• Nombre de visites :
  • 1879
  • 14/12/2009
  • Date :

Aile ocağında kadın hakları  2

kadın

  Kadının özel hakkı ve mülkiyet hakkı olan Mehir, kızın babasına veya erkek kardeşine ödenirdi. İslam bu cahili anlayış ve düşünceye iptal damgasını vurdu. İslam Mehir'in kadının kendi mali olduğunu, bunun erkek tarafından eşine verilen karşılıksız bir hediye sayıldığını vurguluyor.

  Aile ocağında kadının nafakası da söz konusudur. Evlilikten sonra koca, karısının geçimini ve nafakasını temin etmelidir. Günümüz şartlarında kadının nafaka hakkı; konut, giysi ve kılık-kıyafet, sağlık, tedavi, gıda ve beslenme, eğitimiyle diğer temel ihtiyaçlarının masraflarının koca tarafından temin edilmesidir. Erkek eşinin şan ve konumuna uygun olarak onun nafakasını temin etmelidir.

  Günümüzde feministler ve bazı Batılı ekoller, Mehir ve nafakayı; kadının erkeğe ekonomik bağımlılığı ve erkekle kadın hakları arasındaki eşitsizliğin simgesi olarak nitelendiriyorlar. Halbuki Mehir ve nafaka, kadın ve erkeğin fizyolojik farklılığı ve özel farklı görevlerine uygun olarak tasarlanmıştır. Nitekim kadının hamileliği ve çocuk doğurma ve ailevi görevleri üstlenme gibi ağır mesuliyetleri söz konusudur. Bu durum kadının ruhi ve bedeni açıdan sağlığının bozulmasına sebep olabilmektedir.

Eğer kadın ve erkek ailevi hayattaki refah ve mutluğunu temin etmede benzer görev ve mesuliyetler üstlenirlerse, hukuk sistemi ve kanunlarla kadın hakları ve sağlığı temin ve garanti edilmezse, kadın büyük ruhi ve fiziki depresyonlara ve zararlara uğratılır.

  Ayetullah Mutahhari'nin vurguladığı gibi, kadının insan neslini sürdürme gibi ağır mesuliyeti vardır. Nitekim kadın hamile kalır ve çocuk doğurur ve çocuğu emzirir. Bu yüzden kadın sağlıklı ve müreffeh bir hayat sürdürmek için nafakayı hak etmiş bulunuyor. Kadın ve erkek bedeni ve fiziki güç açısından benzer bir özelliklere sahip değillerdir. Kadın erkek gibi ağır şartlarda ve ağır işlerde çalıştırılamaz. Kadın ayrıca ağır ekonomik faaliyetleri sürdüremez. çünkü sağlığı bozulduğu gibi hakları da ihlal edilir. Erkekse bedeni özellikleri itibarıyla ağır işlerde çalışma güçüne sahiptir.

  Allah beşeri hayat nizamını düzenlemede iş ve görev bölüşümü yapmıştır. Bu bağlamda kadının ekonomik ihtiyaçlarını temini konusunda erkek sorumlu tutulmuştur. Allah erkeğin sevgi ve ruhi ihtiyaçlarını sağlama konusundaysa kadını sorumlu tutmuştur. Çünkü karıyla koca biri biriyle huzur bulur. Nitekim Allah bakara suresinin 187. ayetinde buyuruyor ki;

Onlar, sizin örtüleriniz, siz de onlara örtüsünüz.

  Kadın bir eş ve anne olarak huzur ve güven içinde yaşamalı ve kendine has mesuliyetleri yerine getirmelidir. Bu yüzden kadın'ın hem zor ve ağır şartlarda çalışması hem de kocası ve evlatlarını sevgi ve duygusal ihtiyaçlarını karşılaması mümkün değildir.


Aile ocağında kadın hakları 1

Hicab Ve Özgürlük İlkesi

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)