• Nombre de visites :
  • 2129
  • 10/12/2011
  • Date :

İslam Usulü Şehir Güzelleştirme -1

islam usulü şehir güzelleştirme

Kent ve şehir güzelleştirme eski uygarlıklardan günümüze ulaşmış buluş ve çalışmalardandır ki kaç bin yıl öncesine dayanır. Uygarlık ve medeniyetlerin oluşumu ile kent ve şehir güzelleştirme çalışmalarının da şekil aldığı tarihte görülmüştür.

Bu buluş ve çalışmalar her ne kadar geçmişi uygarlıklar kadar eski de olsa insanlar henüz şehir ve şehirçilik sorunlarıyla uğraşmaktalar. Çünkü her yeni yüzyılda farklı bir şekil almakta, uzun ömrüne eklenen her bir gün yeni bir yüzü gözükmektedir.

Bugün dünyanın bir çok yerinde insanlardan bir çoğu makinalaşmış ve ruhsuz bir çehreyle her sabah ayarlanmış makinalar gibi işe gitmekte ve yine akşam pili tükenmiş, yorgun ve bitkin bir vaziyette evlerine döndükleri görülmektedir. Acaba bu büyük soruna yani depresif, ruhsuzlaşmış şehir hayatına bir çare bulunabilir mi?

Herkesin bildiği gibi şehir güzellişterme plan ve çalışmalarıyla ölü ve cansız şehirlere yeni bir ruh ve taze bir nefes verildiğini görmek  insanın görme nimeti ve ruhuyla yakın irtibatı vardır. Hiç kimse gözle görülenlerin insanların aklına ve gönlüne etkisini inkar edemez.

Emir-el Mu’minin Ali (as) bu konuda şöyle buyurmuştur:

القلبُ مُصحَفُ البَصَرِ

Gönül, kitap (yazma yeri) görmüştür. (Nehc-ul Belağa, Hikmet 4, z. 9)

Buna göre şehirde yaşayan insanların bu sorunun çözümünde en önemli ve etkili araçlardan biri  göresel araçlardır. İnsanların gözü hoş ve güzel şeyler görecek olursa hiç şüphesiz gönülleri de  hoş ve mutlu  olacak ve depresyon ve stresten kurtulacaklardır.Bunun için şehir güzelliştirme çalışmalarıyla şehre yeni bir çehre ve taze bir nefes vermek çok önemli ve zaruridir.Burda üzerinde durulması gereken konu bu çalışmaların nasıl ve ne şekilde yapılmasıdır.

Dünyanın bir çok yerinde şehir güzelliştirme çalışmaları yapılmakta ama insanoğlu bu konuda da ifrat etmekte ve her ne pahasına  ve maliyatına olursa olsun bu çalışmaları devam ettirmektedir. Ama gerçek güzellik olmadığı sürece yorgun şehirliye etkisi olmayacağından gafildir.

Şunu unutmamak gerekir ki kentsel yaşamın güzellik, tazelik ve canlılığa ihtiyacı vardır. Ama her güzellik değil, önemli olan içten gelen, gerçek ve hakiki güzelliktir.

Bazen dış görünüşleri süslü olan şeyler insan fıtratına tezad ve hoş görünmez, ters ve kötü etki bırakır, yorgun ve streste olan insan ruhunu küçük bir  çukurdan derin kuyulara daldırır.

Görünüşte güzel ve ilginç olan çeşitli nur ve ışıklarla süslendirilmiş şık ve modern reklam taploları insanların dikkatini çekmek için hazırlanmıştır. Ancak bunların çoğunun sahte güzellikleri umulduğu kadar etki ve tesir bırakmamaktadır.

Şehir güzelliştirme önemli ve gerekli çalışmalardan olmasıyla birlikte bu çalışmaların nasıl ve ne şekilde yapılması,  insan ruhu ve fıtratına hitabetmesine de  dikkat edilmesi gerekir. Burda asıl mesele şehir güzelleştirme çalışmalarında daha doğru ve özenle hazırlanmış planların yapılmasıdır.


Modern Şehirde İnsan 1

Meydan-ı İmam

Meşhed

Kum Şehri

Cemkeran...

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)