bir nur ve manevi atmosfer bağışlıyordu.

Cumhurbaşkanı Dr. Ahmedinejad, bu merasimin açılış toplantısında yaptığı konuşmada, Kur'an-ı Kerim'in güzellikleri ve üstün özelliklerine değinip, şunları söyledi:

Kur'an-ı Kerim Allah'ın ilim hazinesidir. Bu kitap ilahî ahkâmın, geçmiş kavimlerin kaderinin, ölüm ve kıyamet sırlarını, muhkem ve müteşabih ayetlerini içeren bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim, Mizan ile Gest ve adalet için indirilmiştir. Bu hedeflerden biri olan insanları uyandırma, onları arındırıp, terbiye ve tezkiye etmek ve insanların kemal yolunda ilerlemelerini sağlamaktan ibarettir. Kur'an-ı Kerim'in ikinci hedefi, tamamen adaletli bir toplum yaratarak, evrensel pâk ve tayibe bir hayat tarzına ulaştırmaktır. Bu iki hedef, Kur'an-ı Kerim'in yüce ve daimi hedefi olan Allah'ın sıratı müstakim yolunu devam ettirmektir.

Ahmedinejad, günümüzdeki düzensizlik, zulümler ve çilelerin Allah, Kur'an-ı Kerim ve hakikatten uzak olan nefis şeytanının esir olanların yaptıklarından kaynaklanıyor. İşte müstekbir cephesine bakın, acaba sevgi, şefkat, adalet, insan hakları kokusunu alabiliyormuyuz. Müstekbir güçlerin cephesinde, varolan şey halkın haklarını paymal etmek, tacavüz yapmak, işgal etmek ve aldatmakla hileden ibarettir. Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, Kur'an-ı Kerim'in okunması ve ona uygun amel edilmesiyle beşeriyetin dert ve çilelerinin derman olacağını, Kur'an-ı Kerim'in evrensel bir mesaj taşıdığını, insanları hidayet ve dertlerini derman nüshası olduğunu söyledi.

Uluslararası Kur'an-ı Kerim'in hıfz ve kıratı yarışmaları toplantısına katılanlar büyük bir vecd ve manevi zevk yaşadılar. Kur'an-ı Kerimin tamamının hafızı olan Kenyalı Ali Şerif Hasan, İran'ın Kuranî faaliyetlerine verdiği destekleri takdir edip, şunları kaydetti: Kur'anî Kerim'i hıfz ve tilavet etme, insana özel bir huzur ve güven bağışlıyor. Nitekim insan Kur'an'ın daima kendisine yoldaş ve yardımcı olacağını hissediyor.


Kurânı ibret için okumak

TİLAVET, TEFEKKÜR, AMEL

Kur′an Okumanın Önemi

KUR’AN KIRAAT ADABI

“Kur’ an Okuyucu ve Taşıyıcıları”

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)