• Nombre de visites :
  • 2285
  • 23/11/2011
  • Date :

Bangladeş -1

bangladeş

Tarihi

İslam’a Giriş

Tarih öncesi çağlara kadar uzanan, karışıklık ve düzensizliklerin belirgin olduğu İslâm öncesi dönem, XIII. yüzyılın başında Türk kumandanı Muhammed Bahtiyar Halacî'nin Bengal'i ele geçirdiği zamana kadar sürdü. Bahtiyar Halacî'ye yenilen Lakşman Sena'mın temsil ettiği Hindu hanedanı daha önce bir Budist hanedanını yıkarak yerine geçmişti. Hindûlar sistematik olarak Budistler'i yok etmeye çalışıyorlardı. Bu faktör müslümanların ülkeyi fethini kolaylaştırdı ve Bahtiyar Halacî daha çok Budist halk tarafından bir kurtarıcı olarak karşılandı. İslâmî dönem tam olarak XII. yüzyılda başladı.

Yakın Tarih

Muhammet Erşad 11 Aralık 1983 tarihinde devlet başkanlığını ilân etti. 15 Ekim 1986'da yapılan seçimde beş yıl için cumhurbaş‌kanı seçildi. Dış politika alanında Hindis‌tan'la anlaşmazlık konusu olan Farikka Barajı suları meselesini Ekim 1985'te imzalanan bir antlaşmayla çözümleyip komşu ülkelerle iyi ilişkilerin kurulması‌na çalıştıysa da içeride takip ettiği baskıcı politika halk arasında genel bir memnuniyetsizliğe yol açtı; ülkede grevler, gösteriler ve karışıklıklar hiç eksik olmadı. 1988’de İslamiyet resmi din ilan edildi. Artan muhalefet karşısında 1990’da Cumhurbaşkanı Erşad istifa etti ve tutuklandı. 1991’de ilk defa yapılan gerçekten demokratik seçimlerde Begüm Halide Ziya’nın Milli Partisi kazandı. Halide Ziya başbakan oldu. Aynı yıl Bangladeş’te bir siklon 200.000 can aldı. Ardından Çittagong deltasında bir fırtına 125.000 kişinin daha ölümüne sebep oldu. 1971 yılında Bangladeş’in Pakistan’a karşı yürüttüğü bağımsızlık mücadelesinin lideri olan Şeyh Mucibur Rahman’ın kızı Şeyh Hasina 1996 yılında başbakan oldu. Ancak Şeyh Hasina, 2001’de iktidarı eski General Ziya Rahman’ın dul karısı Halide Ziya’ya kaptırdı. Bu sefer 2008 de Şeyh Hasina, ezici bir üstünlükle iktidarı geri aldı.

Yönetim

Bangladeş'in Milli Meclis Binası olan Jatiyo Sangshad Bhaban başkent Dakka'da yer alır. Bir mimarı harikası olan meclis Louis Kahn tarafından inşa edilmiştir.

Ülkenin yönetim biçimi parlementer demokrasidir. Cumhurbaşkanı 12 Şubat 2009 tarihinde göreve gelen Zillur Rahman’dır. Başbakanı ise daha önce 1996 yılında da göreve gelmiş olan Şeyh Hasina’dır ve 6 Ocak 2009’da seçilmiştir. Kabine başbakan tarafından seçilir ve cumhurbaşkanı tarafından atanır. Tek kamaralı ulusal meclisi olan Jatiya Sangsad 30’u kadınlara ayrılan 330 üyeden oluşmaktadır ve 5 yıllık bir süre için seçilir. Bangladeş kanun sistemi İngiliz hukukuna dayanmaktadır.

Fiziki Yapı

Enlem: 20°-26° Kuzey

Boylam: 88°-92° Doğu

Yüzölçümü: 144,000 km²

Önemli Dağları: Çittagong Dağları

Önemli Gölleri: Hakaluki Haor

Akarsuları: Ganj(Padma), Brahmaputra, Meghna, Madhumati, Surma

Ortalama Sıcaklık: Yaz 33–36°C, Kış 26°C


İslam Ülkeleri – Afganistan 1

İslam Ülkeleri -Afganistan 2

İslam Ülkeleri -Afganistan 3

İslam Ülkeleri –Arnavutluk-1

İslam Ülkeleri –Arnavutluk-2

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)