• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد بیست و یکم - صفحه 298 -  بيانات خطاب به وزير امور خارجه شوروي "در پاسخ به نامه گورباچف "
موضوع : دريچه اي به دنياي بزرگ و جاويد
زمان : صبح 7 اسفند 1367 / 19 رجب 1409
بيانات
مكان : تهران ، جماران
حضار: ادوارد شواردنادزه "وزير امورخارجه شوروي " - ولايتي ، علي اكبر "وزير امورخارجه "- لاريجاني ، محمدجواد - نوبري ، عليرضا "سفير جمهوري اسلامي ايران در شوروي "
صفحه : 298
[در اين ديدار وزير امورخارجه شوروي ضمن تسليم پيام كتبي ميخائيل گورباچف به امام امت محتواي اين پيام را به استحضار امام خميني رساند.
تمامي اعضاي هيات رهبري شوروي متن پيام جنابعالي را مطالعه كردند. شكي نيست كه ما درموارد عمده اي اتفاق نظر داريم اما مواردي هم است كه ما اختلاف نظر داريم . اما اين مهم نيست .
در اين ديدار ابتدا شواردنادزه گفت :
از حضرت امام بسيار متشكرم از اين فرصتي كه براي ملاقات با شما به دست آوردم . ماموريت دارم پيام جوابيه ميخائيل سرگئي گورباچف را تسليم حضرت امام كنم . سعي خواهم كرد به طور خيلي مختصر محتواي اين پيام را براي شما عنوان نمايم . ابتدا مي خواستم عرض كنم كه خود واقعيات تبادل پيامها بين رهبران كشور ما يك پديده منحصر به فرد در روابط فيمابين است . اعتقاد ما بر اين است كه شرايط پيش آمده است تا روابط فيمابين دو كشور ما وارد يك مرحله كيفي جديدي شود. كه براي همكاريها در تمامي زمينه ها.
آقاي گورباچف در پيام خود اشاره مي كنند كه پيام جنابعالي خطاب به دبير كل كميته مركزي حزب كمونيست اتحاد شوروي از مفاهيم فراوان سرشار است .
در پيام شما ملاحظات عميق راجع به سرنوشت بشريت دارد. آقاي گورباچف عقيده دارند كه ما درمهمترين مورد اتفاق نظر داريم يعني انسانها بايد ياور يكديگر باشند تا بشريت فنا ناپذيري به خودبگيرد. چنانچه انسانها متحد نشوند خطر فاجعه براي بشريت وجود دارد، چون امكانات بالقوه براي به وجود آوردن چنين فاجعه توسط خود انسانها ايجاد شده است .
صفحه : 299
آقاي گورباچف معتقد است كه مبارزه در راه نيل به يك دنياي عاري از سلاح هسته اي و آزاد اززور وظيفه تمامي ملتهاست .
و اما راجع به سياست خارجي اتحاد شوروي ، هدف ما تعميم رجحان ارزشهاي مشترك براي تمامي ملتها و برتري اين ارزشها بر تمامي منافع ديگر چه طبقه اي و چه ملي است .
آقاي گورباچف به شما مي نويسد كه حرفهاي امام راجع به حسن نيت رهبري ايران جهت داشتن روابط حسنه و حسن همجواري با اتحاد شوروي با واكنش خوب از طرف رهبران شوروي مواجه شده است . ما داراي يك مرز بسيار طولاني هستيم همچون داراي سنن ديرينه مناسبات و روابط فرهنگي بين دو ملت هستيم .
ما اساس خوبي داريم براي استمرار مناسبات ما بر پايه جديد. يعني بر پايه اصول احترام متقابل ،تساوي حقوق و عدم مداخله در امور داخلي يكديگر.
آقاي گورباچف مي نويسد كه در سياست بين المللي ، ما پيرو يك اصل اساسي هستيم يعني اصل احترام به آزادي انتخاب براي هر انسان و هر ملت . نتيجتا كشور ما و تمامي ملت ما از انقلاب بزرگ شماحسن استقبال كرده است . استبداد شاهنشاهي در ايران مردم خود را استثمار كرده و از روشهاي واقعابربريت استفاده مي كرده و شرافت و آبروي ملت خود را پايمال كرده براي جلب رضايت نيروهاي خارجي . انقلاب شما انتخاب ملت شما بوده است و ما از اين انتخاب هميشه پشتيباني كرده و مي كنيم .
آقاي گورباچف در پيام خود مي نويسند كه ملت ما نيز انتخاب خود را به عمل آورده و اين در سال 1917 بود. در رهگذر ما هم مشكلات بزرگي بود و هم موفقيتهاي چشمگيري بوده هم اشتباهات وخيمي بوده است و نقض حقوق بشر هم بوده كه ما اين اشتباهات خود را اصلاح مي كنيم و آن رامحكوم مي كنيم . علي رغم تمامي مشكلات ما از دستاوردهاي خود توانستيم دفاع كنيم چون انتخاب مردم راست بوده است .
مي خواستم به استحضارتان برسانم كه مسئله آزادي انتخاب در دستور روز زندگي بين المللي كنوني نيز هست . ما براي خود سوالي داريم چرا كه راه براي ادامه رهگذر پيدا كنيم : آيا اين راه ما راه كهنه و دگماتيك باشد يا راه جديد و انقلابي . انتخاب ما به نفع راه دوم است ، ما در كشورمان انقلاب داريم ، اما يك انقلاب مسالمت آميز بدون سنگرها و بدون توسل به زور، ما مي خواستيم كه حضرت
صفحه : 300
آقاي گورباچف اشاره مي كند كه تحولات عظيمي در جهان اخيرا پديد آمده فكر مي كنيم مي شودگفت كه ما در آستانه يك نظام جديد اقتصادي و سياسي قرار داريم .
توافقهاي بسيار مهم به امضا رسيده است يك كلاس از سلاحهاي هسته اي از بين مي رود.
دورنماي خوبي براي از بين بردن سلاح شيميايي باز شده است و همين طور دورنماي خوبي براي جلوگيري از تقابل نظامي دولتها، اما اين يك هديه امپرياليستها نيست ، اين اراده ملتهاست و اراده زمان است .
چاره ديگري وجود ندارد، مسابقه تسليحاتي و آوردن آن به فضا منجر به فاجعه بشريت خواهدبود. در مناطق مختلف دنيا مناقشات خونين دارند به پايان مي رسند.
ما براي برقراري و ادامه تماسها بين انسانها، نمايندگان محافل اجتماعي و روحانيون نيز آمادگي داريم .
امام بدانند كه در كشور ما روند تجديد و بازسازي ادامه دارد. بازسازي اقتصادي و سياسي ، تجديدارزيابيهاي ما و طرز تفكر ما و تجديد نظرياتي كه ما قبلا داشتيم .
ما از خاتمه جنگ ايران و عراق با صراحت حسن استقبال مي كنيم ، براي همكاري با شما جهت استحكام صلح در خاورميانه و نزديك و تمامي جهان آمادگي داريم .
حضور وسيع نظامي در خليج فارس مورد نگراني ما است . منظورم حضور نظامي كشورهاي خارج از منطقه است . اين پديده بسيار خطرناك است و بايد آن را به اتمام رساند.
ما مي خواهيم با موفقيت در امر حل و فصل عادلانه مناقشه افغانستان نيز با شما همكاري خوبي داشته باشيم ، بگذاريم كه مردم افغانستان سرنوشت خود را خودشان بدون دخالت از خارج تعيين نمايند.
شواردنادزه افزود: يك نكته ديگر از پيام آقاي گورباچف ايشان اظهار آمادگي مي كنند براي گسترش همكاريهاي اقتصادي و همكاريهاي ما در زمينه هايي كه ما قبلا همكاريهاي خوبي داشته بوديم .
دعوت جنابعالي براي انجام سفر به قم به آگاهي علماي اسلام كشور ما رسيد، ترديدي نداريم كه آنها از اين دعوت جنابعالي استفاده خواهند كرد.
صفحه : 301
ايشان بهترين آرزوها و سلام خود را به جنابعالي مي رسانند.
در پايان ، فرستاده ويژه رهبر شوروي گفت : اين بود محتواي اصلي پيام آقاي گورباچف .
ايشان خواهان طول عمر جنابعالي به نفع و سعادت ملت ايران هستند. ]
ان شاءالله سلامت باشند، ولي به ايشان بگوييد كه من مي خواستم جلوي شما يك فضاي بزرگتر باز كنم .
[در خاتمه حضرت امام فرمودند: ] من مي خواستم دريچه اي به دنياي بزرگ ، يعني دنياي بعداز مرگ كه دنياي جاويد است را براي آقاي گورباچف باز نمايم و محور اصلي پيام من آن بود. (1) اميدوارم بار ديگر ايشان در اين زمينه تلاش نمايند.
[حضرت امام از خروج نيروهاي شوروي از افغانستان استقبال كردند، و بر حسن همجواري و توسعه مناسبات قوي در ابعاد مختلف در مقابله با شيطنتهاي غرب و خروج نيروهاي بيگانه از خليج فارس تاكيد و آرزو كردند تا مردم شوروي و ايران هميشه در صلح و آرامش زندگي كنند. ]
1- اشاره به پيام معروف امام خميني خطاب به گورباچف "11/10/1367" كه در آن فروپاشي كمونيسم راپيش بيني كرده و نسبت به درغلتيدن روسيه به دام سرمايه داري غرب و امريكا هشدار داده اند.