• Nombre de visites :
  • 1863
  • 10/11/2013
  • Date :

İmam Seccad (a.s.)’ın Şam'daki Hutbesi

imam seccad (a.s.)’ın şamdaki hutbesi

İmam Seccad (a.s.), Kerbela Elçisi [3]  

Bu anda Yezid'in oğlu Muaviye babasına dedi: Bu kişinin konuşmasının ne etkisi olacak ki? İzin ver  ne isterse söylesin!

Yezid oğlunun cevabında şöyle dedi: Siz bu hanedanın özelliklerini bilmiyorsunuzdur. Onlar ilim, fesahatı ve belâgatı birbirinden miras alırlar. Onun hitabesinin şehirde kargaşa çıkarıp bize de problem çıkarmasından korkuyorum.

Ancak Şam halkı çok ısrarla Yezidden İmam Seccad (a.s.)'ın minbere çıkmasına izin vermesini istediler. Yezid dedi: O, menbere çıkarsa, ben ve Ebu Süfyan ailesini rezil etmeden inmeyecektir!

Yezid'e şöyle dediler: Bu gencin elinden ne gelir ki?!

Yezid dedi: O, bir hanedandandır ki onların çocuklukları ilim ile başlar.

Sonunda, Şamlılar'ın ısrarı ile Yezid İmam Seccad (a.s.)'ın minbere çıkmasına izin verdi.

İmam Seccad (a.s.) minbere çıktan sonra, öyle konuştu ki, genelde halkın gözü yaşarıp kalpleri korkuya düştü. O hazret Allah'a hamd ve sena etdikten sonra şöyle buyurdu:

Ey millet! Cenabı Allah bize altı özellik vermiştir ve bize altı sıfat ile başkalarına üstünlük vermiştir: Bize ilim, sabır, cömertlik, fesahat, cesurluk ve müminlerin kalbinde sevilmeyi vermiştir ve bize başkalarının karşısında bunlara göre üstünlük verdi: Cenabı Allah Peygamber Efendimizi (s.a.a.), Sıddık (Hz. Ali a.s.), Cefer-i Tayyar, Allah'ın ve Resulü'nün aslanı (Hz. Hamze a.s.) ve İmam Hasan ile İmam Hüseyin'i (a.s.) bizden seçti. Bu kısa tanıtım ile beni tanıyanlar tanıdı, ancak tanımayanlar için kendim ve hanedanımı açıklayarak onlara tanıtacağım.

Ey millet! Ben Mekke ve Mina çocuğuyum, ben Zemzem ve Safa çocuğuyum. Ben Hacer ül-Esvedi kendi cüppesi ile taşıyıp yerine koyan kişinin oğluyum. Ben en iyi tavaf edip sa’y edenlerin çocuğuyum. Ben en iyi hacc edenlerin çocuğuyum. Ben miraç gecesi Burak atına binenin çocuğuyum. Ben, bir gecede Mescid ul-Haram'dan Mescid ül-Aksa'ya seyredenin oğluyum. Ben, Cebreil tarafından Sedret ul-Münteha'ya götürülen ve Allah'a en yakın makama ulaşan kişinin oğluyum. Ben, gökdeki melekler ile namaz kılan kişinin çocuğuyum. Ben, büyük Allah'ın vahyettiği kişinin çocuğuyum. Ben Muhammedi Mustafa ve Ali-yi Mürteza'nın oğluyum. Ben, tevhid kelmesine ikrar edene kadar gavurların burnunu toprağa süren kişinin oğluyum.

Ben, Peygamber Efendimiz'in (s.a.a.) yanında iki kılıç ve iki mızrak ile savaşan, iki kez hicret edip iki kez bey’at yapan, Bedir ve Hüneynde gavurlar ile savaşan, Allah'a bir göz kırpması kadar kafir olmayan, müminlerin en iyisi, peygamberlerin mirascısı, müşrikleri mahveden, müslümanların emiri olan, cihad edenlerin en başta gideni, ibadet edenlerin süsü olan ve ağlayanların kıvanç duyduğu kişinin oğluyum.

Çeviri:Ürün Özedönüş


İmam Seccad (a.s.) Şamda

İmam Seccad (a.s.), Kerbela Elçisi

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)