• Nombre de visites :
  • 1057
  • 2/9/2014
  • Date :

Hz. Hasan'ın Sözlerinde Barışın Sebepleri(3.Bölüm)

hz. hasanın sözlerinde barışın sebepleri(3.bölüm)

Seyyid Murteza sonra şöyle devam eder:

İmam Hasan'ın taraftarları barış yapılmasına karşı çıktılar. İmam'ın kararından dolayı üzüntülerini ifade ettiler. Buna karşı çıkanlar arasında bulunan Süleyman b. Surad Huzaî İmam'a söyle dedi: "Muaviye'ye biat etmenden dolayı duyduğumuz şaşkınlığın sona ereceği yoktur.

 Oysa Kûfe halkından kırk bin savaşçı yanında idi. Hepsi maaş alıyordu ve evlerinin kapılarında emrini bekliyorlardı. Onların yanı sıra bir o kadar daha oğulları ve akrabaları vardı. Ayrıca Basra ve Hicaz halkından olan taraftarlarını da bunlara ilâve et-mek gerekir.

 Sonra ne antlaşmada kendin için bir güvence ve ne vergilerden bir pay aldın. Bu yaptığın işi yaptığında eğer Muaviye'ye karşı doğunun ve batının ileri gelenlerini şahit tutsaydın ve kendisinden sonra iktidarın sana verileceği yolunda ona resmî bir yazı yazmış olsaydın, durumu kabullenmek bizim için daha kolay olurdu.

 Fakat o aranızda sana verdiği söze bağlı kalmadı.

 Nitekim çok geçmeden şahitler huzurunda: 'Ben savaş ateşini söndürmek ve fitneyi önlemek amacı ile anlaşmaya bazı şartlar koydum ve bazı vaatlerde bulundum.

 Ama yüce Allah sözbirliğimizi ve dirliğimizi bize bağışladığı için, artık o şartlar ve vaatler ayağımın altındadır.' dedi. Allah'a yemin ederim ki, bu sözlerle kastettiği kişi sensin. Söylemek istediği şey, seninle onun arasındaki anlaşmadır. Nitekim anlaşmayı bozdu. Buna göre eğer istersen, geri adım at. Savaş, hiledir.

 Benim senden önce Kûfe'ye gitmeme izin ver. Oraya varır varmaz Muaviye'nin valisini şehirden çıkarır, onun görevden alındığını açıklarım. Bu arada sen de onun yaptığının karşılığı olarak antlaşmayı bozarsın." İmam'ın diğer taraftarları da Süleyman'ınkilere benzer sözler söylediler.

İmam (a.s) onlara şu cevabı verdi: "Sizler bizim taraftarlarımız ve sevdiğimiz kimselersiniz. Eğer ben dünya işi için azimle çalışan, dünyanın saltanatı için koşup yorulan biri olsaydım, Muaviye benden daha şiddetli, daha yürekli, daha azimli olamazdı. Fakat ben sizinkinden farklı bir görüşteyim.

 Bu yaptığım barışla sadece kan dökülmesini önlemek istedim. Allah'ın hükmüne razı olun, O'nun emrine teslim olun, evlerinizde oturun ve sesinizi çıkarmayın." [6]


[6]- Biharu'l-Envar, 44/21–28

Hz. Hasan'ın Sözlerinde Barışın Sebepleri(1.Bölüm)

Hz. Hasan'ın Sözlerinde Barışın Sebepleri(2.Bölüm)

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)