• Nombre de visites :
  • 1100
  • 18/4/2012
  • Date :

Resu-i Ekrem (s.a.a), Kur'an ve Ehlibeyti’nin Örneği -2

resu-i ekrem (s.a.a), kuran ve ehlibeyti’nin örneği

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur:

“Gerçekte Ehl-i Beyt’imin sizin aranızdaki misali Ona binenin kurtulduğu ve binmeyenin ise boğulduğu Nuh’un gemisinin misali gibidir.”‌ [5]

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Ehl-i Beyt’imin sizin aranızdaki örneği ona binenin kurtulduğu ve binmeyenin ise helak olduğu Nuh’un gemisi’nin örneği gibidir.”‌ [6]

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Ehl-i Beyt’imin sizin aranızdaki örneği Nuh’un gemisinin örneği gibidir. Nuh kavminden ona binen kurtulmuş ve geri kalan kimse ise helak olmuştur ve aynı şekilde (Ehl-i Beyt’imin örneği) İsrailoğulları içindeki “Hitte”‌ kapısının örneği gibidir.”‌ [7]

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Ehl-i Beyt’imin ümmetimin içindeki örneği Nuh’un kavmi arasındaki gemisinin örneğidir. Ona binen kurtulmuş ve binmeyen ise helak olmuştur ve aynı şekilde (Ehl-i Beyt’imin örneği) İsrailoğullarıındaki “Hitte”‌ kapısının örneği gibidir.”‌ [8]

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Her kim dinime uyar, yolumda yürür ve metodumu takip ederse Ehl-i Beytimin imamlarının tüm ümmetimden daha üstün olduğuna inanmalıdır. Zira onların bu ümmet arasındaki örneği İsrailoğulları arasındaki “Hitte kapısı”‌ gibidir.”‌ [9]

Ebu Zer (r.a) şöyle diyor: Allah Resulünün (s.a.a) şöyle buyurduğunu işittim: “Ehl-i Beyt’imin bu ümmet arasındaki misali, ona binenin kurtulduğu ve binmeyenin ise gark olduğu Nuh’un gemisinin misalidir.”‌

Ve yine Resulullah’ın (s.a.a) şöyle buyurduğunu işittim: “Ehl-i Beyt’imi kendi aranızda bedendeki baş ve baştaki iki göz mesabesinde tutunuz. Zira baş olmadığı yerde beden ve gözün olmadığı yerde ise baş yolu bulamaz.”‌ [10]

Resulullah (s.a.a) Ali’ye (a.s) şöyle buyurmuştur: “Ey Ali! Ben hikmetin şehri sen ise kapısısın… Senin ve senin soyundan (benden sonra) gelecek olan imamların örneği Nuh’un gemisinin misali gibidir. Her kim ona binerse kurtulur ve her kim de ondan geri kalırsa gark olur. Sizin örneğiniz kıyamete kadar birinin battığı ve onun yerine diğerinin doğduğu gökteki yıldızlar gibidir.”‌ [11]

Peygamber (s.a.a) Ali’ye (a.s) şöyle buyurmuştur:

“Ey Ali! Senin ümmetimin arasındaki varlığın Nuh’un gemisinin varlığı gibidir. Kim ona binerse kurtulur ve her kim de ondan geri kalırsa gark olur.”‌ [12]

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: ”‌ Gerçekte bizim sizin aranızdaki örneğimiz Ashab-ı Kehf’in mağarası ve “Hıtte”‌ kapısı örneğidir. O teslimiyet ve itaat kapısıdır. O halde hepiniz (Allah’a) teslimiyet içine giriniz.”‌ [13]

İmam Sadık (a.s) Allah-u Teala’nın “ve terk edilmiş bir kuyu ve yükseltilmiş bir köşk”‌ ayeti hakkında şöyle buyurmuştur: “Terk edilmiş kuyudan maksat sessiz olan imamdır, yükseltilmiş köşkten maksat ise konuşan imamdır.”‌ [14]


[5] Emali’et-Tusi, 349/721

[6] Kenz'ul-Ummal, 34169

[7] a. g. e. 34170

[8] İhticac, 1/361/58

[9] Emali’es-Seduk, 69/6

[10] Emali’et-Tusi, 482/1053

[11] Kemal’ud-Din, 241/65

[12] el-Hisal, 573/1

[13] Gaybet’un-Nu’mani, 44

[14] Mean’il-Ahbar, 111/2

Resu-i Ekrem (s.a.a), Kur'an ve Ehlibeyti’nin Örneği -1

Hz. Peygamberin Doğumu ve Çocukluğu -1

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)