• Nombre de visites :
  • 31372
  • 14/3/2011
  • Date :

Güzel Ahlâk Nedir?

güzel ahlâk

Güzel ahlâk, başkalarını muhabbet tuzağında esir eden bir kementtir. Güzel ahlak ve güzel bir diyalogdan hoşlanmayan ve insanın cazip tavırlarından etkilenmeyen bir kimse var mıdır?

İmam Sadık (a.s)’a; “Güzel ahlâkın haddi ve sınırı nedir?” diye sorduklarında şöyle buyurdular: “Ahlâkını yumuşatman, sözlerini temizlemen ve din kardeşlerinle açık ve güler bir yüzle karşılaşmandır.”[1]

Açık ve güler yüzlülük, Allah Resulünün en bariz sıfatlarındandı. İnsanları İslam’a çeken ve onları İslam Peygamberi’nin şahsına hayran bırakan da yine bu güzel ahlak ve sıfat idi.

Allah-u Teâla, kendi Resulü hakkında şöyle buyurmaktadır: “

Şüphesiz sen, elbette yüce bir ahlâk üzeresin.”[2]

Yine buyurmuştur ki: “Allah’ın rahmeti sayesinde onlara yumuşak davrandın! Eğer kaba ve katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi.”[3]

Allah-u Teâla ayetin devamında şöyle buyurmaktadır:

“Öyleyse onları affet; onların bağışlanmalarını dile, iş hakkında onlara danış.”

Demek ki, “affetmek”, “bağışlama dilemek” ve “istişare yapmak” güzel ahlâkın, halkı gözetmenin ve cazip davranışların diğer örnekleridir. Çünkü bu, insanlara itimat etme ve onlara değer vermenin bir şeklidir. Aynı zamanda böyle davranış, şahsın cazibe etkenidir.

İmam Hasan (a.s) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz güzelin en güzeli, güzel ahlaktır.”[4]

Allah Resulü (s.a.a): “Güzel ahlak, dünya ve ahiret hayrıyla birliktedir.”[5]

Ali (a.s): “Güzel ahlak, her iyiliğin başıdır.”[6]

Allah Resulü (s.a.a): “Kimin ahlakı güzel olursa Allah onu gündüzleri oruç tutan, geceleri ise ibadetle geçiren bir kimsenin makamına ulaştırır. [7]

Hakeza: “Kıyamet günü kulun terazisine konulacak ilk şey güzel ahlakıdır.”[8]

Hakeza Resulullah (s.a.a): “Şüphesiz kıyamet günü bana en sevimli ve en yakın olanınız, ahlakı en güzel ve tevazusu en fazla olanınızdır.”[9]

Resulullah (s.a.a), Emir’ul-Müminin Ali’ye (a.s); “Sana, ahlakıma en çok benzeyeninizi haber vereyim mi? ” diye sorunca, Emir’ul-Müminin Ali (a.s), “Evet” dedi. Bunun üzerine Resulullah (s.a.a); “Ahlakı en güzel olanınız, hilmi en büyük olan, yakınlarına en çok iyilik eden ve en çok insaf göstereninizdir”[10] buyurdular.

Güzel ahlak o kadar değerli ve yücedir ki yüce İslam Peygamberi onun kendisinin biset sebebi olduğunu ilan buyurmuştur: “Şüphesiz ben ahlakı yücelikleri tamamlamak için gönderildim.”[11]

Allah Resulü:

“Şüphesiz ben ahlak güzelliğini tamamlamak için gönderildim.”[12]

Hakeza: “Güzel ahlak, dinin yarısıdır.”[13]

İmam Ali (a.s): “Müminin kitabının başlığı ahlakının güzelliğidir.”[14]

İmam Sadık (a.s): “Güzel ahlaktan daha tatlı bir hayat yoktur.”[15]


[1] Meani’l-Ahbar, Saduk, 253

[2] – Kalem/4

[3] Âl-i İmran /159

[4] – Mizan’ul-Hikme, c. 3, s. 137- 138

[5] – a.g.e

[6] – a.g.e

[7] – a.g.e

[8] – Bihar, c. 71, s. 385

[9] – a.g.e s. 388

[10] – Bihar, c. 77, s. 58

[11] – Mizan’ul-Hikme, c. 3, s. 149

[12] – a.g.e

[13] – Hisal, 30/106

[14] – Bihar, 71/392

[15] – İlel’uş-Şerayi’, 560

Güzel Ahlâk

Güler Yüzlülük ve Güzel Ahlak

Güzel Ahlakın Anlamı

AHLAKA OLAN İHTİYAÇ VE ONUN ÖNEMİ

Ahlâk Nedir?

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)