• Nombre de visites :
  • 1115
  • 26/10/2011
  • Date :

İmam Hasan Hazretlerinin Devri-4

imam hasan hazretlerinin devri

Hz.Hasan sonra sözüne şöyle devam eder : ” Ben, duası kabul edilenin oğluyum ! Ben, Mi’raç’ta Rabbine karşı yüz yüze gelenin oğluyum ! Ben, itaat edilen şefaatçinin oğluyum ! Ben, Mekke ve Mina’nın oğluyum ! Ben, Kureyş’in kerhende olsa ona boyun ediği kişinin oğluyum ! Ben, ona uyanları mutlu edenin oğluyum ! Ben, ona karşı çıkanları küçük düşüren kişinin oğluyum ! Ben, ona yeryüzünün mescit ve teharet kılınan kişinin oğluyum ! Ben, ona göklerin haberlerinin getirildiği kişinin oğluyum ! Ben, Allah’ın onlardan her türlü pisliği giderdiği ve tertemiz kıldığı kişinin oğluyum !!!”‌ Muaviye bunları duyduğunda dayanmayıp dedi ki : ” Ey Hasan ! Zanederim ki , nefsin seni halifelik makamına çekiyor !!! ” Hz.Hasan buyurdu ki : ” Vay haline olsun ey Muaviye ! Allah’ın elçisinin yolunda giden ve Allah’ın istediğine itaat eden kişi hak halifedir ! Ömrüme yemin olsun ki biz Ehli Beyt , hidayetin bayrağı ve takvanın mesalesiyiz ! Sen ise ey Muaviye , sünneti yok eden, sapıklığı dine getiren ve Allah’ın dinini oyuncak haline çeviren kişisin ..!”‌(1)

Muaviye, hz.Hasan ile barış anlaşmasını yaptıktan sonra Kufe şehrine girip orada halktan kendisi için beyat alır.Muaviye Kufe’de bir kaç gün içinde kendisine beyati alıp itaat edildiğini gördüğünde halkı mescitte topladı.Hz.Hasan’ın hazır olduğu halde Muaviye minbere çıkıp hz.Ali’yi ve hz.Hasan’ı söver.Hz.Hüseyin’de orada hazır idi.Hz.Hüseyin , Muaviye’nin sözlerini duyduğunda ayağa kalkıp ona cevap vermek istediğinde hz.Hasan ona mani olur.

Hz.Hasan kendisi ayağa kalkarak şöyle buyurdu : ” Ey Ali’yi zikreden kişi ! Ben Hasan’ım , Ali’de babamdır.Sen ise Muaviye’sin baban da Sahr’dır (Ebu Sufyan’dır) !Benim annem Fatime’dir , senin annen ise Hindtir !Benim dedem Rasulallah’tır (saa.) senin deden ise Harb’tır ! Benim ninem Hadice’dir , senin ninen ise Kuteyle’dir ! İkimizin geçmişleri arasında iyilik ile anılmayanların ve ikimizin geçmişleri arasında küfre ve nifakta önde olanların üzerine Allah’ın laneti olsun !!!”‌ Mescidin içinde

bulunan bazı kişiler yüksek sesle şöyle nida ettiler : ” Amin , amin !!!”‌ (2) Hz.Hasan’ın bu laneti elbette Muaviye ve geçmişlerine samil olmuştur. Muaviye bir müddet sonra Medine’ye gider.Hz.Hasan ve Ehli Beyti’de Medine’ye geri dönmüşlerdi.Muaviye orada hz.Ebu Talib’in oğlu hz.Cafer et- Tayyar’ın oğlu Abdullah’ı görür.Muaviye Abdullah’a hitaben şöyle konuşur :

” Senin , Hasan ve Hüseyin’e karşı gösterdiğin hürmet ve tazime karşı şaşıyorum ! Halbuki onlar senden daha değerli değillerdir ! Onların babası Ali senin baban Cafer’den daha değerli değildir !Onların annesi Fatime Rasulallah’ın kızı olmasaydı senin annen Esma bint ‘Umeys’in ondan geri durmadığını söylerdim !”‌ Hz.Abdullah Muaviye’nin söylediklerine kızarak şöyle cevap verir : ” Ey Muaviye ! Sen , Hasan’ı , Hüseyin’i annelireni ve babalarını iyi tanırsın ! Allah’a yemin olsun ki Hasan ve Hüseyin benden

daha hayırlıdırlar ! Onların babaları benim babamdan ve anneleri benim annemden daha hayırlıdırlar ! Rasulallah’ın (saa) onların hakkında buyurmuş olduklarını ben iyice aklımda tutmuşumdur !!!”‌


(1) Harrani ” Tuhaf-ul ‘Ukul ” Ravendi ” El-Haraic ” Mecliysi ” Bihar ” ...

(2) Şeyh Mufid ” El-İrsaad ” ; Ebul-Ferec el-İsfahani ” Makatil et-Talibiyyin ” ;

Seyyid Murtada ” Tenzih’ul-Enbiya ” ; İbin Ebil-Hadid ” Şerh ” ; Tabressi ” Elİhticaac

” ; Mecliysi ” Bihar ” ...

İmam Hasan Hazretlerinin Devri-1

İmam Hasan Hazretlerinin Devri-2

İmam Hasan Hazretlerinin Devri-3

Keramet Ve Sabır Abidesi İmam Hasan (a.s.) 1

Keramet Ve Sabır Abidesi İmam Hasan (a.s.) 2

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)