• Nombre de visites :
  • 1578
  • 4/12/2013
  • Date :

İmam Seccad (a.s.), Kerbela Elçisi -2

imam seccad (a.s.), kerbela elçisi

Ben, insanların en sabırlısı olan, ve Peygamber Efendi (s.a.a.) hanedanının en faziletli namaz kılan kişisinin oğluyum. Ben, Cebrail'in teyit ettiği ve Mikail'in yardım ettiği kişinin oğluyum. Ben, müslümanların haremini koruyan ve Marıklar, Nakisler ve Kasıtlar ile savaşan kişinin oğluyum. Ben, Kureyş'in en iyi kişisinin oğluyum. Ben, müminlerden Allah ve Peygamberinin (s.a.a.) davetini kabul eden ilk kişinin oğluyum. Ben, iman konusunda her kesten ileri giden, mütecavizlerin belini kıran ve müşrikleri mahveden kişinin oğluyum. Ben, münafıklar karşısında Allah'ın oku olan, Allah'ın kullarının hikmet dili olan, Allah'ın dinini koruyan, Allah'ın velisi ve onun ilmini taşıyan kişinin oğluyum.

O, cömert, iyi yüzlü, hayırları kendinde toplayan, büyük, faziletli, Allah'ın rızasına razı olan, zorluklarda önde giden, sabırlı, her zaman oruçlu, her türlü kirden uzak ve çok namaz kılan bir kişi idi. O, düşmanlarının neslini kesip küfr gruplarının düzenini bozdu. O, sabit ve güçlü bir kalbi, kuvvetli iradesi ve dönmez kararı vardı. Savaş esnasında mızraklar bir birine karışınca onları değirmen gibi ezer rüzgar gibi dağıtırdı. O, Hicazın aslanı ve Irak’ın büyüğüdür ve bütün sahnelerde hazır idi. O, Arapların büyüğü, savaş alanlarının aslanı ve iki oğlun sahibidir: İmam Hasan ve İmam Hüseyin (a.s.). Evet, o kişi benim büyük babam Ali ibni ebi Talibdir. Sonra dedi: ben dünya kadınlarının büyüğü olan Hz. Fatıma-i Zehra'nın oğluyum.

İmam Seccad (a.s.) bu açıklamaya o kadar devam etti ki, halk ağlamaya başladı. Yezid ise kargaşa çıkmasından korktuğu için müezzinin ezamn vermesine emretti ve İmam Seccad (a.s.)'ın sözünü kesti.

Müezzin Allahu Ekber deyince, İmam Seccad (a.s.) dedi: Allah'tan hiç bir şey büyük değildir. Müezzin Eşhedü en la ilahe illallah deyince İmam Seccad (a.s.) dedi: benim tüğlerim, cildim, etim ve kanım Allah'ın birliğine şahitlik ediyorlar ve müezzinin Eşhedü enne Muhammeden Resulüllah'ı dediği zaman İmam Seccad (a.s.) başından külahını alıp müezzine hitaben dedi: Hz. Muhammed hatrına sus da ben bir şey diyeyim, sonra menberin başından Yezide hitaben dedi: Ey Yezid! Bu Peygamber benim mi büyük babamdır yoksa senin mi? Eğer seninkidir desen, her kes yalan söylediğini anlayacaktır ve eğer benim büyük babam ise, neden babamı zulüm ile öldürdün, malını yağmalayıp ailesini esir tuttun? İmam Seccad (a.s.) bu sözleri söyledikten sonra ağlamaya başladı ve şöyle buyurdu:


İmam Seccad (a.s.)’ın Şamdaki Hutbesi

İmam Seccad (a.s.) Şamda

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)