• Nombre de visites :
  • 2161
  • 10/3/2014
  • Date :

İmam Rıza'nın Kişiliğinden Yansımalar(3.Bölüm)

imam rızanın kişiliğinden yansımalar(3.bölüm)

eş-Şebravî, İmam Rıza (a.s) şöyle der:

"Allah ondan razı olsun; saygın ve ulu bir şahsiyetti. Heybetli ve vakar sahibiydi. Babası Musa el-Kâzım (a.s) onu çok severdi." 12

Meşhur şair Ebu Nuas onu öven şiirler yazardı. Sonra ona duyduğu saygıdan dolayı artık övgü şiirlerini yazmayı terk etmişti. Gerçekten yüksek edebî sanata sahip şiirler yaz-mıştı. İmam Rıza'yı (a.s), veliaht olduktan sonra artık meth-etmemesinden dolayı bazıları onu kınadıklarında onlara cevaben

şöyle demişti:

Bana diyorlar ki: "Sen teksin bütün insanlar içinde

Uyarıcı söz söyleme sanatlarında,

Söz cevherinden bir düzen oluşturansın,

Ki devşiren ellerinden inciler dökülür,

Neden Musa'nın oğlunu övmekten vazgeçtin?

Ve onda toplanan üstün meziyetleri?"

Dedim ki: "İmam'ı övmeye yetemem ben,

Değil mi ki Cebrail babasını överdi?!"

"Bir gün İmam Rıza (a.s) göz alıcı bir katırın sırtında yola çıkmıştı. Ebu Nuas yaklaştı, selam verdi ve şöyle dedi: "Ey Resulullah'ın oğlu! Senin hakkında birkaç beyit yazdım, onları benden dinlemeni istiyorum." İmam: "Söyle." buyurdu. Ebu Nuas beyitleri okumaya başladı: Arınmışlardır onlar, elbiseleri tertemiz Anıldıkları her yerde salât okunur onlara Nesebi açıklandığında Alevî çıkmayan (Ali'nin soyundan gelmeyen) birinin Geçmişte övünecek bir şeyi olmaz Onlar Ehlibeyt topluluğudur ki, yanlarındadır Kitab'ın bilgisi ve surelerin getirdiği." 13

İmam (a.s) bu beyitleri çok beğendi ve Ebu Nuas'a dedi ki:

"Bizim hakkımızda yazdığın bu beyitlerin benzerini daha önce hiç kimse yazmamıştı…

Sonra hizmetçisine döndü ve "İhtiyacımızdan fazlası ne vardır sende?" buyurdu. "Üç yüz dinar var." dedi. Buyurdu ki: "Dinarları ona ver."

İmam (a.s) evine gidince, hizmetçisine şöyle dedi: "Belki de bu parayı az bulmuştur, şu katırı ona gönder."14

Di'bil Huzaî büyük bir aşkla İmam Rıza'ya (a.s) bağlanmıştı. İmam'ın (a.s) hakkında söylediği şiirlerden biri de şudur:

Musa'nın oğlu yüceliklerle göçtü

Yürüdü onun yürümesiyle şerefli ilim

Hidayet ve din tümüyle onu izledi

Elfi (bini) binlerin izlemesi gibi. 15

Ehlibeytalimleri


Kaynaklar

12- el-İthaf bi-Hubbi'l-Eşraf, s.88

13- Hulasetu'z-Zehebi'l-Mesbuk, s.200

14- el-İthaf bi-Hubbi'l-Eşraf, s.60; Nuzhetu'l-Celis, 2/105; Keşfu'l-Gumme, 3/107

15- Divan-i Di'bil, s.108

İmam Rıza'nın Kişiliğinden Yansımalar(1.Bölüm)

İmam Rıza'nın Kişiliğinden Yansımalar(2.Bölüm)

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)