• Nombre de visites :
  • 905
  • 16/2/2013
  • Date :

Peygamber Efendimiz (s.a.a.) Birliğin En Büyük Etkenidir [1]

peygamber efendimiz (s.a.a.) birliğin en büyük etkenidir

İslamın yüce Peygamberi (s.a.a.) bütün İslami devirlerde birliğin en büyük etkeni olmuş ve günümüzde de olabilir; çünkü bütün müslümanların o büyük, kutlu zata inanmaları duygu ve sevgi ile birliktedir ve bu yüzden O hazret bütün müslümanların inanç ve duygularının merkezi ve eksenidir. Bu merkezlik müslümanların kalplerinin yaklaşması ve İslami mezheplerin yakınlığı için bir neden olabilir.

İslamın en büyük tebliği:

Peygamber Efendimiz’in(s.a.a.) kişilik boyutlarını hiç bir insan mükemmel olarak tamamiyle açıklayamaz ve O hazretten gerçeğe yakın bir görüntü sunamaz. Bizim, Allah’ın seçtiği ve bütün tarih peygamberlerinin en büyüğü hakkında anladığımız O hazretin manevi, gizli ve gerçek varlığından sadece bir gölge ve uzak görüntüdür. Ancak bu kadar tanışlık da müslümanlar için yeterlidir: İlk olarak onları mükemmelliğe doğru hareket etmelerini garantiya almak ve insanlık zirvesini ve inasanın en yüksek varacağı yeri onların gözü önünde sermek için ve ikinci olarak da onları İslami birlik ve bu eksenin çevresine toplanmaya teşvik etmek için.

Ortaçağda Hristiyan ve Batı dünyasında Peygamber Efendimiz’in (s.a.a.) kişiliğine karşı çok geniş saldırılar yapıldı ve İslamın yeminli düşmanları anladılar ki, İslam ile savaşmanın bir yolu da İslam Peygamberinin (s.a.a.) görüntü ve imajını bozmaktan ibarettir. Bu konuda çok işler yapıldı ve bugüne kadar düşman devamlı olarak ve çeşitli yöntemlerle dünyanın serbest düşünen insanlarının zihinlerinde Peygamberin (s.a.a.) kişiliğinden olan görüntüyü bozmaya çlışmaktadır. Dünyada bir çok insan Peygamber Efendimizi (s.a.a.) müslümanlar kadar yada onlardan az bile tanısalar yani o parlak şahsiyetten sadece bir kıvılcım bile kalplerine düşse kesinlikle İslam ve İslami maneviyete doğru çekileceklerdir.

Eğer dünya müslümanları gerçekten birbiriyle birleşmesi gerekiyorsa ve eğer bu birlik İslam ve müslümanlar için faydalı ise- ve elbette İslam dünyasının bilginleri ve gelişmecileri açısından bu bir kuşkusuz konudur- o zaman günümüzde düşmanın bu birlik karşısında komplolarının en çok olduğundan emin olabiliriz.

Belki İslam için en büyük tebliğ İslam Peygamberi’nin (s.a.a.) imajını dünyanın araştırmacıları ve gerçekleri görenleri için aydınlatmaktan ibarettir. Düşmanlar ve muhalifler kendi karmaşık kültürel ve sanatsal araçları ile o büyük şahsiyetin imajını dünyanın habersiz insanlarının zihnlerinde bozmadan önce dünyada sanatçı, bilgin ve çeşitli yöntemleri bilen müslümanlar Peygamberin (s.a.a.) büyük şahsiyetini açıklama ve aydınlatma yolu ile bilimsel, sanatsal, kültürel ve tebliğ işleri yapmaları çok daha uygun olabilir. Yüce Peygamberimizin (s.a.a.) şahsiyetini tanıtmak için çok çalışmalıyız. Sadece O büyük insanın yaşamı anlamında değil, kişiliğinin çeşitli boyutları örneğin ahalk, hükümet ve idare yöntemleri, ibadet, siyaset, cihad ve özel öğretilerine teveccüh etmemiz lazımdır. Sadece kitap yazmak değil, sanat ve tebliğ işlerimizi yeni yöntemler ve mevcut olan tekniklerle başlamalıyız ve sadece İslam Cumhuriyeti’nde değil bütün dünyada bu işleri yapmalıyız.

Genel bir kural:

İslami mezheplerin birliği ve yaklaşmaları İslama hizmet etme uğrunda olmasını kabul edersek ve müslümanların birliğinin onlar için faydalı olacağına ve İslamın büyüklüğü doğrultusunda olacağına inanıyorsak kesinlikle bilmeliyiz ki, İslamın düşmanları tarafından bu birlik ve vahdet aleyhinde en katı çalışmalar ve en karmaşık komplolar yapılmaktadır. Bu ikisi birbirinden ayrılmayan gerçeklerdir.

Bugün, İslamın hizmetinde olan herşey İslam düşmanları tarafından kınanmaktadır. Müslümanların arasında birlik ise bu genen kuralın bir örneğidir.


Peygamber’in (s.a.a.) Sabrı [1]

Yüce Peygamberin Muazzam Ahlakı [1]

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)