• Nombre de visites :
  • 2304
  • 25/11/2011
  • Date :

Bangladeş -2 

bangladeş

Ek Bilgiler

Ülkenin %15'i ormanlarla kaplıdır. Yıllık yağış miktarı 1525-5080mm arasındadır. Dünyanın en çok yağış alan yerlerindendir. Sel felaketleri görülür. Muson iklimi hakimdir.

Ekonomi

Ülkede kullanılan para birimi Taka’dır. Ülkede hakim ekonomi ağırlıklı biçimde ziraat'a dayanır. Halkın %80-85'i geçimini doğruda ziraatla sağlar. Kişi başına düşen milli çok az olup bu rakam Bengladeş'i dünyanın en fakir ülkeleri arasında bulunduğunu göstermektedir. Ülke topraklarının %62'si ziraat'a ayrılmıştır. Ancak yapılan üretim iç ihtiyacı karşılamamaktadır. Bu sebeble dışardan ürün ithal edilmektedir.

Başlıca tarım ürünleri: Pirinç, buğday, baklagiller ve yağlı tohumlardır. Pirinç tarlalarından yılda üç defa ürün alınır. Toprağın düşük ürün vermesinin yanında her yıl meydana gelen sel ve tayfunlar büyük miktarda ürün kaybı yaşanmaktadır.

Ülkede mango. liçi, jack. ananas, muz, pawpaw gibi çeşitli tropikal meyvelerle erik, kavun, greyfrut ve limon yetiştirilir. Başlıca tahıl ürünleri pirinç, buğday, dan ve arpadır. Yağ üretimi için de hardal, kolza çekirdeği ve ayçiçeği yetiştirilir.

Nüfus ve Sosyal Hayat

Bangladeş dünyada en çok doğum oranı olan ve nüfus yoğunluğunun fazla olduğu ülkelerden biridir. Nüfusu 150.448.339’dur Nüfusun yarısı 15 yaşın altındadır. Bu sebeble nüfus gelecek yıllarda hızla artmaya devam edecektir.

Bangladeş etnik açıdan karışık bir nüfusa sahiptir. Başlıca ırkları Dravidiler, Avustralya yerlileriyle yakın akraba oldukları sanılan siyah derili proto - Avustraloidler, nisbeten beyaz derili olan Ârîler ve sarı ırktan Moğollar ile XIII. yüzyılda İslâmî fetih amacıyla ülkeye gelen Türkler ve Araplar teşkil etmektedir. Batıdaki İslâm ülkelerinden gelen göçler, yedi yüzyıl süren Müslümanların yönetimi boyunca devam etmiştir. Bu göçmenler Hinduizm ve Budizm'den İslâmiyet'e girenlerle birlikte toplam nüfusun % 85'ini meydana getirirler.

Resmi dil Bengalce'dir. Halkın % 85'i müslüman olup devletin resmî dini, Bangladeş Millet Meclisi'nin 1988'de aldığı bir karara göre İslâmiyet'tir. Bazı şehirlerde bulunan küçük bir azınlık hariç müslümanların hepsi Sünnî mezheplere bağlıdır. Bunun yanında ilk tebliğcilerin daha çok sûfî olmalarından dolayı halk arasında tasavvuf da yaygındır. Davetçilerin en etkilisi, Celâleddîn-i Rûmî'nin müridi olduğu ileri sürülen ve türbesi dinî bir ziyaret merkezi haline gelmiş bulunan Şah Celâl'dir.

Nüfusun yaklaşık dörtte üçü okuma yazma bilmemektedir. Çocukların %60'ı ilkokula gitmekte ama pek azı yükseköğrenime devam etmektedir. En büyük üniversite Dakka Üniversitesi'dir.

Önemli Günleri:

21 Şubat - Millli Şehitler Günü

26 Mart - Bağımsızlık Günü

16 Aralık - Zafer Bayramı

İslamulkeleri


Bangladeş -1

Bolivya Müslümanları

Cezayir -1

Cezayir-2

Cezayir -3

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)