• İnsani Kamil
  • İnsan bireyleri ve bu bireylerden oluşan toplumun yaradılışına uygun bir şekilde mutlu yaşamasını...
  • Kerbela'da Peygamberin Atı
  • Kerbelâ olayı tahlil edildiğinde, görülecek ki bu olay, ne sırf tarihî bir vakıa, ne salt bir kahramanlık destanıdır; ne...
  • KERBELA ŞEHİDLERİNE AĞLAMAK
  •          İmam Hüseyn (a) hicri dördüncü yılında Şaban ayının beşinci gününün akşamı, bir görüşe göre de üçüncü gününde dünyaya g
  • KİTAPLARDA GADİR-İ HUM OLAYI
  • Şialar kelam, tefsir, hadis, fıkıh, rical ve tarih kitap ve kaynaklarında geniş bir şekilde Gadir vakıasına yer vermiş, Ehl-i Sünnet de kendi kaynaklarında bu vakıadan önemle bahsetmiştir. Biz bu bölümde, Gadir hadisine kaynak ..
  • Gadir-i Hum-EL-GADİR
  •    GADİR-İ HUM     ÖZETLE     EL-GADİR     Yazan: Allame EMİNİ     Orijinal Adı: Fi Rihab'il Gadir     Özetleyen: Aliasker HORASANİ    
  • İSLAM'DA COCUK VE TERBİYESİ
  • GİRİŞ TAKDÎM ÖNSÖZ ANNE VE BABANIN GÖREVLERİ EĞİTİCİLERİN DUYARLILIK VE YARDIMLAŞMALARI AMEL İLE TERBİYE EDİN DİLLE DEĞİL AİLEVİ İHTİLAFLARDAN KAÇININ ANNELİĞİN BAŞLANGICI DEVAM
  • Hz. MEHDİ (A.F.)
  • İÇİNDEKİLER Âl-İ Muhammed’in sırrının ehli olmayanlardan korunması ve onlara bildirilmemesi hakkındaki rivayetler “Allah'ın ipine sımsıkı sarılın”  ayetinin yorumu ile ilgili rivayetler İmamet ve vasiyetin All
  • HZ.FATIMA (A.S)
  • YAZARIN KISA BİYOGRAFİSİ Yazar Merhum Allame Abdulhüseyin Şerefuddin, 1870 yılında Kâzımeyn şehrinde dünyaya gözlerini açtı. Babası Şerif Yusuf bin Şerif Cevad bin Şerif İsmail’dir. Annesi Şeyyid Hadi bin Seyyid Muhammed Ali’nin kızı Zehra’dır. Alla
  • HZ. ALİ (A.S)
  • Önsöz ÇEKİM VE İTİM KANUNU İnsan Dünyasında Çekim Ve İtim Gücü İnsanların Çekicilik Ve İticilikleri Farklıdır İkili Güç Sahibi İmam Ali (a.s) 1. BÖLÜM GÜÇLÜ ÇEKİMLER DEVAM
  • PEŞAVER GECELERİ
  • Harun ve Musa Bin Cafer (a.s)ın Resulullah (s.a.a)in Zürriyeti Hakkındaki Tartışması ...
  • DOĞRULARLA BİRLİKTE
  • İÇİNDEKİLER Önsöz Giriş Ehl-i Sünnet Ve Şia'nın Kur'an Hakkındaki Görüşleri Ehl-i Sünnet Ve Şia Nezdinde Sünnet-i Nebevi Şia Ve Ehl-i Sünnet Nezdinde İnanç Konusu Ehl-i Sünnet Ve Şia'nın Nübüvvet Konusundaki inançları Şia Ve Ehl-i Sün
  • BATIDA YAŞAYAN MÜSLÜMANLARA FIKIH
  • TAKDİM Şia inancına göre hakimiyet Yüce Allah’a has olup bu hakimiyet İlahi Rububiyetin gereksinimidir. Allah izin vermedikçe hiç kimsenin insan üzerinde hakimiyeti yoktur. Peygamberler ve onların sonuncusu Hz. Muhammed (s.a.a) ve masum İmamlar’ın (
  • PEYGAMBERİMİZİN (S.A.A) SÜNNETLERİ
  • Resulullah (s.a.a) buyuruyor ki: "Kim benim sünnetimi ihyâ ederse beni ihyâ etmiştir. Beni ihyâ eden cennette benimle birlikte olacaktır." "Gerçekten Allah’ın resulünde sizin için, Allah’ı ve ahiret gününü arzulayanlar ve Allah’ı çok zikredenler içi
  • ŞEFAAT ÜZERİNE
  • Muhammed Hadi ESEDÎ Tercüme: Cafer BENDİDERYA Şefaatin Anlamı Kur'ân'da Şefaat Şefaati Reddeden Ayetlerin Anlamı 1- Nimete Nankörlük Edenler 2- Şeytanı İzleyenler 3- Kıyamet Gününü Yalanlayanlar 4- Dinlerini Oyun ve Eğlence Yerine Koya
  • ZİKİR VE DUALARIYLA NAMAZIN GERÇEĞİ
  • ÖNSÖZ Hamd âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Salât ve selâm efendimiz Muhammed'e ve onun tertemiz Ehli-Beyti'ne ve Allah'ın laneti onların tüm düşmanlarına ol­sun. Hicrî-şemsî bin üç yüz yetmiş dört (M. 1996) yılının başlangıcın
  • ŞİA MEZHEBİNİ TANIYALIM
  • Önsöz Bu kitap aynı yazar tarafından kaleme alınmış (2004, Londra’da ICAS yayın evi) tarafından basılan Şiî İslam’ı yani; Şia’nın doğuşunu, inanç ve amellerini içeren kitabın özetidir. Bu kitapta İslam’a ve Şia’ya ait temel konular kısaca ele alınmış
  • HZ. ALİ'DEN HİKMETLİ İNCİLER
  • Bu Kitap Üzerinde Çalışmamın Nedeni Uzun bir süredir saygıdeğer ahlak üstadı Allame Abdulvahid Temimî Âmidî'nin derlediği çok muhtevalı, faydalı ve Nehcü'l-Belaga'nın seviyesinde olduğ
  • HZ. MASUME (S.A)
  • HZ. MÂSUME'Yİ ANMA KONFERANSI İmam Sadık’tan (a.s) şöyle rivayet edilirNULL Kum beldesi bizim haremimizdir. Benim kızlarımdan Fatıma adında biri orada gömülecektir. Kim onu ziyaret ederse cennet ona farz olur.”[1] Başka bir rivayette şöyle gelm