• Nombre de visites :
  • 1763
  • 11/3/2014
  • Date :

Kur'an'ın Tüm Anlamlarını Peygamber'den Almak(2.Bölüm)

kuranın tüm anlamlarını peygamberden almak(3.bölüm)

Bu rivayette Ali'nin (a.s) Allah Rasülü (s.a.a)  ile olan yakınlık ve birlikteliğinin seviyesi, Allah Rasülü'nden (s.a.a)  vahiy maarifini almak için gerekli özel konumu açıkça görülmektedir. Yine burada Allah Rasülü'nün (s.a.a)  Hz. Ali'ye ne ölçüde alaka duyduğu ve onun yetişmesinde sarfettiği çaba, buna mukabil Hz. Ali'nin de vahiy malumatını öğrenmede nasıl bir yetenekten nasibi olduğu ve Allah Rasülü'ne (s.a.a)  hangi seviyede yakın bulunduğu da ortadadır. Rivayetin tamamından çıkan sonuç şudur ki, Hz. Ali için Allah Rasülü'nden Kur'an'ın tüm anlamlarını öğrenmesinin zemini tamamen hazırdı.

Kuleyni (rh) Kafi'de Emirulmüminin'den (a.s) uzun bir rivayetin sonunda şöyle nakletmiştir:

و قد کنت ادخل علي رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم کل يوم دخلة فيخليني فيها ادور معه حيث دار و قد علم اصحاب رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم انه لم يصنع ذلک باحد من الناس غيري. فربما کان في بيتي يأتيني رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم اکثر ذلک في بيتي و کنت اذا دخلت عليه بعض منازله اخلاني و اقام عني نساءه فلا يبقي عنده غيري و اذا أتاني للخلوة معي في منزلي لم تقم عني فاطمة و لا احد من بني و کنت اذا سألته أجابني و اذا سکت عنه و فنيت مسائلي ابتدأني فما نزلت علي رسول الله صلي الله عليه و آله آية من القرآن الا اقرأنيها و املاها علي فکتبتها بخظي و علمني نأويلها و تفسيرها و ناسخها و منسوخها و محکمها و متشابهها و خاصها و عامها و دعا الله ان يعطيني فهمها و حفظها فما نسيت آية من کتاب الله و لا علما املاه علي و کتبته منذ دعا الله لي بما دعا و ما ترک شيئا علمه الله من حلال و لا حرام و لا أمر و لا نهي کان او يکون و لا کتاب منزل علي احد قبله من طاعة او معصية الا علمنيه و حفظته فلم أنس حرفا واحدا ثم وضع يده علي صدري و دعا الله لي ان يملا قلبي علما و فهما و حکما و نورا فقلت يا نبي الله بأبي انت و امي منذ دعوت الله لي بما دعوت لم أنس شيئا و لم يفتني شيئ لم اکتبه أفتتخوف علي النسيان فيما بعد فقال لا لست أتخوف عليک النسيان و الجهل   

“Sürekli olarak her gün bir kere ve her gece de bir kere Allah Rasülü'nün (s.a.a)  yanına giderdim. Her defasında benimle başbaşa kalırdı. Nereyi dolaşıyorsa onunla olurdum. Hangi mevzuya girse onunlaydım. Allah Rasülü'nün (s.a.a)  ashabı onun benden başka kimseye böyle davranmadığını bilirlerdi. Allah Rasülü (s.a.a)  ne zaman evime gelse çoğunlukla evimde yalnız kalırdık. Her ne zaman evlerinden hangisine girsem benimle yalnız kalır, eşini dışarı çıkarır ve yanında benden başka kimse kalmazdı. Ne zaman benimle başbaşa kalmak için evime gelse Fatıma'yı ve oğullarımı dışarı çıkarmazdı. Ne zaman soru sorsam bana cevap verir, sorularım ne zaman tamamlansa ve sessiz kalsam bu kez kendisini benimle konuşmaya başlardı. Allah Rasülü'ne (s.a.a)  kıraatını bana öğretmediği, bana imla ettirmediği, kendi el yazımla yazmadığım, tevil ve tefsirini, nasih ve mensuhunu, muhkem ve müteşabihini, hâs ve âmmını bana öğretmediği ve Allah'tan bana anlayış ve ezber gücü ihsan etmesini istemediği hiçbir ayet nazil olmadı. Benim hakkımda ettiği duadan beridir Allah'ın kitabından hiçbir ayeti, yazdırdığı ve yazdığım ilimlerden hiçbirini unutmadım. Allah ona haram ve helal, emir ve nehiy, geçmiş ve gelecek, ondan önce nazil olmuş her kitap, itaat ve masiyet hakkkında ne öğrettiyse o da hepsini bana öğretti. Ben de bütün bunları ezberledim ve hiç unutmadım. Sonra elini göğsüme koydu ve Allah'tan kalbimi ilim, anlayış, hüküm ve nurla doldurmasını  istedi. Dedim ki: “Ey Allah'ın Rasülü, annem babam sana feda olsun, benim için yaptığınız duadan beridir hiçbir şeyi unutmadım, yazmadıklarım bile hafızamdan silinmedi. Hala unutacağımdan korkuyor musunuz?”‌ Buyurdu ki: “Hayır, seninle ilgili unutkanlık ve bilgisizlik korkum yok.”‌ [2]


[2]   Usulü Kafi, c. 1, s. 116, kitabu'l-ilm, babu ihtilafi'l-hadis hadis 1'in bir kısmı; yine bkz: Saduk, Muhammed b. Ali, el-Hisal, c. 1, s. 257, babu'l-erbaa hadis 131.

Kuranın Tüm Manalarının Bildirilmesi

Kur'an'ın Tüm Anlamlarını Peygamber'den Almak(1.Bölüm)

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)