• Nombre de visites :
  • 2337
  • 8/5/2012
  • Date :

İmam Ali (as): Hz. Peygamber ( s.a.a )'in Hamisi ve Halifesi-2

imam ali (as): hz. peygamber ( s.a.a )in hamisi ve halifesi

 Hz. Resulullah ( s.a.a. ) yemekten sonra sözlerine şöyle başladı:"İnsanlardan hiç kimse, benim size getirtiğimi kendi yakınlarına getirmemiştir.

Ben dünya ve ahiretin hayrını size getirdim. Allah sizi O'nun birliğine ve benim  de O'nun peygamber'i olduğuna davet etmemi istedi benden. Bu yolda bana sizden  kim yardım ederse, benim kardeşim, vasim ve sizin aranızdaki halifen olacaktır."

Bu sözleri söyledi ve kimin ona olumlu cevap vereceğini görmek için biraz  bekledi. Toplantıyı bir sesizlik sarmıştı. Hepsi başını aşaşğı eğmiş,

düşünüyordu. Aniden ( yaşı on beşi geçmemiş olan ) İmam Ali ( a.s ) sesizliği bozdu; ayağa  kalktı, Resulullah (s.a.a. )'a yöneldi ve şöyle şöyledi:

"Ey Allah'ın elçisi! Ben bu yolda sana yardım ederim."

 Evet anlaşılması zor olan not'ta burda dır.Hz. Resulullah ( s.a.a )'ın elçiliğe seçilmesinden üç sene sonra İmam Ali ( a.s. ) Hz. Muhammed (s.a.a) halife  yardımcı seçılmesiyle İslam mücadelesinin başlangıcı oldu, ne yazık'ki  Müslümanım diyen insanlar bunu bir türlü anlayamadılar. Sonra elini ahit vermek için Resulullah'a doğru uzattı. Ancak Resulullah ( s.a.a. ) Hz. Ali ( a.s. )'a oturmasını emretti. Hz. Resulullah ( s.a.a ) bir kez daha  sözlerini tekrarladı. Yine Ali ayağa kalkarak kendisinin bu ahdi kabul etmeğe hazır olduğunu ilan etti. Bu defa da Hz. Peygamber ( s.a.a ) ona oturmasını emretti. Aynı  olay üçüncü kez de tekrarlanınca, Hz. Peygamber (s.a.a) Ali ( a.s. )'ın  ellini tuttu ve Haşim Oğulları'nın büyüklerinin olduğu bu toplantıda şu cümleyi  beyan etti: "Ey aşiretim ve yakın akrabalarım ! Bilin ki, Ali benim kardeşim, vasim ve sizin aranızdaki halifendir." (Muhammed b. Cerir Taberi, Tarihu'l-Ümmen ve'l-Müluk, c. 2, s. 217. Beyrut , Daru'l Kamusi'l-Hadis; İbn-i Esir, el- Kamil Fi't- Tarih, c. 2, s. 63, Beyrut, Daru Sadır, Hicri 1399; İbn-i Ebi'l-Hadid, Şerh-i Nehcü'l-Belağa, c. 13, s.211,

Tahkik: Muhammed Ebulfazl İbrahim, birinci baskı, Kahire, Daru İhyai'l Kütübi'l  Arabiyye, Hicri 1378.)

Böylece İslam Peygamberi ( s.a.a )'nin ilk vasisi, Allah'ın son elçisinin vasıtasıyla, peygamberliğinin ilanın başlarında henüz onun dinine bir kaç kişiden fazla kimsenin girmediği bir zamanda tayin edilmiş oldu.

Hz. Resulullah ( s.a.a )'ın aynı günde hem kendi peygamberliğini, hem deAli'nin imametini ilan etmesi, akrabalarına "Ben, Allah'ın elçisi ve peygamberiyim." Dediği günde "Ali, benim vasim ve halifemdir." Demesi,"imamet'in İslam'daki yerini ve önemini, aynı zaman da bu iki makamın birbirinden ayrı olmadığını, imametin her zaman nübüvvetin tamamlayıcısı olduğunu açık bir şekilde belgelenmiş oldu." Tüm Dünya Müslüman'larına hayırlı ve mübarek olsun.


İmam Ali (as): Hz. Peygamber ( s.a.a )'in Hamisi ve Halifesi-1

Kuran’daki Apaçık İmam Hz. Ali (as)’dir 1

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)