• Nombre de visites :
  • 3061
  • 16/12/2013
  • Date :

İmam Seccad (a.s.) ve Dua

imam seccad (a.s.) ve dua

İmam Seccad (a.s.), Kerbela Elçisi [6]  

1-    İlahi ve uyandırıcı dualar:

İmam Seccad (a.s.)'ın İslamda Âşura kültürünü korumak için kullandığı ve o hazretin derin bakışı ile zaman anlayışını gösteren en iyi yöntemlerden biri de çok değerli ilahi ve uyandırıcı dualardan ibarettir. İmam Seccad (a.s.)'ın duaları Sahife-yi Seccadiye, Hamsete Aşer Münacatı, Ebu Hamze-yi Sümali Duası, gündelik dualar ve başka değerli mecmualarda toplanmıştır.

İmam Seccad (a.s.)'ın asrında toplum doğru yolundan sapmıştı, dünya severlik ve rahatlık talebi ağır basmış ve siyasal, toplumsal ve ahlâki fesat yaygınlaşmıştı ve siyasal bakımdan ise hiç bir nefes çekme yolu kalmamıştı. Böyle bir koşullarda İmam Seccad (a.s.) duaları doğru inancları yaymak için kullandı ve böyle bir toplumda marifet, ibadet ve Allah'ın kulluğunu anlatmak için bir yeni hareket başlatabildi. Bu dualarda asıl kastedilen amaç marifet ve ibadet olduğu halde ancak onların içindeki tabirler ve anlamlardan faydalanarak halk İmam Seccad (a.s.)'ın istediği siyasal kavramlarla da tanışabilirlerdi.

2-    Öğrenci yetiştirmesi:

Kuran ve Ehl-i Beytin (a.s.) hedeflerine ulaşıp onları ilerletmek uğrunda İmam Seccad (a.s.)ın kullandığı en önemli yöntemlerden biri istidatlı insanların yetiştirmesi ve onları Kuran ve Ehl-i Beytin (a.s.) düşmanları karşısında kültürel-kavramsal savaş için hazırlamaktı. Şeyh-i Tûsi Rical adlı kitabında (s. 81) İmam Seccad (a.s.)ın sahabeleri ve öğrencilerinden yüz yetmiş kişinin adını getirmiştir. Onlardan bazılarının adları aşağıdaki gibidir: Said ibni Müseyyib, Ebu Hamze-yi Sümâli (Sabit ibni Dinar), Said ibni Cübeyr, Ebu Halid-i Kabuli, Yahya ibni Ümm-i Tavil (Haccac ibni Yusuf-i Sakafi onu Irakın Vasıt şehrinde şehit etti) (1), Ferezdek (Şair Ebu Firas adı ile meşhurdur), Tâvus-i Yemani, Hamad ibni Habib-i Attar-i Kûfi, Zuraret ibni A’yun-i Şibani, Hubabe-yi Valibiye, Cabir ibni Abdullah-i Ensari, Muhammed ibni Cübeyr ibni Müt’im, Furat ibni Ahnef, Said ibni Cebehan-i Kenani, Mevla Ümm-i Hani, Kasım ibni Ûf, İsmail ibni Abdullah ibni Cafer. Bu öğrencilerin yetiştirilmesi siyasal baskı koşulları altında olmuştu. Bu büyük insan bu koşulların vasfında şöyle söylemiştir: ‘Mekke ve Medinede bizim gerçek dostlarımızın sayısı yirmiyi aşmaz’ (2)

Bir gün bu büyük insana haliniz nasıldır diye sordular. Müslümanların hepsi Allah'ın Peygamberinin (s.a.a.) bereketinden huzur ve emniyete kavuştular ancak biz o büyük insanın çocukları olduğumuz yüzünden korku ve dehşet içinde yaşamaktayız (3). Haccac ibni Yusuf (Said ibni Cübeyr ve Hz. Ali a.s.’ın vefalı hizmetçisi Kanberi şehit eden kişi) kan dökmekten lezzet alırdı. O, sadece yüz yirmi bin kişi Irakta öldürdü. Onun ölümünden sonra hapishanelerinde elli bin erkek ve otuz bin kadın karışık olarak tavansız hapishanelerde tutuklu oldukları belli oldu. Haccac, Abdulmelik ibni Mervan tarafından hicri 75 ila 95.ci yıla kadar Irak, Fars, Kirman, Sistan, Horasan, Umman, Yemen, Musul, Helvan, Medain, Bilad-i Ermeniye, Azerbaycan, Aran, Huran, Mahin, Rey ve Isfahan bölgelerinin tam yetkili hakimi idi (4). İmam Seccad (a.s.) zamanında beş hakim iktidarı ele aldılar: Yezid, Abdullah ibni Zübeyr, Mervan ibni Hakem ve Velid ibni Abdulmelik. Velid zamanında onun kardeşi Hişam ibni Abdulmelik İmam Seccad (a.s.)’ı zehirleyip şehid etti.


Notlar:

1-Tarih ul-Eimme, s. 32

1-    El-Ğarat, s. 573

2-    Keşf ul-Ğimme, cilt 2, s. 107

3-    İmam Seccad ve İmam Bakır’ın başlarına neler geldi?, s. 83

 


İmam Zeynel-Abidin ve Kerbela

İmam Seccad (a.s.)’ın Şamdaki Hutbesi

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)