• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد بیست و یکم - صفحه 294 -  حكم به آقاي خامنه اي "لزوم نظارت بر تدوين كتابهاي درسي "
مكان : تهران ، جماران
موضوع : لزوم نظارت بر تدوين كتابهاي درسي و جلوگيري از تحريف تاريخ در كتابهاي درسي
حكم
زمان : 4 اسفند 1367 / 16 رجب 1409
مخاطب : خامنه اي ، سيدعلي
صفحه : 294
[بسم الله الرحمن الرحيم
با اهداي سلام و لثم اناملكم الشريف ، عطف به نامه مورخه 11 بهمن 67، معروض مي دارد،برداشتها و تحليلهاي ليبراليستي وماترياليستي در بسياري از كتابهاي تاريخي كه در پي پيروزي انقلاب اسلامي منتشر شده و مي شود، و نيز برخي نوشته هاي دور از حقيقت و تحريف شده در كتابهاي درسي مدارس و دانشگاهها در زمينه تاريخ ، بشدت نگران كننده و رنج آور است . اينجانب ضمن پوزش ازتصديع اوقات گرانبهاي آن امام عزيز، به نمونه هايي ازآن اشاره مي كنم :
محضر مبارك مرجع عاليقدر جهان تشيع ، رهبر كبير انقلاب اسلامي ، حضرت آيت الله العظمي امام خميني - متع الله المسلمين بطول بقا وجوده الشريف
"بهبهاني از ميانه راه براي مردم پيغام فرستاد كه مي توانند در سفارت انگلستان متحصن شوند. به اين ترتيب ، در حدود بيست هزار نفر به باغ سفارت بيگانه پناه بردند و. . . . "
1- كتاب "تاريخ معاصر ايران "، كه براي دوره هاي متوسطه دبيرستانها تدوين شده است ، درباره كشيده شدن مردم به سفارت انگلستان در پي نهضت مشروطه ، كه بنابر شواهد موجود با نقشه فراماسونهاي كافر و بيگانه پرستان ازخدا بيخبر انجام گرفت ، در ص 77 چنين مي نويسد:
"اين گمان هرگز نمي رود كه بهبهاني يا طباطبايي به پناهيدن مردم به سفارتخانه خرسندي داده اند،و يا چنين گفتگويي در بودن ايشان مي رفته ، چه ما خود ديديم كه آنان با چه سختيها و بيمها روبه روبودند، و با اينهمه از مسجد بيرون نيامدند. و سرانجام كه ناگزير شدند، روانه قم گرديدند. آن رفتار
اين اظهار نظر در كتاب درسي آموزش و پرورش نظام جمهوري اسلامي ، با اين قاطعيت ، درشرايطي صورت مي گيرد كه اساسا موضوع از ديد تاريخ نويسان مورد اختلاف است ؛ و كسروي ضداسلام در كتاب "تاريخ مشروطه "، ص 109، در اينباره آورده است :
صفحه : 295
2- در كتاب "تحليلي از انقلاب اسلامي ايران " كه در سال 1364 براي برخي از دانشگاهها منتشرشده است ، در ص 21، چنين آمده است :
شايان نگرش است كه نويسنده اين كتاب حدود يك سال پيش از انتشار آن ، به همراه نويسنده كتاب "تاريخ معاصر ايران " با اينجانب ديدار كرد. در اين مجلس اين نويسنده در تاييد نظريه اينجانب ،نويسنده كتاب "تاريخ معاصر ايران " را مورد نكوهش قرار داد كه چرا موضوعي را كه در ميان تاريخ نگاران مورد اختلاف است به صورت حتمي و قاطعيت ، آن هم در كتاب درسي دانش آموزان ،منعكس كرده است . و آن نويسنده نيز به ظاهر به اشتباه خود اعتراف كرد، و قرار گذاشت كه آن رااصلاح كند. ليكن نه تنها تا به امروز اين نوشته در كتاب درسي دانش آموزان بدون كوچكترين تغييري آورده شده است ، بلكه در كتاب درسي دانشگاه نيز، چنانكه در بالا ملاحظه مي فرماييد، تكرار گرديده است ؛ كه بازگوكننده غرض و سوءنيت مي باشد نه اشتباه .
3- در كتاب "تحليلي از انقلاب اسلامي ايران " ماجراي كاخ مرمر و حمله به شاه را، كه از سوي سربازپرشور و از جان گذشته اي به نام "رضا شمس آبادي " انجام گرفت ، حركتي كمونيستي وانمود كرده . درص 95 چنين آورده است :
"شمس آبادي در ارتباط با يكي از گروههاي ماركسيتي - مائوئيستي فعاليت داشت . وي امكان ترور شاه را به گروه خود خبر داده بود، كه با عكس العمل مخالف مركزيت روبه رو شد. سرانجام شمس آبادي بدون در جريان گذاشتن گروه ، اقدام به ترور شاه كرد كه ناموفق ماند. "
دليرانه و جانبازانه آنان كجا، و خرسندي به پناهيدن مردم به سفارتخانه يك دولت بيگانه كجا؟! "
"در كشاكش اين مهاجرت ، حادثه پناهندگي به سفارت انگلستان پيش مي آيد كه بهبهاني در انجام آن موثر بود. "
در صورتي كه طبق اسناد و مدارك موجود در ساواك و شواهد و دلايل ديگري كه پيش از پيروزي انقلاب اسلامي در دست بوده ، كه در جلد اول كتاب "نهضت امام خميني " آن را آورده ام ، نامبرده انگيزه اسلامي داشته ، و هيچ گونه ارتباطي با كمونيستها نداشته است . به نظر مي رسد دستهاي مرموزي در كار است تا دروغها و بافته هاي تحريفگران تاريخ در طول يكصدساله اخير را با آرم و عنوان جمهوري اسلامي اعتبار ببخشد؛ و با تمسك به اينكه اين نوشته ها، برداشتها و تحليلها، در نظام جمهوري اسلامي تكرار و حتي در كتابهاي درسي آمده است ، تحريفگريهاي نويسندگان خائن گذشته
صفحه : 296
اينجانب در مدت اين چند سال به هر يك ازمسئولان امور كه بايد به اين جريان رسيدگي كنندمتوسل شدم و اعلام خطر كردم ، ليكن دريغا كه هيچ كس به اين دردي كه مرا از درون رنج مي دهدتوجهي نكرد. ناگزير وظيفه دانستم كه جريان را با ولي امرم در ميان بگذارم تا چاره اي بينديشند. و "انمااشكوا بثي و حزني الي الله "(1). والسلام عليكم و رحمه الله .
سيد حميد روحاني ]
را لباس حقيقت بپوشاند.
بسم الله الرحمن الرحيم
نامه جناب حجت الاسلام آقاي سيدحميد روحاني اخطاري است براي همه آناني كه دلشان براي اسلام و انقلاب مي تپد. باعث تعجب و تاسف است كه نظام آموزشي كشوراسلامي ايران نسبتي به مرحوم بهبهاني - رحمه الله عليه - دهد كه حتي كسروي با آن سوابق ضداسلامي درباره ايشان نمي دهد. كسروي ضد دين پس از تجليل از آقايان :بهبهاني و طباطبايي (2) دستور بهبهاني و طباطبايي به مردم را در پناه بردن به سفارت يك دولت بيگانه رد مي كند. از حضرتعالي ، كه دلسوز اسلام و انقلاب هستيد، اكيدامي خواهم مسئولي براي رسيدگي به اين امور گذاشته ، تا در تمام اينگونه موارد شما را درجريان بگذارد. ساير موارد نامه آقاي روحاني هم مورد مداقه است . گزارش كار را به اينجانب بدهيد. والسلام عليكم و رحمه الله .
4/12/67
روح الله الموسوي الخميني
2- آيات عظام آقايان : سيدعبدالله بهبهاني و سيدمحمد طباطبايي ، از علماي بنام و از بانيان نهضت مشروطيت .
جناب حجت الاسلام آقاي خامنه اي ، رياست شورايعالي انقلاب فرهنگي - دامت افاضاته
1- "هر آينه مشكل و اندوهم را نزد خدا شكايت مي برم ".