• Nombre de visites :
  • 1046
  • 31/12/2011
  • Date :

Peygamber (s.a.a)’in Züht ve İbadeti -1

peygamber (s.a.a)’in züht ve ibadeti

Allah'ın Rasûlü (s.a.a) o kadar ibadet ediyordu ki, kendisini meşakkat ve sıkıntıya düşürüyordu. Bu yüzden Allah'u Teâlâ Kur'an-ı Kerim'in "Taha" suresinin 1. ayetini göndererek şöyle buyurdu: "Biz Kur'an'ı sana güçlük çekmen için nazil etmedik!"

 İmam Cafer Sadık şöyle (a.s) buyuruyor:

"Allah'ın Rasûlü (s.a.a) vacip namazlardan iki kez çok müstehap namaz kılar, önemli oruçtan iki kez çok müstehap oruç tutardı." "Sünenün-Nebi", s.: 234.

Cafer ibn Ahmed Kummî "Zuhdun-Nebi" kitabında rivayet ediyor ki, Allah'ın Rasûlü (s.a.a) namaza dururken Allah'ın korkusundan rengi kaçardı, ondan sızıltılı ses duyulurdu. Ayrıca namaz kılarken yer üzerine serilmiş elbise gibi olurdu.

Allame Meclisi "Bihar'ul-Envar" kitabında Aişe'den şöyle naklediyor: "Resulullah (s.a.a) bizle konuşur, biz de onunla konuşurduk, ama namaz vakti geldiğinde öyle bir halde olurdu ki, sanki ne o bizi tanır ve ne de biz onu tanıyoruz."

Ebu Beşir İmam Muhammed Bakır (a.s) 'dan rivayet ediyor ki: "Allah'ın Rasûlü (s.a.a) bir gece Aişe'nin yanında idi. Âişe dedi ki: Niçin bu kadar ibadet ederek kendini zora sokursun oysa Allah Teâlâ senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlamıştır? Hazret buyurdu: Ben şükreden ve minnettar olmayayım mı?"

"Usul-u Kafi" kitabında İmam Cafer Sadık (a.s) 'dan rivayet olunmuştur ki: Allah'ın Rasûlü (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "İnsanların en üstünü o kimselerdir ki, ibadete aşık olmuş, onu sarmış, kalbi ve canı ile sevmiş, cismi ve vücut organları ile onu yerine getirmiş, ibadet için her şeyden elini çekmişlerdir. Böyle bir durumda bu insan için dünyada zorlukla veya kolaylıkla yaşamanın hiçbir farkı yoktur."

Ayrıca "İlelüş-şerayi" kitabında Enes b. Malik'ten Allah'ın Rasûlü (s.a.a)’in şöyle dediği nakledilmiştir: "Benim için gece yarısı iki rekat namaz kılmak dünyadan ve dünyada olanların hepsinden daha değerlidir."

Seyyid ibn Tavus "İkbal" kitabında şöyle yazıyor: "Mübarek Ramazan ayı gelince Peygamber (s.a.a) 'in hali değişirdi, çok namaz kılar, dualarda çok ahu-zar ederdi. Allah'tan korkma hali açıkça görünürdü."

"Mecmueyi-Verr" kitabında rivayet edilmiştir ki, herhangi bir iş Peygamber (s.a.a) 'i mahzun etseydi namaz kılmak ve oruç tutmakla o derdin ortadan kalkmasını isterdi.


Evlilikten Peygamberliğe Kadar Allah Resulü (s.a.a) -5

Peygamber Efendimiz (s.a.a)’in Gençlik Dönemi -4

Resulullah (sav) Hakkında 13 Kuranî Nükte -2

RESULULLAH’IN (S.A.A) YÜCE AHLAKI

Can AHMED’im Canlar Feda Yoluna

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)