• Nombre de visites :
  • 2406
  • 3/5/2012
  • Date :

İmam Ali (as) ve Namaz-2

imam ali (as) ve namaz

Buradaki rivayette " Namaz emri gelince İmam Ali ( a.s. ) hemen başladı , diğerleri yedi yıl sonra başladılar." Anlamı çıkarmamızı gerektirecek herhangi bir husus yoktur .Üstelik , namaz, önceden olmayan , sonradan ihdas edilmiş bir ibadet de değildir .

Cahiliye döneminde Hanif dininemensup olanlar zaten bu ibadeti yapıyorlardı . Şimdi bizim kıldığımız ve Mirac'da yeni bir sisteme bağlanmiş namaz gibi değildi belki ama onların da bazıibadetleri vardı .Namazın müminlerin arasında alenen kılınmaya başladığı zamanda Hz. Ali ( a.s. )mın diğer müminlere namaz emri gelmeden önce Hz. Peygamber'imizle birlikte yedi yıl boyunca namaz kıldığı sonucu çıkartıla bilir . ( Emini ,3/220-239 )

            Hasibe Turan'ın Kaleme aldığı  İslam Önderler serisinin Hz. Hatice annemizin ilk Müslümanların kimler olduğunu konusundaki değerlenmesindeki belgelerin ilk Müslümanların kimliğini açıklaması bize ışık tutuyor. Aslında bu konu Hz. Hatice anne'mizin hayatını kalem'e alınca işlenecektır , fakat İmam Ali ( a.s. ) mın hayatını kaleme aldığımğızdan ve ilk Müslümanlar konusu olduğundan dolayı bu konuyu elle almamızda yarar olduğunu inancını taşıdığımız'dan dolayı şimdi'de bu konuyu işlemeyi daha uygun bulduk.

            Aslında İsl'âm içindeki tevrikaların sonuncusuna parmak basmak için Hz. Ebu Talib'in ilk müslümanların içinde olduğunu, öte yandan Ebu Bekir'in ilk müslümanların içinde olmadığını ispaklamak için böyle gerçek kaynakların sergilenmesinde yarar sağlıyacağını inancını taşıdığımız için böyle bir çalışmayı uygun gördük, ve asıl konumuza geçelim.

            Hz. Hatice ( a.s. ) son Nebi'ye ilk inanan kadın ünvanına sayıptır. İlk inanan insan şerefine nail oldu , ve aynı zamanda'da Hz. Peygamber'imizin ilk eşi'dir. Hz. Hatice anne miz Allah'ın Resülü ve elçisi olan Hz. Muhammed ( s.a.v. )'le ilk inanan ve ilk onunla namaz kılan ve Hz. Ali ( a.s. )'ile birlikte ilk ünvanını kazanan insanlardır.

            Hz. "Hatice" annemiz aynı zamanda da mad'di ve manevi olarak  hiç bir fedakarlıktan çekinmiyen ve her zaman da Hz. Muhammed ( s.a.v. )mın yanında olmayı arzuluyan tek insan ünvanına sahip bir insandır .

            Hz. Muhammed ( s.a.v. ) :

            ---"Kadınların içerisinde kemal mertebesine ulaşmış olanların birincisi Firavun'un zevcesi ( yani hanımı ) Hz. Asiye dir,

            İkincisi Meryem binti İmram ( yani Hz. İsa a.s. )'dır.

            Üçüncüsü Hz. Hatice ( ra. ) ( yani Peygamber'imizin ilk hanımı )'dır,

            Dördüncüsü  Hz. Fâtıma ( yani Hz. Peygamber'imizin biricik kızı )" dır dedi.

            Hz. Muhammed ( s.a.v. ), Hz. Hatice ile birlikte düşünüyor ve konuşuyordu... ve ona içinde bulunduğu iç alemini, inen ayetleri ve yapacakları ibadetleri konuşurlarken, o sırada , kutlu evde yaşamakta olan İmam Ali ( a.s.) içeri girdi.


İmam Ali (as) ve Namaz-1

Bilginlerin Gözüyle İmam Ali (a.s) -1

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)