• Nombre de visites :
  • 2552
  • 7/5/2012
  • Date :

İmam Ali (as): Hz. Peygamber ( s.a.a )'in Hamisi ve Halifesi-1

imam ali (as): hz. peygamber ( s.a.a )in hamisi ve halifesi

İslam Peygamberi üç yıl boyunca açık davet'ten sakınıyordu. Sadece kabul etme  durumunda olduğu hisstetiği kişileri, özel görüşmeler ile İalam'a davet  ediyordu. Üç yıldan sonra Vahiy Meleği nazil oldu ve Allah'ın emrini ona iletti. Hz.  Peygamber (saa) artık açık davete başlamalıydı. Buna akrabaları ile başlaması emir olunmuştu. Emir şöyleydi:"Yakın akrabalarını korkut; sana tabi olan müminleri kanatlarının altına al; sana baş kaldırırlarsa, "Sizin yaptıklarınızdan uzazım."de. ( Muhammed Ebul fazl İbrahim, birinci baskı, Kahire, Daru İhyai'l Kütübi'l- Arabiyye, Hicri 1378 ; Muhammed b. Cerir, Taberi, Tarihu'l-Ümmen ve'l-Müluk, c. 2 s.212, Beyrut, Daru'l Kamusi'l-Hadis ( biraz farklılıkla ). İbn-i Ebi'l- Hadid, zikredilen kitapta bu olayı Abdullah b. Mesut'dan da nakletmiştir. O da Mekke'ye seferi sırasında böyle bir sahneye şahit olmuştu. Şuara Suresi 214--216. )

Açık davete yakın akrabalardan başlamasının sebebi şudur: İlahi ya da beşeri bir liderin akrabaları ona tabi olamadıkları müddetçe, onun daveti diğerleri üzerinde tesir bırakmaz. Çünkü yakınları onun sırlarını iyi ya da kötü huylarını daha iyi bilirler. Bundan dolayı onların iman etmeleri, peygamberlik iddiasında bulunan kişi nin doğruluğunu gösterir. Onların çoğunu yüz çevirmesi de iddia sahibinin ihlas, temizlik ve doğruluktan uzak olduğunun bir göstergesidir.

Bu yüzden Resulullah ( s.a.a.), İmam Ali ( a.s. ) 'dan bir öğlen yemeği için Haşim Oğulları'nın büyüklerinden kırk beş kişiyi davet etmesini ve etli bir yemek hazırlamasını istedi.Misafirlerin hepsi belirlenen vakitte Hz. Peygamber ( s.a.a )'in huzuruna geldiler.

Yemekten sonra Resulullah'ın amcası Ebu Lehep seviyesiz sözleriyle toplantıyı karıştırdı ve sözü açmak ve hedefi takip etmek için uygun olan ortamı ortadan kaldırdı.Toplantıdan bir sonuç alınmadan misafirler Resulullah ( s.a.a )'ın evini terk ettiler. Hz. Resulullah ( s.a.a ) bir gün sonra da ziyafet vermeye ve Ebu Lehep dışında onların hepsini davet etmeye karar verdi. İmam Ali ( a.s. ) yine Hz. Resulullah (saa)’ın emriyle yemek ve süt hazırladı ve Haşim Oğulları'nın büyükleriniöğlen yemeğine çağırdı. Davetlilerin hepsi yine davet edilen yere geldiler. Hz. Resulullah ( s.a.a. ) yemekten sonra sözlerine şöyle başladı:"İnsanlardan hiç kimse, benim size getirtiğimi kendi yakınlarına getirmemiştir. Ben dünya ve ahiretin hayrını size getirdim. Allah sizi O'nun birliğine ve benim de O'nun peygamber'i olduğuna davet etmemi istedi benden. Bu yolda bana sizden kim yardım ederse, benim kardeşim, vasim ve sizin aranızdaki halifen olacaktır."


Peygamberin Kardeşi Ali

Hz. Aliye İsim konulması

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)