• Nombre de visites :
  • 877
  • 5/7/2011
  • Date :

Kurân-ı Anlamak -2

kurân-ı anlamak

Bu iki gruba mensup insanlar, Kurân’ın eğitilerini kendilerine ilke edinip amaç olan kemale doğru ilerlemek isterlerse, yaşadıkları birçok sorunları kolayca aşıp daha mutlu bir hayata sahip olacakları gibi, kötüler de doğrulara yönelmeye zemin ve ortam bulacaklardır ve böylece tüm insanlık omuz omuza yol arkadaşlığı edeceklerdir.

Bu amacın gerçekleşmesi için, Yaratıcı tüm insanlığı bu yola davet etmek üzere peygamberler göndermiştir.

“Ve biz seni, ancak bütün insanlar için müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik…” (Sebe / 28)

Tüm insanlık için gönderilen peygamberler (sonuç olarak Kurân), iki önemli hedef üzere görev yapmışlardır. Birincisi, toplumun ahlâk ve maneviyatına yön vermek; diğeri ise, ilim kazandırmak ve kâinatla tanıştırarak derin bilgi ve sezgilere sahip toplum oluşturmak.

“…İçlerinden, kendilerine Allah’ın ayetlerini okuyan onları temizleyen, onlara Kitap ve hikmeti öğreten O’dur.” (Cuma / 2) Öyle bilgiler ve sezgiler ki, Allah bize öğretmeseydi, onları asla öğrenemezdik.

“Bilemediklerinizi size öğrettiği gibi, siz de O’nu hatırlayın.” (Bakara, 239)

Kur’ân’ın öğrettiği bilgi ve sezgiler, insanlığı karanlıktan (ruhsal bunalımlardan) kurtarıp ışıklı yola girmesinin aynı zamanda garantisidir. “…İnsanları karanlıklardan nura çıkarman için sana indirdiğimiz kitaptır…” (İbrâhîm / 1)

Bu nura ittiba edildiği taktirde, dünya ve ahiret güzelliklerini, gelişmek ve yücelmek ilkelerini kapsayan maddiyat ve maneviyat iklimi bir anda insanlığa sunulmuş olacaktır.

“…Ey Rabbimiz! Dünyada da bize güzellik ver, ahirette de…” (Bakara / 201)

Kurân’dan edinilen bilgi ve sezgiler, bunalım üreten ve insanlığın hayatını karartan etkenleri yok edecek nitelikte öğeler içermektedir. Bu öğelerin başlıcalarını şöyle sıralayabiliriz:

1- Yaratıcının velâyetini kabullenmek ve buna bağlılık:

“ Allah inananların velisidir. Onları karanlıklardan nura çıkarır…” (Bakara / 257)

2- Adil olmayan tüm zalimane ve gayri ilâhî önderlikleri reddetmek:

“…Benim ahdim zalimlere ulaşmaz…” (Bakara / 124)

3- Adaletin, çıkar gözetmeksizin uygulanması:

“…Adil davranın, bu sizin korunmanız için daha uygundur…” (Mâide / Cool

4- İşleri uzman ve sorumluluk bilinci taşıyanlara vermek:

“Muhakkak Allah emanetleri ehline vermenizi emreder…” (Nisâ / 58)

5- Allah’a, Resul’üne ve Ululemr’e itaat etmek.

“ Ey iman edenler! Allah’a ve Elçi’sine ve sizden olan Ululemr’e itaat edin…” (Nisâ / 59)

6- Ahde ve anlaşmalara vefa göstermek:

“…Bana verdiğiniz sözde durun, ben de size vaat ettiklerimi vereyim…” (Bakara / 40)

7- Despot, zalim ve tağutlardan yardım istememek:

“…Tağuta (zalim idarecilere) yargılanmak için başvuruyorlar. Oysa onu inkâr etmeleri onlara emredilmiştir.” (Nisâ / 60)

8- İnsanı esir eden tüm bağlardan kurtulmak:

“…Omuzlarında olan ağır yükleri ve zincirleri onlardan indirir…” (A’râf / 157)

9- Zamanın gerektirdiği şekilde düşmana karşı hazırlıklı olmak:

“ Onlara karşı gücünüz yettiği kadar güç hazırlayın…” (Enfâl / 60)


Kurân-ı Anlamak -1

KURAN TÜM MÜSLÜMANLARIN VAHDET NOKTASI

Kur′an hayatımızın neresinde?

KURANIN BEŞERİYYETE KURTULUŞ MESAJI

KUR′AN VE İNSANLARIN MADDÎ VE MANEVÎ İHTİYAÇLARI

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)