• Kuran-ı Kerim okurken
  • 1- Abdestli olarak kıbleye karşı,, hürmetle okumalı... 2- Ağır ağır ve manasını düşünerek okumalı... 3- Ağlayarak okumalı... mahsun olmalı... zira Kuran....
  • Kur’an Dersleri (6)
  • Allah yolunda harcayın. Kendi kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever.
  • Kur’an Dersleri (5)
  • Peygamber size ne verirse onu alınız, o sizi neyden men ederse onu terk ediniz. Allaha karşı gelmekten sakınınız.
  • Kur’an Dersleri (4)
  • Namazı, güneş dönüp gecenin karanlığı bastırıncaya kadar güzelce kıl, sabah namazını da. Şüphe yok ki sabah namazı şahitlidir.
  • Kur’an Dersleri (3)
  • Ey iman etmiş olanlar! Allahu Teala’ya ve onun peygamberlerine ve peygamberlerine indirmiş olduğu...
  • Kur’an Dersleri (2)
  • Şu kesindir ki Biz resullerimizi açık delillerle gönderdik ve insanların adaleti gerçekleştirmeleri için...
  • Kur’an Dersleri (1)
  • Allah, müminlerden canlarını ve mallarını, karşılığında cenneti onlara vermek suretiyle satın almıştır.
  • Kur’an’ın Şefaat Ve Şikayeti
  • Kur’an-ı Kerim canlı bir varlıktır; insanların amel, ahlak ve inançlarına şahittir; kıyamette de insan ile uyumlu bir sûrette ortaya çıkacaktır....
  • Kur’an Hidayet Ve Saadet Kitabıdır
  • Kur’an-ı Kerim, insan için hidayet ve saadet kitabıdır. İnsan, dünya ve ahiret hayatlı bir varlık olduğundan dolayı Kur’an-ı Kerim, insan hayatının...
  • Kur’an Okumanın Bereketi
  • Hamd ve sena, alemlerin Rabbi Allah’adır; selat ve selam, yüce peygamberimiz ve efendimiz Muhammed Mustafa’ya (s.a.a) ve masum...
  • Kur′an Okumanın Önemi
  • Zikrin canlı örneklerinden biri olan Kur’an okuma, büyük bir öneme sahiptir. Zikir ve Kur’an, insana öyle bir güç verir ki...
  • DÜŞÜNME VE TEFEKKÜR
  • Ademin iki oğlunun yaşam öyküsünün bu kesiti, yani; Derken Allah, ona kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini göstermesi için yeri eşeleyen bir karga gönderdi.
  • KURANIN BEŞERİYYETE KURTULUŞ MESAJI
  • Biliniz ki, Allah sizi boşuna yaratmadı. Sizi kendi başınıza bıraka­cak da değildir. Ecellerinizi yazdı, maişetlerinizi aranızda paylaştırdı ki....
  • Kur′an hayatımızın neresinde?
  • Bir kişinin Müslüman olması, Kur’an’ı hayatına müdahil kılmasını gerektirir. Kur’an’ın hayata müdahale etmesi ise, bir meseleyi akademik boyutu veya detaylarıyla.....
  • KURAN TÜM MÜSLÜMANLARIN VAHDET NOKTASI
  • Kur'anî Kavramları Saptırmak İçin Uğursuz Çabalar Kur'an-ı Kerim, ilahî kanunların en önemli ve en sağlam kaynağıdır. Böyle bir kaynak, Peygamber (s.a.a) vasıtasıyla insanlığa.....