• Nombre de visites :
  • 3924
  • 5/2/2014
  • Date :

Hadislerde İnsanlara Hizmet Etmek

hadislerde insanlara hizmet etmek

1-Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: "Kardeşinden dünyalık bir hüznü/sıkıntıyı gideren kimseyi, Allah da kıyamet gününün hüznünden kurtarır."

Şehab'ul-Ahbar, s. 194

* * *

2-İmam Hüseyin (a.s) şöyle buyurmuştur: "İnsanların sana muhtaç olması Allah'ın sana bir ihsanıdır. O halde Allah'ın nimetlerinden usanmayın (muhtaç insanlara yardımcı olun)."

Bihar'ul-Envar, c. 74, s. 318

* * *

3-Emir'el-Müminin İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Sizden biri, Müslüman kardeşinin ihtiyacı olduğunu teşhis ettiğinde onu ihtiyacı hususunda zorluğa düşürmesin." (hemen ihtiyacını karşılasın ve onu ihtiyacını dile getirmek zorunda bırakmasın.)

Bihar'ul-Envar, c. 74, s. 166

* * *

4-İmam Sadık (a.s) babalarından, onlar da Resulullah (s.a.v)'den şöyle nakletmektedirler: "Her kim aç bir mümini doyuracak olursa Allah azze ve celle onu cennet meyveleriyle doyurur. Her kim çıplak bir mümini giyindirirse, Allah da ona (cennette) ince ipek elbiseler giyindirir. Susuz bir mümini suvaran kimseyi de Allah mühürlü halis bir içkiyle suvarır. Hakeza her kim mümin kardeşine yardım eder veya bir sıkıntısını giderirse Allah da hiç bir gölgenin olmadığı günde onu arşının gölgesinde gölgelendirir.

Bihar'ul-Envar, c. 74, s. 382

* * *

5-Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: "İnsanlar Allah'ın ehl-u iyalidir (rızkını yiyenlerdir) Allah'a en sevimli kimse Allah'ın ehl-u iyaline yararı dokunanlar ve ev halkını sevindirenlerdir."

el-Kafi, c. 2, s. 164

* * *

6-Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: Bir mümine yardım edenin, Allah azze ve celle de yetmiş üç sıkıntısını giderir. Birini dünyada ve diğer yetmiş iki sıkıntısını da "büyük sıkıntı" (hesap) zamanında giderir. (sonra da şöyle buyurdu: "İnsanların kendi nefisleriyle meşgul olduğu zaman…" (Yani kıyamette herkesin kendi amelleriyle uğraştığı zaman)

el-Kafi, c. 2, s. 199

Konular

* * *

Borç Vermek

7-Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: "Müslüman kardeşi kendine halini şikayet eder (borç isterse) de ona borç vermezse, kıyamet gününde Allah iyilere mükafat verdiğinde cenneti kendisine haram kılar."

Bihar'ul-Envar, c. 76, s. 329

* * *

8-Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: "Her kim Müslüman kardeşi bir borç için kendine muhtaç olur da borç vermezse Allah iyileri mükafatlandırdığı kıyamet günü ona cenneti haram kılar."

Bihar'ul-Envar, c. 76, s. 367


BARIŞ VE GÜVENLİĞİN KAYNAĞI: İSLAM AHLAKI

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)