• Nombre de visites :
  • 2809
  • 8/7/2009
  • Date :

Kur’an Dersleri (5)

kuran

EMİRLER

  Peygamber size ne verirse onu alınız, o sizi neyden men ederse onu terk ediniz. Allah'a karşı gelmekten sakınınız. Muhakkak ki Allah'ın cezası pek çetindir. (Haşr, 7 )

* Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin ve peygambere itaat edin ki merhamet olunasınız. (Nur, 56)

  * Sabah ve akşam Rabbini, içinden yalvararak, ürpererek ve yüksek olmayan, kendi işitebileceğin bir sesle zikret, gafillerden olma! (Araf, 205)

  * “Her kim Rahmân'ın zikrini görmezlikten gelip ondan uzaklaşırsa biz ona bir şeytan musallat ede¬riz. Artık onun arkadaşı odur. Ve şüphesiz ki bu (şeytan)lar onları yoldan çıkarırlar. Onlar da kendilerini hidâyete ermiş sanırlar.” ( Zuhruf, 36-37)

   * “Ve Allahu Teala’ya ibadet ediniz ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayınız. Anaya, babaya iyilik ediniz. Ve akrabalara ve yetimlere ve yoksullara ve yakın komşuya ve uzak komşuya ve yanınızdaki arkadaşa ve yolcu olana ve sağ ellerinizin sahip olduğuna -da iyilik ediniz- şüphe yok ki, Allahu Teala kendini beğenen, böbürlenip duranları sevmez.” (Nisa, 36)

* “Ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Şüphe yok ki, sen ne yeri yarabilirsin ve ne de boyca dağlara yetişebilirsin.” (İsra, 37)

  * “Ey iman edenler! Çokça zan etmekten kaçınınız, şüphe yok ki, zannın bazısı günahtır ve birbirinizin kusurunu araştırmayınız ve bazınız, bazınıza gıybet etmeyiniz. Sizden biriniz, ölü kardeşinin etini yemeği sever mi? Onu çirkin görmüş olursunuz. Artık Allah’tan korkunuz, şüphe yok ki, Allah tevbeleri kabul edicidir, çok esirgeyicidir. (Hucurat, 12)

* “Ey iman edenler! Allahu Teala için hakkı ayakta tutanlar, adil şahitler olunuz.” (Maide, 8)

  * “Ve o müminler ki, onlar, emanetlerine ve ahtlarına riayet edenlerdir. (Müminun, 8)

kuran

  * “İsrafta bulunmayınız. Şüphe yok ki Allahu Teala israf edenleri sevmez.” (Enam ,141)

  * “Allahu Teala’nın kendilerine lutuf olarak verdiği şeyde cimrilik edenler bunun kendileri için bir hayır olduğunu sanamasınlar. Hayır.. bu onlar için bir şerdir… (Al-i İmran, 180)

  * “Onlar ki, mallarında belli bir hak vardır. Hem dilenen, hem de dilenmeyen yoksul için.” (Mearic, 24,25)

* Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe iyiliğe nail olamazsınız ve her ne infak ederseniz şüphesiz Allah onu hakkıylabilir. (Aliİmran,92)

  * Sakın zinaya yaklaşmayın! Çünkü o, çirkinliği meydanda olan bir hayasızlıktır, çok kötü bir yoldur. (İsra ,32)

  * “Sana şaraptan ve kumardan soruyorlar. De ki: İkisinde de büyük günah vardır. Ve insanlar için faydalar da vardır. Bunların günahı ise faydalarından çok büyüktür.” (Bakara, 219)

  * “Ey iman edenler! Muhakkak ki, içki, kumar, putlar ve kısmet için çekilen zarlar şeytan işinden olan murdar şeydir. Artık onlardan kaçınınız ki, kurtuluş bulabilesiniz.” (Maide, 90)

  * Her kim de mümini kasden öldürürse onun cezası edebi kalmak üzere cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiş ve ona büyük bir azap hazırlamıştır. (Nisa, 93)

  * “Allah, alış-verişi helal, faizi haram kıldı.” (Bakara, 275)


Kur’an Dersleri (4)

Kur’an’ın Şefaat Ve Şikayeti

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)