• Nombre de visites :
  • 1657
  • 21/10/2013
  • Date :

İmam Seccad (a.s.), Kerbela Elçisi

imam seccad (a.s.), kerbela elçisi

Onun kutlu adı Ali ve lakabı ise Zeyn ül-Abidin ve Seccad’dır. Kıymetli babası İmam Hüseyin (a.s.) ve annesi ise Sasanilerin son padişahı Yezdgird’in kızı Şehribanu idi. Doğum günü hiciri 38. yılın 15 Cemâdiyul ûla’sı yada Şa’ban ayının beşi salı günü Medine'de ve şehadeti ise hicri 94 yada 95. yılın Muharrem ayının 25'inde olmuştur. Ömrü 57 senedir ve 34 yıl İmamet etmiştir. Mübarek mezarı Medine'de Baki’ Mezarlığı'ndadır.

Bu yazıda o imamet simgesinin Âşura kültürünü korumak için yaptığı faaliyetlerin en önemlileri ile tanışacağız:

İmam Seccad (a.s.)’ın en önemli faaliyetleri:

1-    Destansı, ateşli ve etkileyici hitabeleri:

Kuşkusuz, Hz. İmam Seccad (a.s.), Hz. Zeynep (a.s.) ve Hz. Eba Abdullah (a.s.)’ın diğer hanedanının Kerbela gibi yürek yakıcı macerasından sonra yaptıkları açıklamalar o büyük İslamî kıyamın sürekliliğinde çok önemli rolü olmuştur. İmam Seccad (a.s.)’ın en önemli açıklamaları sırasında gaflette olan halkı uyarmak, uyumuş  vicdanları uyandırmak, Ehl-i Beyt (a.s.) düşmanlarının cinayetlerini açığa çıkarmak, Emevi zalim hakimlerinin gerçek yüzünü göstermek, Ehl-i Beyt (as)'ın faziletlerini ve yüksek ahlakî özelliklerini yaymak ve onları Peygamber Efendimiz'in (s.a.a.) gerçek halefleri olarak tanıttırmak gibi faaliyetleri sayabiliriz.

A)   İmam Seccad (as)'ın Kûfe Mescidi'nde yaptığı etkileyici hitabe:

İmam Seccad (a.s.) Kûfe şehrinin sade, zahir görüşlü, tembel ve hain halkına hitap edip, kendini tanıttıktan ve Emevilerin cinayetlerini açıkladıktan sonra şöyle buyurdu: ‘Ey millet! Siz, babama mektup yazıp ondan sonra vefasızlık yapmadınız mı?! Onunla kesin ve sağlam sözleşmeler yapıp sonra onun karşısında savaşıp onu öldürmediniz mi?! Yazıklar olsun size! Ne kadar korkunç ve ayıp bir iş yaptınız, Resulüllah (s.a.a.)  ‘Siz çocuklarımı öldürdünüz, saygımı kaldırdınız ve siz benim ümmetimden değilsiniz’ dediği zaman onun mübarek yüzüne nasıl bakacaksınız? İmam Seccad (a.s.)’ın sözleri bitmeden halk ağlayarak ve inleyerek birbirini serzeniş edip kendi seçtikleri bedbahtlıklarına üzülüp pişmanlıktan göz yaşları dökmeye başlamışlardı (1).

İmam Seccad (a.s.)’ın Kûfe'de yaptığı hitabenin asıl ilkeleri şunlardan ibarettir:

1.     Kendisi, Ehl-i Beyt ve babası ile büyük babasının tanıtması,

2.     Kerbela cinayetleri ve Âşura facialarının açıklaması,

3.     Kûfe halkına İmam Hüseyin (a.s.)’a mektup yazıp onu davet ettiklerini ve sonra ise hain çıktıklarını hatırlatması.

B)    İmam Seccad (a.s.)’ın Şam'da yaptığı etkileyici hitabe:

İmam Seccad (a.s.) Kerbela olayından sonra Ehl-i Beyt'in diğer üyeleri ile birlikte Kûfe ve Şam'a götürüldü. O, halası Hz. Zeynep (a.s.) ile birlikte Emevi yozlaşmış hükümetinin gerçeğini açığa çıkarmak ve Hz. Eba Abdullah'ın yüce yolunun kurtuluşa doğru olan doğru yol olarak tanıtmakla Âşura mesajını tamamladılar.


1- İhticac, Tabersi, cilt 2, s. 32

İmam Zeynel Abidin(a.s)’den Altın Sözler

İmam Seccad (a.s.) ve Şiiler

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)