• Nombre de visites :
  • 1042
  • 4/8/2011
  • Date :

İSLAM İNKILABININ ÖZELLİKLERİ -2

islam inkilabinin özellikleri

Rahmetli İmam Humeyni İran halkının aktif bir şekilde ve şuurluca siyasi katılımının zaruretini vurgulamaktaydı. İmam Humeyni’nin bu görüşü o hazretin Müslüman İran halkına olan derin inanç ve itimadından kaynaklanmaktaydı. Zira her bir devrimin devamlılığı halkın sahnedeki varlığı ve siyasi katılımına bağlıdır. Başka bir ifadeyle halkın sahnedeki varlığı, inkılabın dinamik ve canlı oluşu demek olduğu gibi halkın sahnede olmayışı bir inkılabın ölümü demektir.

***

İslam İnkılabının dünyada vuku bulan öteki devrimlerle olan farklılığı ve yapı değişikliği ülke kaderini belirlemede halkın sahip olduğu konumda kendini göstermektedir.

İran İslam Cumhuriyeti kurucusu rahmetli İmam Humeyni, İslam İnkılabının zaferinden yaklaşık iki ay sonra halkı sahneye davet ederek ülkede kurmak istedikleri yönetim tarzını belirlemelerini onlardan istediler. İşte İslam Cumhuriyeti düzeni bu referandumun sonucudur. Söz konusu referandumda İran halkının kat’i çoğunluğu ülkenin İslam Cumhuriyeti sistemiyle idare edilmesinden yana oy kullandılar. Başka bir ifadeyle rahmetli İmam Humeyni İslam İnkılabının zaferinden sadece iki ay sonra nisan 1979 tarihinde referanduma gidilmesi fermanını yayınlamakla gerçekte halk devrimiyle ilgili dünyada eşi görülmemiş bir örneği de gözler önüne sermiş oldu. Halbuki tarih göstermiştir ki o döneme kadar hiçbir devrimin lideri zafere ulaştıktan sonra sistemin belirlenmesi konusunda halk oyu ve görüşüne baş vurmamış ve kendi kudret ve iktidarlarına dayanarak ülkenin yönetim tarzını belirlemişlerdir. Fakat İran İslam Cumhuriyetinin rahmetli kurucusunun görüş ve siyasi bundan tamamen farklıydı ve bu siyaset halen aynen ülkede devam ettirilmektedir. Öyle ki şimdiye kadar İran İslam Cumhuriyeti karşısında olumlu bir tavır takınmayan batılı bir takım devlet adamı ve medya kuruluşları bile İran’ın bölgede  en demokratik yönetim tarzına sahip olduğunu itiraf etmekten kaçınmamışlardır.

Eğer demokratik düzelenlerde halk kendi irade ve isteklerini oy sandıkları başında dile getiriyor ve kendi seçtikleri kimseleri cumhurbaşkanlığı veya parlamento sandalyelerine oturtuyorlarsa bu özellik İran İslam Cumhuriyeti düzeninde sürekli tekrarlanmakta ve defalarca tecelli bulmaktadır.

Cumhurbaşkanlığı, İslami Şura meclisi ve şehir ve köy İslami şuraları seçimleri İran’da halkın egemenliği ve kendi ve ülkenin kaderlerini belirlemelerinin en önemli tecellisidir. Hatta rehberlik bilgeler meclisinin oylarıyla belirlenen İnkılap liderliği makamı da dolaylı olarak halkın görüş ve iradeleri doğrultusunda belirlenmektedir.

Bugünkü programımızın yararlı olması temennisiyle bir sonraki programda buluşmak umuduyla hepinizi Allah’a emanet ederiz.


İSLAM İNKILABININ ÖZELLİKLERİ -1

İslam İnkılabı ve Halkın Kıyam Nedenleri -1

İslam İnkılabı ve Halkın Kıyam Nedenleri -2

Din Uleması özellikle rahmetli İmam Humeyninin İalam İnkılabında rolü -1

Din Uleması özellikle rahmetli İmam Humeyninin İalam İnkılabında rolü -2

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)