• Nombre de visites :
  • 1385
  • 16/4/2011
  • Date :

Bilinçli Aile Farkı-1

bilinçli aile farkı

Kuşkusuz İslam dininin birinci hedefi insanları doğruya sevk etmek ve onların dünya ve ahirette mutlu olmalarını sağlamaktır.

Peygamberler ve özellikle İslam peygamberi bu doğrultuda gönderilmişlerdir. Peygamberler istisnasız olarak bu yolda insanüstü bir azimle çalışarak bu yönde yapabilecekleri bütün işleri tereddüt etmeden yerine getirmişlerdir ve inatçı inkarcıların çirkin davranış tarzı onları yıldırmamıştır.

Bütün ilahi dinler ve peygamberlerin davranış tarzına baktığımızda bu dinler ve kişilerin ortak bir noktası olduğunu fark edeceğiz. Bütün ilahi dinler, insanın fıtratıyla tam bir uyum içindedir ve din öğretileri insan fıtratına ters öğretiler değildirler.

Diğer insanlardan uzak ve yalnız bir yaşam sürdürmek insanın fıtratına ters bir davranıştır dolayısıyla ilahi emirlerin genellikle insanların toplumsal hayatına dönük olduğunu görüyoruz.

Aile hayatı, sosyal hayatın başlangıç noktası ve belki de sosyal hayatı en çok etkileyen faktördür. Sağlıklı ailelerden oluşan bir toplum elbette ki sağlıklı bir toplumdur, aynı şey bunun tersi için de geçerlidir. Dolayısıyla insanların dünya ve ahiret mutluluğunun sağlanması için insan fıtratının ayrılmaz bir parçası olan toplumsal hayatın sağlıklı olması sağlanmalıdır ve bu iş için de toplumsal hayatın temel taşı olan aileden başlanılmalıdır.

Yüce Allah, aile hayatını bir ilahi ayet olarak anıyor ve şöyle buyuruyor:

Kendileriyle huzura kavuşmanız için size kendi nefislerinizden eşler yaratıp aranızda sevgi ve merhamet var etmesi de O'nun ayetlerindendir. Şüphesiz ki bunlarda düşünen bir kavim için ayetler vardır.[1]

Hiç kuşkusuz zengin İslam kültürü aile hayatının sağlığını ve sürekliliğini garanti altına alan en büyük kaynaktır. Eşler arasında olması gereken kalbi bağlılık bir ailenin temel taşıdır, bu temelin sağlamlığı ise bu doğrultudaki ilahi emirler çerçevesine uymaya bağlıdır.

İnsan ilahi hayattan uzaklaştığı miktarca huzur ve mutluluktan da bir o kadar uzaklaşmış olacaktır zira insanı yaratan Allah, onu nelerin mutlu ettiğini ve nelerin ona zarar verdiğini herkesten daha iyi bilir, ilahi emirler ise bu çerçevede düzenlenmiştir. Adeta biz Allahtan daha iyi biliriz dercesine ilahi kuralların yok sayılmasıyla kurulan toplumların akıbeti günümüzün batı dünyası gibi çökmüş bir toplum olarak önümüzdedir. Toplumsal değerlerin ayaklar altında olduğu, aile kavramının yok olmaya yüz tuttuğu, insanların yalancı mutluluklarla kendilerini avutmaya çalıştığı, yalancı gülümsemelerle kendilerini aldattığı bir toplum.

Bu yazının başlıca hedefi İslam dininin aile hayatına dönük tavsiyelerini kısa bir şekilde aktarmaktır.


SAĞLIKLI AİLE 2

Ailede Fazilet Tecellileri-6

Ailede Din Eğitimi-3

Ev Haremi ve Yaşam -6

Ailede Yardımlaşma-2

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)