• Nombre de visites :
  • 1200
  • 26/7/2011
  • Date :

İslam İnkılabı ve Halkın Kıyam Nedenleri -2

islam inkılabı ve halkın kıyam nedenleri

Evet İslam İnkılabının zaferinin ve Müslüman İran halkının rahatsızlığının nedenlerinden biri yabancıların ülkeye müdahaleleriydi. Genellikle Amerikalılardan oluşan yabancılar hemen hemen İran’ın tüm alanlarına nüfuz etmiş ve önemli merkezlerini sulta altına almışlardı. İşte bu mesele halkımız için oldukça acı ve kabul edilemez bir durumdu.

Amerika ve İngiltere’nin ortaklaşa gerçekleştirdikleri darbeden yaklaşık on yıl sonra başta Tahran ve kutsal Kum kenti olmak üzere İran’ın bazı şehirlerinde haziran 1963 tarihinde kanlı gösteri ve kıyam hareketleri tahakkuk buldu ve bu kıyamın vahşice şah rejimi tarafından bastırılmak istenmesine rağmen Müslüman İran halkının kurtuluş mücadelesinin stratejik çizgisi bu kez tam olarak belirlenerek rayına oturdu. Bu kıyamda artık halkın slogan ve talepleri tümüyle İslami slogan ve İslami değerler esasına dayanıyordu ve İnkılabın lideri olarak artık sadece rahmetli İmam Humeyni’nin adından söz ediliyordu. Daha doğrusu bu aşamadan itibaren İran halkının şah rejimine karşı mücadelesi dini bir kalıba bürünmüş ve dini içerik kazanmıştı. Bu arada kendi döneminin en seçkin din alemleri ve taklit mercilerinden olan İmam Humeyni’nin liderliği İran halkının mücadelesinin sol ve sağa sapmasını engellemekteydi ve liderlikteki kararlılık, ileri görüşlülük ve üstün irade ve azimlik bu mücadeleyi sonunda muhteşem bir zafere götürdü. İran 57 yıllık Pehlevi saltanatı dönemince tüm siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda tümüyle Amerikanın sultası altında ve dışa bağımlı bir konumla idare edilmiştir. Amerika İran’ın zengin kaynaklarını talan etmeye paralel olarak kültürel alanda da  hesaplı bir saldırı başlatarak başta gençler olmak üzere genelde İran halkının İslami kültür ve hüviyetini yok etmeye çaba göstermiştir. Bir ülkenin genç gücü kendi geçmiş ve kültürüne yabancılaşır ve kendi değerlerine sahip çıkmazsa o bölge ve ülkenin zenginliklerinin talan edilmesi için gerekli ortam oluşmuş olur. Nitekim görüyoruz ki İran şah rejimi döneminde batı ürünleri için çok güçlü tüketim piyasalarından biri konumuna gelmiş ve Amerikanın bu piyasadaki payı çok daha yüksek olmuştur.

***

İran halkının İslam inkılabı, özellikle ikinci dünya savaşından sonra Amerika ve şah rejiminin İran halkına karşı uyguladığı baskı ve zulümlere karşı bir tepkiydi de. Amerikanın İran’ı sulta altında tuttuğu yıllarda İran’da ana sanayi dalında hiçbir proje hayata geçirilmedi ve 50 bini aşkın Amerikalı müsteşar pratikte İran’ı amerikanın bir sömürgesi konumuna getirmişti. Bu arada despot şah rejimi alenen İran halkının İslami talep ve değerlerine, bağımsızlık ve hürriyet talep  hareketlerine karşı çıktığı için yabancıların desteği olmaksızın bu ülkedeki iktidarını yürütmeye muktedir değildi.

***

Bu sebepten dolayı o dönemin siyaset adamlarından bazıları, Amerikan yönetiminin şah rejimini daha fazla destekleyecek olsaydı İslam İnkılabının başarısız kalabileceğine inanmaktaydılar. Fakat Müslüman İran halkı kendi kararını verdi ve sadece İslam İnkılabını zafere erdirmede kararlıydı ve böyle de oldu ve yönetim sonunda İran halkının eline düştü.


İslam İnkılabı ve Halkın Kıyam Nedenleri -1

İslam İnkılabı ve Dünya Kurtuluş Hareketleri

İslam İnkilabının evrenselliği

İslam İnkılabının Zaferi

İslam inkılabı ile 30 yıl

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)