• Nombre de visites :
  • 1195
  • 24/1/2012
  • Date :

İMAM RIZA (A.S)’I ZİYARET ETMENİN SEVABI -3

imam riza (a.s)’i ziyaret etmenin sevabi

İmam Rıza (a.s) buyurdu:

 “İki beyit daha ekleyerek kasideni tamamlamamı ister misin?”‌

Dibel; "Evet, ey Resulullah (s.a.a)’in oğlu!" dedi. İmam Rıza (a.s) şöyle buyurdu:

"Tus’ta bir kabir vardır ki, sahibinin musibeti bedeninin bütün azâlarını mahşere kadar ateşlendirir.

Bu, Allah'ın Kaim'i gönderip bizi bu üzüntü ve sıkıntıdan kurtarıncaya kadar devam edecektir.”‌

Dibel, İmam (a.s)’a şöyle arzetti: Ey Resulullah (s.a.a)’in oğlu! Tus’taki bu kabir kimindir? İmam Rıza (a.s) şöyle buyurdu: “Benim kabrimdir. Çok uzun zaman geçmeden, Tus, benim Şia'larımın ve ziyaretçilerimin gelip gittiği yer olacaktır. Her kim beni, Tus’da gurbet halimde ziyaret ederse, kıyamet günü bağışlanmış olarak benimle olacaktır.”‌

12- Ahmed bin Ziyad bin Câfer el-Hemezani (r.a), Abdusselam bin Salih el-Herevî’den şöyle nakletmektedir: Ben Dibel bin Ali el-Huzaî’nin şöyle dediğini işittim: Mevlam İmam Rıza (a.s)’a:

"Ayetlerin açıklanıp tefsir edildiği yer, şimdi boş kalmıştır; vahyin nazil olduğu yerse susuz bir çöl gibi kurudu" şeklinde başlayan şiirimi okumaya başlamıştım. "İmam’ın ayaklanması imkân dışı değildir; Allah’ın isimlerine ve bereketlerine sahiptir. İçimizde her batılı haktan ayırır, iyi ile kötülere de hak ettiklerini verir" şeklindeki beyitleri tamamladıktan sonra İmam Rıza (a.s) çok şiddetli bir şekilde ağladı. Sonra mübarek başını bana doğru kaldırarak şöyle buyurdu: “Ey Huzai! Ruh’ul-Kudus (Cebrail) bu iki mısrayı senin dilin ile okudu. Acaba o İmam'ın kim olduğunu biliyor musun? Ben bilmediğimi arzederek şöyle dedim: Yalnız sizlerden bir imamın kıyam edeceğini, yeryüzünü fesattan temizleyip adaletle dolduracağını işitmiştim.

İmam (a.s) şöyle buyurdu: “Ey Dibel! Benden sonraki imam oğlum Muhammed, Muhammed’den sonra oğlu Ali, Ali’nin oğlu Hasan, Hasan’dan sonra oğlu Kaim (Mehdî) Allah’ın hüccetleridir. Gaybet döneminde beklenecek, zuhur ettiğinde ise emrine herkes uyacaktır. Dünyanın bitmesine (kıyametin olmasına) bir gün bile kalsa, Allah o günü İmam Mehdî (a.s) kıyam edinceye kadar uzatacaktır. Yeryüzü zulüm ve haksızlıkla dolduğu gibi, onu adaletle dolduracaktır. Ama bu ne zaman olacaktır, sorusuna gelince; onun gelme olayı, tıpkı kıyametin ne zaman olacağı haberi gibidir. Bana babam babasından, onlar da babalarından Ali (a.s)’ın, Resulullah (s.a.a)’in şöyle buyurduğunu nakletmektedir: Resulullah (s.a.a)’e: Ey Resulullah (s.a.a), zürriyetinden olan Kaim (a.s) ne zaman kıyam edecektir? diye soruldu.

Peygamber efendimiz (s.a.a) şöyle buyurdu: "Onun misali kıyamet gibidir (sadece onu Allah bilir); bu, yerde ve gökte olanlar için çok ağır bir gelecektir."

13- Ebu Nasr Muhammed bin Hasan Kerhî el-Kâtib şöyle diyor: Ben Dibel’in mezarına şunun yazılı olduğunu gördüm: "Dibel Allah’ın ona erişeceği güne la ilahe illallah ile hazırlandı. Onu ihlas ile diyordu ki Allah onu kıyamet günündeki bütün zorluklardan kurtarsın. Allah, resulü ve ardından gelen vasiler, onun efendileri olacaklardır."


İMAM RIZA (A.S)’I ZİYARET ETMENİN SEVABI -2

İMAM RIZA (A.S)’I ZİYARET ETMENİN SEVABI -1

İmam Rıza (as)’ın Şehadeti-2

İmam Rıza (as)’ın Şehadeti-1

Hz. Rıza (a.s) ve Memun

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)