• Nombre de visites :
  • 1174
  • 1/8/2011
  • Date :

Din Uleması özellikle rahmetli İmam Humeyninin İalam İnkılabında rolü -2

din uleması özellikle rahmetli imam humeyninin ialam inkılabında rolü

İmam Humeyni ve halkın güvendiği din alimlerinin 1978 yılında ve 1979 yılının başlarında İran halkının gösteri ve yürüyüşünün ön saflarında yer almaları mücahit din alimlerinin üstlendikleri tehlikeli sorumluluğu göstermektedir.
Bu sebepten dolayı Müslüman İran halkının mücadelesi sırasında İmama sadık alimlerden bir çoğu özellikle İslam İnkılabı rehberi Ayetullah seyyid Ali Hamanei şah rejimi güvenlik güçlerince tutuklanarak hapse atıldı ve işkence edildiler.

***

Rahmetli İmam Humeyni’nin liderliği altında İslam İnkılabının zaferi  için mücadele veren din uleması İslam İnkılabının zaferinden sonra da tüm çabalarını İnkılabın ve İslam Cumhuriyetinin istikrarı ve temellerinin sağlamlaşması doğrultusunda kullandılar. Bunun için de İslam İnkılabının zaferinden sonra ve İslam İnkılabının yenilgiyle sonuçlandırılması amacıyla başlatılan komplo ve terör dalgasının inkılabın ana kadrolarını bir bir hedef alması sonucu seçkin din ulemasından niceleri satılık münafık güruhu tarafından şehit edildiler. Din ulemasının mücahit ve seçkin isimlerinden Ayetullah şehit Murteza Mutahhari, Ayetullah şehit behişti ve şehit Mufattih’in şehid edilişleri İslam düşmanlarının İran halkı ve İslam’a yönelik darbe ve zararlarından sadece bir bölümdür. İslam İnkılabı sürecinde din düşmanları tarafından şehid edilen ulemanın toplum içindeki üstün konum, yüce ilmi mevki ve  inkılabın şekillenmesindeki rollerinin incelenmesi ve açıklık kazanması kuşkusuz geniş bir zamana ihtiyacı var ki bu programın  imkanı dahilinde değildir. Bu arada rahmetli İmam Humeyni’nin şehit Mutahhari ve şehit Behişti hakkında kullandığı tabirler ve tanımlaması bu mücahit alimlerin İslam inkılabının şekillenmesi ve zafere ermesindeki üstün konumunu göstermektedir. Rahmetli İmam Humeyni Ayetullah şehit Mutahhariyi “Vücudumun bir parçasıydı” tanımlamasıyla o şehidin ne kadar üstün bir makama sahip olduğunu göstermek istemiştir. Ayrıca Ayetullah şehit Muhammed Behişti hakkında ise “Behişti bir halktır” tanımlamasında bulunarak o şehidin üstün idare yeteneğini gözler önüne sermek istemiştir. Ayrıca rahmetli imam Humeyni’nin İslam inkılabı döneminde mücadelenin ilk safında yer almış din alimleri hakkındaki tabir ve tanımlaması o hazretin kalbi inancından ve gerçeklerden kaynaklanmaktaydı.

İslam İnkılabı döneminde din alimlerinin ifa ettiği rolü dikkate alan İslam ve İran düşmanları İran İslam Cumhuriyeti düzeninin kuruluşundan geçen çeyrek asırlık dönem içinde din alimlerini sahneden uzaklaştırmak veya onları etkisiz hale getirmek amacıyla her türlü entrika ve hileye baş vurmuş, din ulemasını karalamaya çalışmışlardır. Fakat Müslüman İran halkı her defasında düşmanın tüm bu oyunlarını etkisiz bırakarak İİC. Yetkilileri ile adım adıma ilerlemiş ve ülkenin kalkınması ve ilerlemesine katkılarını esirgememişlerdir.


Din Uleması özellikle rahmetli İmam Humeyninin İalam İnkılabında rolü -1

İmam Humeyni, Bağımsızlık, Hürriyet ve İslam Cumhuriyeti

İRAN İSLAM İNKILÂBI

İslam İnkılabı'nın Özellikleri

İran İslam İnkılabının Tarihi Kökleri

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)