• Nombre de visites :
  • 2749
  • 8/2/2009
  • Date :

İslam İnkılabının Zaferi    

imam humeyni

         10 Şubat 1979

        1979 yılının Şubat ayının 7. günüydü; Hava kuvvetleri personeli İmam’ın ikamet ettiği yer olan Tahran’daki Medrese-i Alevi’ye gelerek orada İmam’a biat ettiler. Şah’ın ordusu tamamen çöküşün eşiğine gelmişti. Bundan önce birçok asker ve yüksek rütbeli mü’min subaylar İmam’ın fetvasına uyarak kışlalarını terk ederek halkın saflarına katılmışlardı. 8 Şubat’ta Tahran’da en önemli hava üssünde hava subayları ayaklandı; Özel Şah Muhafız alayı onları bastırmada aciz düştü. Halk İnkılapcı güçleri desteklemek amacı ile mücadele sahnesine döküldü. 9 Şubat’ta Polis karakolları ve merkezi devlet kurumları birbiri ardı sıra halkın eline geçti. Tahran askeri komutanı öğleden sonra saat dörtten itibaren sokağa çıkma yasağını uzattı. Bu kararla beraber Şah’ın son Başbakanı olan Bahtiyar alelacele emniyet şurasını toplantıya çağırdı ve Hayzer tarafından hazırlanmış darbe planının uygulanmasını ilan etti. Bu arada diğer taraftan İmam da bir mesajla, uygulamaya koyulmak üzere olan bu planın engellenmesi ve sıkı yönetimin ortadan kalkması için Tahran halkından sokaklara dökülmelerini istedi. Halk sel gibi sokaklara dökülerek mevziler hazırlamaya başladı. Darbecilerin harekete geçen ilk tank ve zırhlı birlikleri yerlerinden hareket eder etmez halkın vasıtasıyla etkisiz hale gelip darbe daha ilk başta başarısızlığa uğradı. Böylece Şah’ın ordusunun son çırpınışı da hüsranla son buldu. Ve, 10 Şubat sabahının ilk demlerinde İslam İnkılabı ve İmam Humeyni hareketinin zafer güneşi doğarak uzun süren zalim şahlar saltanatına İran’da son verdi.

        İslam Hükümeti’nin Teşkili ve Sömürücü Devletlerin Karşı Koyuşu

        İslam hükümetinin teşkili sadece İran’ın bir iç meselesi olmayıp, batılıların gözünde, batı dünyası için viran edici bir deprem idi. Bunun ötesinde Amerika, Ortadoğu’da kendisi için stratejik önemi olan bir noktayı elinden yitirmişti. Bu patlamanın yankıları, Batı’ya bağımlı rejimlerin oldukça korkuya kapılmalarına sebep oldu. İslam İnkılabı’nın mesajı kültürel, dinîdini düşünce ve manevi değerler üzere idi. İslam İnkılabı’nın mesajı ve değerleri, üçüncü dünya ülkelerindeki özgürlükçü hareketleri harekete geçirici nitelikteydi.

       İran İnkılabı'nın zafere ulaşmasıyla aynı zamanda, Amerika’ya bağlı olan Nikaragua rejimi de yıkıldı.

       Sovyetler Birliği Afganistan’da İslami hareketi kontrolü altına alabilmek için kanlı bir darbe yaparak ordusu ile bu ülkeyi işgal etmek zorunda kaldı.

      Lübnan ve Filistin halkı İslam İnkılabı zaferini kutladılar.

     Bağımsız bir İslam ülkesinin ne Doğu ne Batı feryadıyla doğuşu; komünistlerin emperyalizme karşı mücadelesinin bir iddiadan öteye geçmediğini ortaya koydu.

      Yüzyıllar sonra, dinin topluma hareket veren asli bir faktör olduğunu (yani bir afyon olmadığını) bütün dünyaya ispat etti.

       Bu olay Doğu ve Batı dünyasının bir safta yer aldıklarını açığa çıkardı ve bu iki dünya inkılaba karşı durmak için bir araya geldi.

     Yabancıların planları ve geçici (Bazargan) devletinin zaafı olan tavizkar ruh hali; muhalif grupların siyasi-askeri faaliyetlerde bulanarak,  İmam’ın en iyi yarenleri ve sevdiklerine karşı terör eylemleri gerçekleştirmelerine neden oldu. Ayrıca Kürdistan’da savaşın başlaması, Irak’ın İran’a saldırısı, Batı kaynaklı terör eylemleri, İran’a ekonomik ambargolar uygulanması; İslam İnkılabından sonra ülke içinde çeşitli buhranlara neden oldu.

     Bütün bunlara rağmen; İmam Humeyni Allah’a dayanarak, halkın gücü vesilesiyle tufana kapılmış İnkılâp gemisini zafer sahilene ulaştırdı.

     Böylece hak yolunda yıllarca mücadele verdikten sonra; “Huzurlu bir gönül, mutmain bir kalp, şad bir ruh ile Allah’ın fazl ve rahmetine umutla, kardeşler ve bacıların huzurundan ebedi yurda doğru yolculuk ediyorum. Sizlerin hayır dualarınıza oldukça ihtiyacım vardır. Rahman ve Rahim olan Allah’tan hizmetteki kusur ve eksikliklerimden dolayı özürümü kabul etmesini diliyorum. Aynı zamanda hizmetteki kusur ve taksiratımdan dolayı milletin de özürümü kabul etmelerini ve tam bir kudret ve kararlılıkla daima ilerlemelerini ümit ederim...”diyerek yüce ruhun Rabbine doğru kanat çırptı.


İran İslam Cumhuriyeti Lideri ve Kurucusu                        

İmam Humeyni, Bağımsızlık, Hürriyet ve İslam Cumhuriyeti 

İslam Cumhuriyeti 

İRAN İSLAM İNKILÂBI 

İran İslam Devriminin Yıldönümü ve Zafer Günü 

İslam İnkılabı'nın Özellikleri 

İran İslam İnkılabının Tarihi Kökleri

 

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)