• Pakistan
  • Pakistan veya resmî adıyla Pakistan İslam Cumhuriyeti, Güney Asyada ülke. Umman Denizine 1.046 km kıyısı...
  • Endonezya Coğrafi Yapısı
  • Endonezya’nın üzerinde bulunduğu adalardan büyük olan beş tanesi, Sumatra, Borneo, Java, Celebes ve Yeni Gine’dir.
  • Endonezya konumu
  • Avrupa’nın sömürgecilik zihniyeti, Endonezya’yı 1511 senesinde yakaladı. Bu sene Portekiz Malakka’yı işgal ...
  • Endonezya
  • Güneydoğu Asyada yer alan dünyanın en kalabalık Müslüman (200 Milyon) ülkesidir. Hollandanın geçmiş sömürgelerinden ...
  • Bosna-Hersek -6
  • Bunun yanı sıra bütün dünya ülkelerinin Bosna-Herseki Sırplar karşısında yalnız bırakmalarına rağmen değişik ülkelerden ...
  • Bosna-Hersek -5
  • Dış ve iç problemleri: Ülkenin dış ve iç problemlerinin eksenini Sırpların bağımsız Bosna-Hersek yönetimini tanımamaları sonucu ...
  • Bosna-Hersek -4
  • Camiler, medreseler ve tekkeler kapatıldı. Yıkılan ve tahrip olan camilerin tamir edilmesine izin verilmedi.
  • Bosna-Hersek -3
  • Bosna-Hersekin bugünkü başkenti Saraybosna (Sarayevo) Osmanlı döneminde Avrupanın en önemli ilim ...
  • Bosna-Hersek -2
  • Yönetim şekli: Bosna-Hersekte 31 Mayıs 1994te Boşnak-Hırvat federasyonu denilen federal bir sisteme geçildi.
  • Lübnan -4
  • Emin Cemayelin görev süresi Ekim 1988de sona erdi. Ancak ABD ile Suriyenin ondan sonra kimin Lübnan cumhurbaşkanı ...
  • Bosna-Hersek -1
  • Bosna-Hersekte sosyalist dikta döneminde İslâmi çalışmalar sadece daha çok fikri ağırlıklı birtakım özel gayretlerle bazı ...
  • Lübnan -3
  • Charles Hilunun cumhurbaşkanlığı Ağustos 1969da sona erdi ve yerine Süleyman Feranciye (maruni) cumhurbaşkanı...
  • Lübnan -2
  • Lübnan İslam orduları tarafından 636da Hz. Ömer (r.a.) zamanında fethedildi ve Sam (Suriye) eyaletine bağlandı.
  • Lübnan -1
  • Lübnan, uzun süre iç karışıklıklar yaşadıktan sonra 1988de imzalanan Taif anlaşmasından sonra kademeli bir şekilde istikrara...
  • Bangladeş -2
  • Ülkenin %15i ormanlarla kaplıdır. Yıllık yağış miktarı 1525-5080mm arasındadır. Dünyanın en çok yağış ...
  • Bangladeş -1
  • Tarih öncesi çağlara kadar uzanan, karışıklık ve düzensizliklerin belirgin olduğu İslâm öncesi dönem, XIII. yüzyılın ...
  • Cezayir -5
  • İslami Uyanış (Nahda) Partisi: İslami siyasi oluşumlar içinde üçüncü sırada gelen bu hareketin liderliğini Abdullah Cabullah ...
  • Cezayir -4
  • En son olarak da 15 Nisan 1999 tarihinde yine göstermelik bir cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldı ki bu seçimlerden geçen ...
  • Cezayir -3
  • İslami Selamet Cephesinin gösterdiği başarı Cezayirde önemli çıkarları olan Fransa başta olmak üzere bütün Batılı güçleri ...
  • Cezayir-2
  • Fransız işgaline karşı ilk bağımsızlık mücadelesini işgalin ikinci yılında Emir Abdülkadir başlatmıştır. Emir Abdülkadir ...
  • Cezayir -1
  • En son cumhurbaşkanlığı seçimleriyle birlikte bu ülke yeniden gündeme geldi. Biz de bu sayımızda bu ülkeyi değişik yönleriyle...
  • Bolivya Müslümanları
  • Bolivyada yaşayan Müslümanların sadece 1 tane camileri bulunmaktadır. İslâmi merkez içinde yer alan bu camide ...
  • Dünya Kudüs Günü - 2011
  • Mübarek Ramazan ayının son cumasının ““Dünya Kudüs Günü” ilan edilmesi rahmetli İmam Humeyni’nin ileri...
  • İslam Ülkeleri –Arnavutluk-4
  • Tarım ve hayvancılığın da ekonomide önemli yeri vardır. Bu sektörlerden elde edilen gelirin gayri safi yurtiçi hasıladaki payı % 36dır ve çalışan nüfusun % 55i bu...
  • İslam Ülkeleri –Arnavutluk-3
  • 10 Şubat 1991de 250 kişilik Halk Meclisi üyelerinin belirlenmesi için seçimler yapıldı. Seçimlerin böyle aceleye getirilmesindeki amaç muhalefet partilerinin teşkilatlanmalarını...
  • İslam Ülkeleri –Arnavutluk-2
  • Tarihi: Arnavutluka İslâm girmeden önce Arnavutlar çeşitli vesilelerle Osmanlılarla işbirliği yapmışlardır. Osmanlı-Venedik mücadelesinde de Arnavut beyleri Osmanlıların...
  • İslam Ülkeleri –Arnavutluk-1
  • Bir balkan ülkesi olan ve Balkan yarımadasının batı bölgesinde uzanan Arnavutluk, kuzeyden Karadağ, doğudan Sırbistan ve Makedonya, güneydoğudan...
  • İslam Ülkeleri -Afganistan 2
  • KâbilAfganistanın nüfusu 2006 Temmuz ayı verilerine göre) 31,056,997 kişidir. Nüfusun %44.6sını 0-14 yaş grubu oluşturmaktadır...
  • İslam Ülkeleri – Afganistan 1
  • İslam ülkeleri, nüfusun yarıdan fazlasının müslüman olduğu ülkeler, İslamın resmi din olduğu ülkeler, ya da en yaygın dinin İslam...