• Nombre de visites :
  • 1715
  • 2/11/2011
  • Date :

Muhammed Taki Meclisi (ra)-1

muhammed taki meclisi (ra)

Muhammed Taki B. Mevla Ali Meclisi [Ö. H/1070, M/1649]

Doğum Yeri

Muhammed Taki Meclisi (r.a) hicri 1003'de İsfahan'da dünyaya geldi. Ezan ve ikamet kulağını çınlatan ilk cümleler oldu. Bu cümlelerle birlikte tevhit ve risalet yaşamı başladı.

Muhammed Taki Allah ve Ehlibeyt (a.s) aşkıyla dolu bir yerde büyüyordu. Babası Molla Ali Meclisi âlim ve o dönemin meşhur muhaddislerindendi.[1]

Muhammed Taki'nin (ra) Çocukluğu

Molla Ali Meclisi (r.a) küçük yaşlarında oğlu Muhammed Taki'ye itikadi ve dini inançları öğretmeye başladı. Kendisiyle birlikte dini toplantılara ve cemaat namazlarına götürüyordu. Muhammed Taki (r.a) ise o temiz kalbiyle dini bilgileri büyük bir merak ve dikkatle öğreniyordu. Hatta mahalle çocuklarını iyiliğe davet edip, kötülükten sakındırdığında Kuran ayetlerinden yararlanıyordu. Muhammed'in içindeki ilim aşkını tetiklemekte dedesi Derviş Muhammed Amuli ve akrabalarından Ebu Naimi İsfahani'nin büyük bir rolü oldu. Muhammed, ilk eğitiminin yeri kendi ailesi ve ev ortamında aldı.

Muhammed Taki'nin (ra) Eğitimi

Muhammed (r.a) baba gözetiminde ilim tahsiline başladı. İsfahan İlimler Havzasının büyük fakih üstatlarıyla tanıştı. Babasının tavsiyeleriyle Allame Mevla Abdullah Şuşteri'nin (r.a) derslerine katıldı. Bu büyük fakih Necef'in önde gelen âlimlerindendi. İsfahan'a hicret ederek orada ikamet etti.

Muhammed Taki (r.a) uzun yıllar Allame'nin yanında kaldı. Fıkıh, hadis, usul-u fıkh, kelam ve tefsir ilimlerini onun yanında öğrendi. Muhammed Taki (r.a) onun hakkında şöyle der : "O, bizim ve kendi asrında Şia mektebinin en büyük üstadıydı. Allame, muhakkik, zahit ve abit biriydi. Ravzatu'l Muttakin kitabının konularının büyük çoğunluğu onun ifadeleridir."

Üstadının vefatından sonra (h.1021) üstadının oğlu Mevla Hasan Ali Şuşteri'nin (r.a) yanında tahsiline devam etti. Muhammed Taki (r.a) bu derslerin haricinde başka Şeyh Bahaî gibi üstatlarla da tanıştı. Muhammed daha tahsilinin ilk başlarında irfana büyük bir alaka duyuyordu. Usul, fıkıh ve diğer derslerin kendisini tatmin etmeyeceğini hissediyordu. Ayrıca da ergenlik çağlarının verdiği bir histi. Ancak nereden başlayacağını ve nasıl elde edeceğini bilmiyordu. Şeyh Bahaî'nin (r.a) derslerine başladıktan sonra aradığını bulmuştu.

Şeyh Bahaî (r.a) o dönemde İsfahan İlimler Havzasının tanınmış üstatlarından biriydi.[2] Her ilim dalında kitap yazmış ve söz sahibiydi. Muhammed Taki Meclisi (r.a) üstadı hakkında şöyle der: "O, yüce bir makama ve güçlü bir hafızaya sahipti. Onun gibi ilimlere vakıf birini görmedim.

Şeyh Bahaî'nin (r.a) alçakgönüllü ve güzel ahlaklı olması öğrencileri cezp ediyordu. Şeyh Bahaî'nin nezdinde Muhammed'in özel bir yeri vardı. Ondaki zekâyı, güzel ahlakı ve irfana olan merakı gören Şeyhi Bahaî ömrünün sonlarına kadar ona özen ve ilgiyle ders verdi.

Muhammed Taki Meclisi bu özel üstadın dışında başka üstatlardan da ilmi istifadeler etti.

Muhammed Taki Meclisi'nin (ra) Üstatları

1-Molla Ali Meclisi (r.a), babası.

2-Derviş Muhammed Amuli (r.a), anne tarafından dedesi.

3-Ebu Naim İsfahani (r.a), akrabalarından.

4-Allame Mevla Abdullah Şuşteri (r.a)

5-Mevla Hasan Ali Şuşteri (r.a)

6-Şeyh Bahaî (r.a)

7-Mir Findereski (r.a)

8-Gazi Ebu'l Surur (r.a)

9-Emir İshak Esterabadi (r.a)

10-Şeyh Abdullah b. Cabir Amuli (r.a), Halasının oğlu.

11-Molla Muhammed Kasım Amuli (r.a), dayısı.


[1]-Biharu'l Envar, c.102, s.105.

[2]-Biharu'L Envar, c.102, s.111.

ALLAME MECLİSÎ

ALLAME HİLLÎ

Şeyh Mufid

Şeyh Bahaî

İBN-İ SİNA

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)