• Nombre de visites :
  • 1576
  • 28/10/2013
  • Date :

İmam Seccad (a.s.) Şam'da

imam seccad (a.s.) şamda

İmam Seccad (a.s.), Kerbela Elçisi [2]

  Kerbeladan Şama kadar hareket ettikleri yol üzerinde İmam Seccad (a.s.) kendi açıklayıcı hitabeleri ile Âşura kıyamının felsefesini ve ilkelerini yaymakta çok bütük bir rolü vardı. Hz. Zeynep ve Fatimey-i Suğra (a.s.)nın da yaptığı bir kısım konuşmalar İmam Seccad (a.s.)’ın gösterişleri ile olmuştur. İmam Seccad (a.s.) her koşuldan Âşura hatırasını yenilemek için faydalanırdı. Su içtiği zaman babasını hatırlatırdı; Hz. Ebulfazl (a.s.)’ın çocuklarını gördüğü zaman ağlardı; bir koyunu kesmek istedikleri zaman ona su verip vermediklerini sorardı, evet dedikleri zaman şöyle buyururdu: ama babam Hüseyin'i (a.s.) susuz iken şehit ettiler. Âşura'nın böyle hatırlatılması bu İlâhi kıyamın unutulmamasına sebep oluyordu.

Ehl-i Beyt (a.s.) 61. hicri yılı Safer ayının ilk gününde Şama girdiler. Halbuki, ondan önce tam kırk sene bu şehir ve onun etrafında Emir-ül-Müminin Ali (a.s.) hakkında kötü propaganda yapılmıştı. Muaviye bir sıra paragöz hatipleri Hz. Ali (a.s.)’ın yüksek faziletleri ve makamına ihanet etmek için ve o hazreti sövüp ona küfür söylemek için işe almıştı.

Şamlılar bu süre içinde, İslamı Emeviler ile algılamışlardı ve elbette Peygamber Efendimizi (s.a.a.) direk olarak görmemişlerdi. Onlar Emevileri Peygamber Efendimizin (s.a.a.) hanedanı olarak biliyorlardı ve sadece şunu biliyorlardı ki, ‘Hüseyin’ adlı bir âsi kişi ‘Emirülmüminin Yezid’in aleyhine ayaklanmış ve halifenin ordusu tarafından öldürülmüş ve onun hanedanı ise esir tutulmuştur. Bunun yüzünden ve bu zaferi kutlamak için esirlerin şehre girmesi esnasında şehri süslemiş ve şenlikler yapmayı düzenlemişlerdi.

Halkın bakışını Emevilere doğru bir hayli değişen İmam Seccad (a.s.)ın en hassas konuşmalarından biri de zaten Şam meclisinde oldu. Bu mecliste lanetli Yezid hatiplerinin birine Hz. Ali (a.s.) ve evladını kötülemesine ve Âşura faciasını övmesine emretti. Hatip ise minbere çıktıktan sonra Allahın hamdi ve senasını yapıp Hz. Ali (a.s.) ve Hz. Hüseyin (a.s.) hakkında çok kötü sözler söyledi ve Muaviye ile Yezid hakkında ise çok övgüler yağdırdı. Bu esnada, İmam Seccad (a.s.) o hatibe doğru seslenip şöyle söyledi: Ey hatip, Sana yazıklar olsun! Halkın memnuniyetini Allahın gazabı ile elde ettin. Şimdi ise, cehennemin kükreyen ateşi içinde kendi yerini hazır olduğunu bil ve kendini onun için hazırla! Benim de halk ile konuşmama izin verirmisin acaba?

Ancak Yezid İmam Seccad (a.s.)'ın açıklayıcı konuşmalarını ve çok etkili sözlerini bildiği için bu işe razı olmadı.


İmam Seccad (a.s.), Kerbela Elçisi [1]

İMAM ZEYN-UL ABİDİN (as)'IN KISACA HAYATI

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)