• Nombre de visites :
  • 2534
  • 12/12/2009
  • Date :

Aile ocağında kadın hakları  1

adın

  Kadınların çeşitli ülkelerdeki hakları daima tartışma konusu olmuştur. Kadınlar tarih boyunca çeşitli hak ve özgürlüklerinden mahrum bırakılmışlardır. Çağımızda da kadınlar çeşitli sorunlar ve şiddetle ayırımcılıklara maruz kalmaktadırlar.

  Bu programımızda İslam açısından kadın haklarını ve aile ocağındaki kadın'ın hukuki durumunu inceliyoruz. İslam kadın hak ve özgürlüklerine özel bir itina göstermektedir. İslam aile üyeleri ve hane halkının Hak ve yükümlülüklerini bazı ilke ve kurallar üzerine belirlemiştir.

  Evlenmek ve aile ocağı kurmak her bir insan ve beşeri toplumun temel ihtiyaçlarından biridir. Aile ocağını kurma sayesinde kadın ve erkekle doğan evlatlar rüşt ve kemale ulaşma fırsatını yakalar. Aile ocağı aslında insanların rüşt ve yüceliğinin kaynağıdır. Canlı ve gelişken bir varlık olan toplumsal hayatın en temel unsuru kadın ve erkeklerdir.

Kadın ve erkek bir insan olarak ortak mesuliyetler, farklı özellikler ve özel görevle yükümlülüklere sahiptirler.

  İslam açısından aile ocağı hukuki bir odaktan ziyade aşk ve muhabbetle fedakarlık odağıdır. Çünkü aile ocağında iki insan en iyi hayat süresini birlikte geçirirler.

İslam öğretilerine göre, hane halkı, karı ve kocayla evlatlar ahlaki faziletlerle bütünleşmelidirler. Eşler ve evlatlar temel hak ve yükümlükleriyle aşina olup, onları riayet etmelidirler.

kadın

  İslam'ın hukuk sisteminde aile ocağının geçimini sağlama mesuliyeti erkeğe aittir. Kadın ise geçimini sağlama derdinden kurtulmuştur. Kadın böylece ailevi görevlerini yerine getirme ve evlatlarını eğitip terbiye etme fırsatını elde eder. Nikahın kıyılmasından sonra kadın erkeğin üzerine de mali hak kazanır. Yani evin erkeği eşinin geçimini ve refahını sağlama ve ona nafaka ödeme yükümlülüğünü üstlenir. Erkek ayrıca kadına Mehir adlı bir miktar mal ve mülkü kadının inisiyatifine ve malikiyetine bırakır. Erkek evlenirken mali güçüne nispet anlaşarak kadına Mehir tahsis eder.

  Allah Nisa suresinin 4. ayetinde Mehir hakkında buyuruyor ki;

Kadınlara Mehirlerini gönülden isteyerek (ve bir hak olarak) verin, fakat onlar, gönül hoşluğuyla size ondan bir şeyi bağışlarlarsa, onu da afiyetle, iç huzuruyla yiyin.

  Müfessirlere göre bir hediye olarak Mehir, erkeğin kadın olan sevgi ve aşkıyla sadakatinin göstergesidir. Şehit Ayetullah Murteza Mutahhari kadın ve erkek eşitliğinden söz eden ve Mehir'in kaldırılmasını isteyenlere cevap olarak şunları belirtiyor:

"Mehir kanunu tabiatla uyumu yansıtıyor. Mehir erkek tarafından başlatılan aşk ve sevgi ifadesi ve onun kadın tarafından kabul edilmesi simgesidir. Erkek kadına sevgi ve saygısını ilan etmek amacıyla ona Mehir diye bir hediye sunar. Bu yüzden tabiat ve fıtrat tarafından tasarlanan Mehir kanunu "Erkek- kadın eşitliği" adına iptal edilmemelidir.

  İslam dininin zuhurundan önce Mehir, kadını satın alma anlamındaydı. Çünkü cahilliye döneminde kadın bir değer ifade etmezdi.


Kadının rengi 4

Kadın güldür

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)