• Nombre de visites :
  • 4672
  • 14/1/2013
  • Date :

İmam Rıza (as)’ın Yezid bin Musayla Konuşması

imam rıza (as)’ın yezid bin musayla konuşması

İmam Rıza (as)’ın Kur’anî Yaşamı [4]

Saduk, Uyunda Yasir Hadem den şöyle naklediyor: İmam Rıza (as) Horosanda iken kardeşi Yezd bin Musa Medine’de ayaklandı. Yıkmaya, yakmaya ve öldürmeye başladı. Bu yüzden onu Zeyd-ün-Nar olarak andılar.

Abbasilerden Me’mun onun yakalanma emrini verdi ve esir alındı Me’mun’un huzuruna getirildi. Me’mun dedi: Zeyd’i İmam Rıza’nın yanına götürün.

Yasir şöyle söylüyor: Zeydi İmam Rıza’nın yanına getirdikleri zaman Hazret şöyle söyledi: Ey Zeyd! Acaba Kufe halkının alçak sözlerine mi aldandın. Fatıma kendi eteğini temiz sakladı sonra Allah ateşi onun nesline haram kıldı.

Hayır öyle değil bu sözler sadece İmam Hasan ve Hüseyin hakkındadır. Eğer kendinde günah görüyorsan ve cennet tarafına gitmek istiyorsan (baban) Musa bin cafer Allah’a itaat etsin ve cennete girsin. Sonra sen Allah’ın yanında kımetliysen bil ki hiç kimse Allahın yanında olana ulaşmıyor. Sadece Hakkın zatına itaat eden ve onu takip edenlerin dışında. Eğer bu günah ve itaatsizlikle onlara ulaşma zannındaysan bu yanılgı ve yanılsamayla yanlış ve zor bir yoldasın.

Zeyd dedi: Ben senin kardeşin ve babanın oğluyum!?

İmam Rıza (as) şöyle söyledi: Allah’ın emirlerine uyduğun ve itaat ettiğin zaman benim kardeşimsin. Şunu bil ki Nuh Peygamber Rabbine dua etti ve dedi ki:  Ey Rabbim şüphesiz ki oğlumda benim ailemdendir.Kuşkusuz senin va’din haktır ve sen hakimlerim hakimisin.  (1) Allah buyurdu: Ey Nuh ! o senin ailenden değildir ve onun eylemi doğru değildir.

Allah Nuh’un oğlunu günah ve itaatsizliğinden dolayı Nuh’un ailesinden ayrı saydı.(2)

Kur’an’la Amel Etmeğe Dikkat

Muhammed bin Yahya bin Ebi İbad kendi amcasından çok az yazılmasına rağmen İmam Rıza’dan bir kaç mısra şiir duyduğunu nakletmiştir.

Hazret dedi:

کلّنا تأمل مدِّاً في الأجل

والمنايا هنّ آفات الأجل

لا تغرَّنکَ أباطيل المني

والزم القصد و دع عنک العلل

إنّما الدنيا کظلٍّ زائلٍ

حلّ فيها راکب ثمّ رجل

Bizler uzun ömür arzuluyoruz ölümün afetleri bizim arzularımızdır. Senin batıl arzuların seni kandırmasın yolda dikkatli ol ve bahane aramayı bırak . Şunu bil ki dünya gölge gibi geçicidir. Tıpkı bir sürücü gibi bir süre durduktan sonra gidicidir.

Şöyle arz ettim: Allah seni aziz etsin bu şiir kimdendir?

İmam buyurdu: Sizin gibi Iraklılardan birinin şiiridir.

Söyledim: Bu şiiri Ebul Atahiye (3)-den işittim.

Hazret şöyle söyledi: İsmini söyle ve bu lakabı ağzına alma Allah şöyle buyuruyor: ولاتنابزوا بالالقاب (4) Beğenilmeyen ve çirkin lakaplarla birbirlerinizi anmayın

Belki bu kişi o lakaptan hoşlanmıyor.

Ebu Etahiye az akıllı ve aptal olarak bilinir.İmam’ın maksadı şairin ismini söylemekle yetinmesiydi ve birini aşağılayan lakabı kullanmamasıydı. Çünkü Allah şöyle buyuruyor: Birbirinize çirkin takma isimlerle hitap etmeyiniz.(5)


1-Hud/44

2- Uyun Ahbar-ul-Rıza clt 2 s. 234

3- Bu besteci ve şair İsmail bin Kasımdır.Ünlü bir şairdir.

4-Hucurat/11

5-Munteh-il Emal clt 2s. 280; Bihar-ul-Envar clt 41 s. 107

İmam Rıza (as) Yaşamında Kur’an

İmam Rıza(a.s)ın Namazda Çeşitli Sûreleri Kıraat etmesi

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)