• Nombre de visites :
  • 999
  • 1/6/2013
  • Date :

İmam Rıza (a.s.)ın İslami Yaşam Yöntemi

imam rıza (a.s.)ın islami yaşam yöntemi

İmam Rıza (a.s.)'ın Kur’ani Yaşam Yöntemi

·        İddialara Cevap:

Uyun ve Emali kitabında Saduk Reyyandan şöyle naklediyor ki, Ali ibni Musa er-Rıza (a.s.)nın yanına gidip ona şöyle dedim: Ey Allah'ın Peygamberinin torunu! Halk diyor ki sen dünyayı bıraktığına rağmen bu işi (Abbasi halifesi Memunun veliahtlığı) kabul ettin.

İmam (a.s.) şöyle buyurdu: Allah biliyor ki bu işi kabul etmeye gönülsüzdüm. Ancak kendimi öldürülmek ile veliahtlığı kabul etmek arasında seçim yapacak görünce bu işi kabul ettim. Onlara yazıklar olsun! Onlar bu gerçeği bilmiyorlar mı? Gereği geldiğinde Hazret-i Yusuf Mısır Azizinin hazinelerini idare etmeyi kabullendi ve şöyle dedi: ‘اجعلني علي خزائن الارض اني حفيظ عليم’ ‘Yusuf dedi ki, beni yeryüzünün hazinedarı yap çünkü ben koruyucu ve bilim sahibiyim’ (1) ben de gereklilik ve mecburiyet yüzünden istemediğim halde bu işi kabul ettim. Buna ilaveten, ben bu işe ondan hemen çıkacak birisi gibi girdim ona göre de benim asıl sahibim olan Allah'a şikayet ediyorum.

Aynı halde Hasan ibni Musa şöyle revayet ediyor ki: bizim sahabelerimiz İmam Rıza (a.s.)dan böyle bir hikaye söylemişler: bir kişi İmam Rızaya (a.s.) dedi: Allah seni ıslah etsin! Neden bu işe doğru gittin? ve İmama (a.s.) kusur buldu. İmam Rıza (a.s.) ona şöyle buyurdu: sen bana söyle: hangisi daha yukarıdır, Peygamber (s.a.a.) mi yoksa onun vasiyet ettiği halefi mi? O ise Peygamber diye cevap verdi. İmam (a.s.) bir daha sordu: hangisi daha beterdir, müslüman mı yoksa müşrik mi? O kişi cevap verdi: elbette ki müşrik. İmam Rıza (a.s.) buyurdu: bil ki, Mısırın Azizi müşrikti ve Hazreti Yusuf ise Allah'ın peygamberi idi; öbür taraftan Memun müslümandır ve ben ise Peygamberin (s.a.a.) halefi ve vasiyiyim. Aynı halde hazreti Yusuf (a.s.) Mısır Azizinden onu hazineye başkan olarak tayin etmesini istedi ve Kur’anda bu şöyle geçiyor: ‘اجعلني علي خزائن الارض اني حفيظ عليم’ ‘Yusuf dedi ki, beni yeryüzünün hazinedarı yap çünkü ben koruyucu ve bilim sahibiyim’ ancak beni veliaht olmaya mecbur ettiler. (2)

·        Bazı Sûfilere cevap:

Muhakkik-i Erbeli Keşf ul-Ğimme kitabında Nesr ud-Durer kitabından şöyle nakletmiştir: Sûfilerden bir grup Horasanda o Hazretin yanına geldiler. Onlar şöyle dediler: Emir-i Muminan Me’mun Allah'ın veliy kıldığı insanlara baktı ona göre siz Ehl-i Beyte teveccüh etti ve sizi başkalarından daha üstün görüp hilafeti size devretmeye karar verdi. Ancak halkın öyle birisine ihtiyacı vardır ki, sade yemekleri yesin, kaba ve yünden elbise giysin, eşek binip hastaların ziyaretine gitsin.

Notlar:

1.     Uyunu Ahbar ur-Rıza, cilt 2, s. 139/ İlel uş-Şerayi, cilt 2, s. 227

2.     Uyunu Ahbar ur-Rıza, cilt 2, s. 138


İmam Rıza (a.s.)ın Kur’ani Yaşamı tarzı

İmam Rıza (a.s.)ın Kur’ani Hayatı

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)