• Nombre de visites :
  • 1909
  • 4/12/2013
  • Date :

İmam Zeynel-Abidin ve Kerbela  

imam zeynel-abidin ve kerbela

İmam Seccad (a.s.), Kerbela Elçisi [5]

Allah'a yemin ederim ki, dünyada bir kişinin büyük babası Resulüllah ise o kişi benim, peki neden bu adam benim babamı öldürüp bizi Rumlular gibi esir aldı?! Sonra dedi: Ey Yezid! Bu cinayeti işledin ve yine Muhammed Allah'ın Resulü'dür mü diyorsun? Yine kıbleye doğru mu duruyorsun? Kıyamet günü sana yazıklar olasun. O gün, benim babam ve büyük babam senin düşmanların olacaklardır.

Bu anda, Yezid müezzinin ikame söylemesine emretti. Sonra, halkın arasında bir ses yükseldi. Bazıları namaz kıldı ancak bazıları namaz kılmayıp dağıldılar.

İmam Seccad (a.s.) o hitabeyi söyleyince, mescidde olan halkı çok etkiledi ve onları uyanmaya doğru sevkedip onlara cesurluk verdi.

A)   İmam Seccad (a.s.)'ın Medine'de yaptığı hitabe:

İmam Seccad (a.s.) Medine'ye yaklaştıkları zaman İmam Hüseyin'in (a.s.) yorgun ve kalbi kırık kafilesini karşılamaya gelen halk için de bir hitabe yaptı. Bu hitabe de Medine halkında derin etki bıraktı ve Âşura olayından bir sene sonra Medine halkı tarafından Beni Ümeyye hükümeti aleyhine Harre Olayı adlanan bir kıyam gerçekkleşti.

1-    Kasıtlı ve etkili ağlamalar:

İmam Seccad (a.s.) Kerbela şehitlerinin hatırasını canlı tutmak için çeşitli fırsatlarda şehitlere ağlardı. Duyguları coşturan ve nuhatapların zihninde ister istemez Kerbela şehitlerinin mazlumiyetini canlandıran İmam Seccad (a.s.)ın  ağlamaları Âşura Kıyamının sürekliliği konusunda çok değerli etkileri vardı ve günümüzde de bu yöntem o büyük imamdan ders alarak devam edilmektedir. Bu gün Şehitlerin büyüğü Hz. Eba Abdullah için ağlamak yine etkilidir ve milyonlarca aşık matemlinin duygusunu Hz. Eba Abdullah'ın yolu ve ilkeleri ile bağlamak için en önemli sebeplerden sayılır. İmam Seccad (a.s.)dan bu kadar ağşama ve göz yaşı dökmenin sebebini sorunca şöyle cevap verirdi: ‘beni kınamayın. Hz. Yakup (a.s.) Peygamber oğlu ve kendisi de peygamber idi. Onun on iki oğlu vardı. Allah-u Teala bir süre için onun bir oğlunu gözü önünden kaybetti ve bu geçici ayrılık gamından Hz. Yakub'un (a.s.) saçları beyazladı, beli büküldü ve ağlamaktan gözünün ışığı gitti; halbuki oğlu bu dünyada ve diri idi. Ancak ben kendi gözlerimle babam, kardeşim ve ailemden 17 kişinin mazlumca şehit olup yere düştüklerini gördüm. Peki, nasıl benim kederim bitsin ve ağlamam ise kesilsin?’ (1)

2-    Tağuta karşı olan kıyamları himayet etmek:

Kerbela kalıcı kıyamının başarılı eserlerinden biri müslümanlar arasında destansı duygular, cesurluk ve özveri hisslerini uyandırmaktı. Müslümanlar İmam Hüseyin (a.s.)'ın etkileyici ve destansı kıyamından esinlenerek ve İmam Seccad (a.s.) ile Hz. Zeynep'in (a.s.) uyandırıcı hitabelerinden etkilenerek kendi İslam severlik ve tağuta karşı savaş  duygularını halk kıyamları kalıbında gerçekleştirdi ve zalım Emevi hakimleri aleyhine bir sıra kıyamlar düzenlediler. Bu kıyamlar bir süre sonra onların hükümetini sarstı ve sonunda onları mahvetti. Kerbela yürek yakıcı kıyamından sonra gerçekleşen bu kıyamların başlıcası üç meşhur kıyamdan ibarettir. Bu kıyamlar tarihte Tevvabin Kıyamı, Muhtar Kıyamı ve Medine Kıyamı olarak kalmıştır.


1-Lehuf, Seyyid ibni Tavus, s. 380

İmam Seccad (a.s.), Kerbela Elçisi [2]

İmam Seccad (a.s.)’ın Şamdaki Hutbesi

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)