• Nombre de visites :
  • 1215
  • 17/9/2012
  • Date :

Hz. Muhammed'in (s.a.a) Sünnetleri

hz. muhammedin (s.a.a) sünnetleri

Hz. Muhammed'in (s.a.a) Bazı Sünnetleri [4]

-  Enes b. Malik şöyle diyor: "Peygamberimizi (s.a.a) hak üzere gönderen Allah adına yemin ederim ki, hoşuna gitmeyen hiçbir iş için bana, 'Bunu niye yaptın?' dediği olmadı. Eşleri ne zaman beni azarlamağa kalkışsalardı, 'Bırakın onu, onun yaptığı kitap ve takdir gereğidir' derdi." [İhya'ul-Ulûm][c.7, s.112]

-  Enes b. Malik'ten şöyle rivayet eder: "Kim olursa olsun, ashabından biri veya bir başkası Resulullah'ı (s.a.a) kendisini çağırdığında ona, "Lebbeyk=buyur" diye karşılık verirdi."[1][ İhya'ul-Ulûm] [c.7, s.145]

"Peygamberimiz (s.a.a), ashabını onurlandırmak ve gönüllerini almak için onları künyeleri ile çağırırdı. Künyesi olmayanlara ise künye takardı ve o adam artık Peygamberin kendisine verdiği künye ile çağrılırdı. Çocuklu kadınlara olduğu gibi, çocuksuz kadınlara da künye takardı. Hatta çocuklara bile künye takarak onların gönüllerini hoş ederdi." [İhya'ul-Ulûm][ [c.7, s.115]

-  Peygamberimiz (s.a.a) yanına gelenleri kendi minderine oturturdu. Eğer adam oturmak istemese ısrar ederek ona minderinde oturmayı kabul ettirirdi. [İhya'ul-Ulûm][c.7, s.114]

-  Aclan'ın şöyle naklediyor: "Bir gün İmam Cafer Sadık'ın (a.s) yanında idim. O sırada bir dilenci geldi. İmam kalktı ve hurma dolu bir sepetin yanına gitti ve bir avuç hurma alarak dilenciye verdi. Sonra bir dilenci daha geldi. İmam yine yerinden kalkarak ona da bir avuç hurma verdi. Arkasından bir başka dilenci daha geldi. İmam yine kalktı ve ona da bir avuç hurma verdi. Bir süre sonra yine bir başka dilenci gelince, 'Bize de, sana da Allah rızk versin.' dedikten sonra sözlerine şöyle devam etti:

"Peygamberimiz (s.a.a) kendisinden dünya malı bir şey isteyen herkese istediğini verirdi. Bir gün kadının biri oğlunu Peygambere gönderdi. Gönderirken oğluna, 'Git ve ona isteyeceğin şeyi söyle. Eğer 'Verecek bir şeyimiz yok' derse, 'Bana sırtındaki gömleği ver, de.' diye tembih etti. Çocuk da annesinin dediğini yapınca, Peygamberimiz (s.a.a) gömleğini çıkararak çocuğun önüne attı. (Başka bir nüshaya göre çıkarıp çocuğa verdi.)"

"Ama yüce Allah, onu infakta, ne israf, ne de cimrilik etmeyip mutedil olması yönünde terbiye etmek amacıyla şu eğitici mesajı indirdi: Elini boynuna bağlanmış yapma (cimri olma), tamamen de açma. Sonra kınanır, hasret içinde kalırsın." (İsrâ, 29] [Fürû-i Kâfi, c.4, s.55, h:7]

-  Cabir'den nakledilen hadise göre İmam Bâkır (a.s) şöyle diyor: "Peygamberimiz (s.a.a) hediye olarak verilen yiyecekten yer, fakat sadakadan yemezdi." [Fürû-i Kâfi, c.5, s.143, h:7]

- Musa b. İmrân b. Bezî' şöyle diyor: "Bir gün İmam Rıza'ya (a.s) 'Canım sana feda olsun, insanların rivayet ettiklerine göre Peygamberimiz (s.a.a) bir yere giderken kullandığı yolu değiştirerek başka bir yoldan dönerdi. Bu rivayet doğru mu?' diye sordum. İmam bana şu cevabı verdi: 'Evet, doğrudur. Ben de çoğu zaman öyle yaparım. Sen de öyle yap.' Ardından İmam, 'Bil ki eğer böyle yaparsan, daha çok rızk elde edersin.' dedi." [Fürû-i Kâfi, c.5, s.314, h:14]

- İmam Muhammed Bâkır'dan (a.s) şöyle naklediliyor: "Peygamberimiz (s.a.a) her zaman güneş doğduktan sonra evden çıkardı." [el-İkbal ][s.281]


1- [Bu rivayet, İhya'ul-Ulûm adlı eserde aynı şekilde yer almıştır; ama rivayetin ravisi Enes değildir.]

İslami Kaynaklarda Hz. Muhammedin (s.a.a) Sünnetleri

Usûl-i Kâfide Hz. Muhammedin (s.a.a) Bazı Sünnetleri

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)