• Nombre de visites :
  • 1383
  • 16/3/2011
  • Date :

Boşanmanın Çirkinliği-2

boşanmanın çirkinliği

O şahıs yeniden evlendi. Allah Resulü onun yanından geçince şöyle buyurdu: “Yeniden evlendin mi? ” O, “Evet!” dedi. Peygamber şöyle buyurdu: “Şu anda eşin ne yapmaktadır.” O şöyle arz etti: “Onu da boşadım.” Peygamber şöyle buyurdu: “Onda hiçbir çirkinlik olmaksızın mı boşadın? ” O şahıs şöyle arz etti: “Evet!” Peygamber şöyle buyurdu:

“Şüphesiz aziz ve celil olan Allah, zevk üzere boşayan erkek ve boşanan kadından nefret (veya lanet eder).”[1]

Boşanmanın Ön Şartları

Eğer erkek tarafından kadının birlikte yaşamasının mümkün olmadığı bir problem ortaya çıkacak olursa veya erkeğin kadınla yaşamasına engel teşkil edecek herhangi bir şey kadında ortaya çıkacak olursa ve bu engeli ortadan kaldırmak mümkün değilse, boşanmak için gerekli ortam oluşmuşsa, artık bu boşanma şer’i ve engelsiz bir boşanmadır.

Bu hususta kadın ve erkek ve her iki tarafın ailesi, meseleyi şiddetlendirmekten sakınmalıdırlar. Kadın veya erkeğe veya her iki taraftan birinin ailesine kötü söz söylemekten sakınmalıdırlar.

Erkeğin eşiyle ihtilafı, eğer şer’i bir nedene dayanıyorsa, diğerlerinin veya bizzat kendilerinin gıybet, iftira, aşağılama, kınama ve alay etme gibi günahlara düşmesine neden olmamalıdır. Bu tür günahlar, kadın ve erkeğin ve onların ailesinin birbirine karşı kin ateşini alevlendirecek ve kıyamet gününde de Allah’ın azabına neden olacaktır.

Ne yazık ki boşanma durumu ortaya çıkınca, gıybet, iftira ve kin kapısı ailelerde açılmakta, aile bireylerinden birçoğu bu büyük ve şekavet nedeni olan günahlara duçar olmaktadırlar.

Bazen kadın yaşanılacak bir kadın değildir ve erkeğin ona tahammül etmesi çok zordur veya bazen de erkek nikâhını kıyarken, kadınla bir takım şartların altına imza atmıştır ve bu şartlar gerçekleşmediği takdirde kadına boşama hakkını tanımıştır veya bunun tam tersi söz konusudur. Bu durumda sakin ve huzur içinde hiçbir günaha bulaşmadan boşanma gerçekleşmelidir. Kavgaya, çatışmaya, iki aileyi meydana indirmeye, Hak Teâlâ’ya karşı her türlü günah işlemeye, iki haysiyetli ailenin şerefiyle oynamaya neden olmamalıdır.

Ben, boşanmanın başlangıcında iki ailenin de içine düştüğü büyük günahlardan ikisine işaret etmek zorundayım. Böylece umulur ki ilâhi gerçeklere teveccüh edildiği takdirde, günah ve suçlardan sakınılmış olsun.


[1]- Vesail, c. 22, s. 7

Boşanmanın Çirkinliği-1

Aile Düzeninin Sarsılması

Kur’ân Açısından Boşanma Meselesi

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)