• Nombre de visites :
  • 2034
  • 24/8/2010
  • Date :

İmam Hasan Mücteba

imam hasan

İmam Hasan hazretleri hicretin 3. yılında dünyaya geldi ve 7 yaşına kadar aziz ceddi Hz. Muhammed Mustafa sav.in kucağında büyüdü ve eğitimin ilahi vahyin indiği bir merkezde bizzat bu dinin yüce peygamberinden aldı. Bizzat Resulullah efendimizin kendisi bir hadisi şerifinde  ahlak ve dış görünüş bakımından toplum içinde en fazla kendisine benzeyenin torunu imam Hasan olduğunu beyan buyurmuşlardır. İmam Hasan hem vücut yapısı, dış görünüşü ve kıyafet bakımından ceddine benzemekteydi ve hem de üstün insani faziletler ve ahlak bakımından. Rivayetlerde nakledilmiştir ki kim Resulullah efendimize bakmak isterse İmam Hasan Mücteba'ya baksın.

O hazretin fakirler ve yetimlere karşı muhabbet ve sevgisi hayatı boyunca toplum içinde tüm miskinler, fakirler ve yetimlerin umut kaynağı olmuştur. O hazretin  ibadeti, haccı tüm insanlar tarafından bilinmekteydi ve rivayet olunmuştur ki 20 defadan fazla yayan olarak mukaddes Hac merasimini yerine getirmiştir. Nitekim böyle bir ortamda o hazretin tavır, davranış ve kelamını dikkate alarak kendimize bir hayat felsefesi olarak kabul etmemiz yerinde olur. O hazretin inişli çıkışlı hayatı boyunca bir çok önemli aşamalar mevcuttur. Bu cümleden o hazretin Cemel, Sıffıyn ve Nehrivan gibi savaşlara katılması ve değerli babası birinci imam Hz. Alinin yanında savaşarak İslam’ı yiğitçe savunmasıdır. Gerek Ehli sünnet Müslümanları ve gerekse Ehli teşeyyü Müslümanları tarihinde o hazretin fedakarlık ve kahramanlıkları ile ilgili bir çok olaylar aktarılmıştır. Örneğin İmam Alinin emri üzerine Aişenin devesini bizzat imam Hasan kendi mızrağı ile öldürerek Müslümanlar içinde ortaya çıkan fitneyi söndürmüştür.

Allah Tealadan bizleri o hazretin sadık izleyicileri kılmasını temenni ederiz.

İmam Hasan Mücteba'nın Veladeti

İmam Hasan hazretleri hicretin ikinci veya üçüncü yılında Mübarek Ramazan ayının 15’inde dünyaya geldi. Annesi Resulullah efendimiz aziz kızı Hz. Fatime ve babası Resulullah efendimizin amcası oğlu ve damadı Hz. Ali idi. Kur’anı Kerim bu hususta şöyle buyurmaktadır: İki deniz, biri Babasının annesi Fatimenin varlığının denizi Muvahhitlerin mevlası İmam Ali hayatlarını birleştiriyor ve evleniyorlar. Bu kutlu evliliğin sonucu

 يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ

  yani Her ikisinden de inci ve mercan çıkar olmuştur. Yani biri İmam hasanı kasteden inci ve ötekisi İmam Hüseyini kaseden mercandır. Burada iki konuya temas etmek isterim. Niçin İmam Hasan as.a Ehli Beytin kerametlisi lakabını vermişler ve ikincisi İmam Hasan hazretlerinin soylu yüksek mevkili bir aileden oluşudur. Tarihçiler soylu ailelerin çocuklarının eğitiminin de çok yüksek olduğunu, güzel bir eğitimden geçirildiklerini belirtmektedirler. Annesi ve babası  soylu ve aziz ceddi Resulullah efendimiz ise artık anlatmaya hiç hacet yok.

İran’ın başkenti Tahranda İmam Hasan Mücteba sa.in mübarek doğum yıl dönümü gecesinde ekmeği bedava dağıtmak adet haline gelmiştir. Diyorlar bu gece sizler Ehli Beyt as.ın konuğusunuz. İmam Hasan hazretlerine Ehlibeyt kerimesi lakabını vermelerinin nedenine gelince “Mesaid-üş Şia kitabında deniliyor ki İmam Hasan hazretleri mübarek hayatları boyunca üç kez tüm varlığını hatta giydiği ayakkabısını bile muhtaçlara dağıttığı meşhurdur. Bunun için de keramet sahibi ve Ehli Beytin kerametlisi olarak ün yapmıştır.


İmam Hasan (as)’ın Faziletleri ve Siresi (4)

İmam Hasan (a.s) Ve İmamet Sorumluluğu

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)