• Nombre de visites :
  • 809
  • 8/3/2012
  • Date :

Resulullah  ( s.a.v. )'ın Gençlik  Dönemi-3

resulullah  ( s.a.v. )ın gençlik  dönemi

 Evlilikten  Bi'set'te Kadar

Kıtlık ve kuraklık yıllarında bazen Peygamber (saa)’'ın süt annesi Halime onu görmeye geliyordu. Resul-i Ekrem, kendi abasını onun ayaklarının altına seriyordu, çocukluk çağında Halime'nin kendisine karşı gösterdiği sevgisini ve o sade hayatı hatırıyordu ; oturup onun sözlerini dinliyor ve gitmek istediği zaman elinden gelen yardımı esirgemiyordu. Biz bu konu hakkında Hz. Hatice ( a.s. )'ında ele aldık ve gereken bilgiyide verdik. ( Menakıb'i ibn-i şehraşub, c. 1 sayfa 140 : Kurb'ül-İsnad, sayfa. 6-7 Hisal-i saduk, c. 2 sayfa : 37 ; Bilar'ül- Envar, c. 22 sayfa. 151- 152. Bazı Peygamberler'in erkek çocuklarının ikiden fazla olduğuna inanırlar, bu hususta Tarih-i Taberi, c. 2 sayfa 35 ve Bihar'ül- Envar, c. 22. sayfa. 166'ya bakınız. )

 Hz. Peygamber ( s.a.v. )'in Hz. Hatice ( a.s. )'dan olan Evlatları :

Biz bu konuyu genişliğiyle ve detaylarıyla ele aldık ve iki önemli şahşıyetlerin hayatlarında belgelerle işledik. Biri Hz. Muhammed ( s.a.v. )'ın evlatları hakkında, öbürüde Hz. Hatice ( a.s. )'ın çocukları kısmında. İsteyen araştırmacı arkadaşların bu kısımda ki belgelere baş vurabilirler.

Evlatın vücudu, evlilik bağını daha bir sağlamlaştırmakta, eşlerin hayatını da aydınlatatmakta ve hayata özel bir sevinç kazandırmaktadır. Hz hatice ( a.s. )'ın Kureyş genci için altı çocuk vermiştir. İkisi oğlan olmak üzere dört tanede kız çocuk dünya'ya getiren Hz. Hatice'nin sadece Hz. Fatımatü'z-Zehrâ'dan başka çocukları kalmamışlardır. Her nedense Ehl-i Sünnet alimleri gerçek olmiyan bir tavırlarından vaz geçmemek şartıyla Hz. Hatice ( a.s. )'ın  Rukeyye, Zeynep ve Ümmü Gülsüm'ün adındaki çocuklarında Hz. Muhammed ( s.a.v. )'ın çocuklarında olduğunu idia etmektedirler. Halbuki Bu üç kız çocuklar Hz. Hatice annemizin  ilk iki kocalarındandırlar. Bu nedenlede Allah'u Talâ Kur'an'da Kevser Süresinde Ebter kelimesini kullanmışlardır. Bu açıdan birinin gerçekliğine inanmak zorundayız. Ya ayetle nazil olmuş Kevser Süresi veya gerçekle hiç bir ilgisi olmayan üç kız çocuğu. Bunlardan birine inanmamız lazımın yanında da zorundayız.

Peygamber ( s.a.v. ) çocuklarından Hz. Fatımatü'z-Zehrâ'dan başka öbür çocukları vefat etmişlerdir.

Oğlanlardan büyüğünün adı Kasım, küçüğünün adı ise Abdullah idi. Onlara Tayir ve Tayyib'de diyorlardı. İbn-i Hişam'ın nakline göre, kızların en büyüğü Rukeyye, sonra Zeynep, sonra Ümmü Gülsüm ve en küçüğüde Hz. Fatıma ( a.s. ) idi. Peygamber'in erkek çocuklarının hepsi Bi'set'ten ( Risalet görevinin başlamasından ) önce öldü, fakat kızları nübüvvet dönemine eriştiler. Madem ki kızlarında nübüvvet'te kadar eriştilerde neden Kevser Süresinin büyük bir anlamı vardır. Ve neden burda soyu kesik kelimesi kullanılmaktadır. ( Emali'yi Saduk, sayfa. 247. )

Peygamber'in hadisler karşısında metanet ve salabeti, herkesce bilinen bir şeydi. Fakat bununla birlikte, evlatlarının ölümünde onun kalbi üzüntüleri, bazen gözyaşları şeklinde zuhur ederek mübaret yüzüne dökülüyordu. Peygamber, Mariye'den doğan oğlu İbrâhim'in ölümüne de çok üzülmüşlerdi.

Fakat yine de Allah'a şükrediyordu. Hatta ilkelerinden habersiz olan Arap Resul-i Ekrem'in ağlamasına itirazda bulunmuştu. Peygamber ( s.a.v. )'de ; " Bu ağlama, buyurmuştu rahmettir ve merhamet etmeyene merhamet edilmez. " ( Hayatu Muhammed, sayfa. 186. )


Resulullah ( s.a.v. )ın Gençlik Dönemi-2

Resulullah ( s.a.v. )ın Gençlik Dönemi-1

Peygamberlerin Dilinden Resulullah (saa)ın Biseti-2

RESULULLAH’IN (S.A.A) YÜCE AHLAKI

Resulullah (saa) ile İlgili Kırk Hadis-3

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)