• Nombre de visites :
  • 1622
  • 16/3/2011
  • Date :

Boşanmanın Çirkinliği-1

boşanmanın çirkinliği

Boşanmak, bizzat güzel bir şey değildir. Boşanmak çirkin, uygunsuz, Hak Teâlâ’nın, peygamberlerin ve imamların nefret ettiği bir husustur, meğerki boşanmanın şer’i bir sebebi ve şeriat ehli örfünün kabul ettiği bir ölçüsü olsun.

Kadın veya erkeğin heva ve hevesi üzere boşanmak, hakka ve insanlığa aykırı bir ameldir. Şeriat hükümleriyle oynamaktır. İki taraftan birinin veya ikisinin şahsiyetini lekelemektir.

Ben, önce boşanma hususundaki önemli rivayetlere işaret etmek istiyorum. Sonra da Kur’ân-ı Kerim’deki ayetleri ve Kur’ân’a göre boşanma meselesinin şartlarını incelemeye çalışacağım.

Büyük filozof Hacı Sebzevari, Şerh-i Mesnevi adlı kitabında, masumdan şöyle rivayet etmektedir:

“Allah-u Teâlâ yeryüzünde köle azat etmekten daha sevimli bir şey yaratmamıştır ve Allah-u Teâlâ boşanmaktan daha nefret edilir bir şey yaratmamıştır.”[1]

Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurmuştur:

“Allah’ın helal kıldığı şeyler arasında boşanmaktan daha nefret ettiği bir şey yoktur.”[2]

Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurmuştur:

“Şüphesiz Allah, kadını oyuncak gibi kullanan erkekleri ve erkekleri oyuncak gibi kullanan kadınları sevmez.”[3]

İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur:

“Şüphesiz aziz ve celil olan Allah, zevk üzere boşanan kimseden nefret eder.”[4]

İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur:

“Şüphesiz aziz ve celil olan Allah, içinde gelin olan evi sever ve içinde boşanma olan evden nefret eder.”[5]

Allah Resulü bir şahsa şöyle buyurmuştur: “Eşin ne yaptı?” O şöyle dedi: “Onu boşadım.” Peygamber şöyle buyurdu: “Onda hiçbir kötülük ve çirkinlik olmaksızın mı boşadın?” O, “Evet, hiçbir sebebi olmaksızın” dedi. O şahıs yeniden evlendi, Allah Resulü onu görünce şöyle buyurdu: “Yeniden evlendin mi?” O, “Evet” diye arz etti. Peygamber şöyle buyurdu: “Şimdi eşin ne yapmaktadır?” O şöyle dedi: “Onu da boşadım.” Peygamber şöyle buyurdu: “Hiçbir çirkin işi olmaksızın mı? ” O şöyle arz etti: “Evet!”


[1]- Şerh-i Mesnevi, s. 142

[2]- Vesail, c. 15, s. 280

[3]- Mizan’ul-Hikmet, c. 5, s. 546

[4]- Vesail, Alu’l-Beyt baskısı, c. 22, s. 8

[5]- Vesail, c. 22, s. 7

Kur’ân Açısından Boşanma Meselesi

Aile Düzeninin Sarsılması

Boşanma sürecindeyseniz

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)